برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری در استان های مرزی با روش SWOT (مورد مطالعه: استان کردستان)

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 367

This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_BST-2-6_001

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1400

Abstract:

به دلیل نقش و اهمیت صنعت گردشگری، امروزه بسیاری از برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه از آن به عنوان اصل اساسی توسعه پایدار یاد میکنند. گردشگری نقش اساسی در اقتصاد کشورها ایفا میکند و شناسایی نقاط ضعف، قوت، تهدیدها و فرصت های مناطق گردشگری رمز توسعه محسوب می شود. روش این تحقیق توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر پرسش نامه است. هدف این تحقیق بررسی شرایط گردشگری استان کردستان با توجه به قابلیت های گردشگری در زمینه محیطی، تاریخی، فرهنگی و انسانی است. در این مقاله با استفاده از الگوی SWOT ، نقاط ضعف، قوت، تهدیدها و فرصت های پیش روی استان کردستان شناسایی و وزن دهی ، و به عوامل موثر در تعیین راهبرد مناسب در امر گردشگری پرداخته و راهبردهایی برای توسعه گردشگری استان ارائه شده است. تحلیل های حاصل از این الگو نشان می دهد که با وجود توان بالقوه گسترده استان کردستان در زمینه گردشگری بی ثباتی مدیریت، ضعف تبلیغات ، ناهماهنگی سازمان های مرتبط در زمینه گردشگری ، کمبود زیر ساخت های گردشگری، کمبود امکانات مالی برای توسعه و تجهیز تاسیسات مورد نیاز صنعت گردشگری، موانع آموزشی و کمبود نیروی متخصص، کمبود و نامطلوب بودن وسایل حمل و نقل، جاده های نامناسب از موانع اساسی بر سر راه توسعه گردشگری استان کردستان است. در نهایت راهکارهایی برای برنامه ریزی و توسعه گردشگری استان ارائه شده که می تواند مفید و موثر واقع شود.

Authors

محمد نایب پور

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

محمد ویسیان

دانشگاه تربیت معلم تهران

آزاد اصغری

دانشگاه تربیت معلم تهران

سمانه سارانی

دانشگاه سیستان و بلوچستان