بررسی فرآیندهای بازیافت گاز همراه میادین نفت و فلر به منظور تولید برق در ایران

صاحب اثر: پژوهشگاه نیرو
نوع محتوی: گزارش
Language: Persian
DOI: 10.30503/nripress.2020.046
Document ID: R-1194343
Publish: 3 May 2021
View: 2,521
Pages: 149
Publish Year: 1400
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Report:

Free download

جهت دریافت فایل های پیوست این Report بایستی عضو سیویلیکا شوید. چنانچه عضو سیویلیکا هستید لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید فایل ها را مشاهده و دریافت نمایید.

Abstract:

جمع آوری و سوزاندن گازهای اضافی در فلر به عنوان یکی از ابزارهای ایمنی و کنترل فشار در فرایندهای نفت، گاز و پتروشیمی شناخته می شود. در اغلب فرایندهای شیمیایی، یکی از ابزارهای ایمنی و کنترل فشار، شبکە رهاسازی گازهاست که در آخرین قسمت این شبکه، برج فلر قرار دارد. در این شبکه، گازهای اضافی پس از جمع آوری از واحدهای مختلف به سمت برج فلر فرستاده می شوند تا سوخته شوند. حجم زیادی از این گازها از ارزش سوختی بالایی برخوردار است و همچنین در برخی موارد می توان از آن ها به عنوان خوراک واحدهای مختلف نیز استفاده کرد. سوزاندن این گازها در فلر علاوه بر ایجاد مشکلات زیست محیطی مثل انتشار گازهای گلخانه ای، انتشار آلاینده های هوا و بوی نامطبوع و آلودگی صوتی، به نوعی هدر دادن منابع اقتصادی نیز به حساب می آید. با توجه به گزارش بانک جهانی در سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ ،ایران پس از روسیه و عراق، سومین کشور جهان و دومین کشور در منطقه ازنظر انتشار گازهای آلایندە ناشی از سوزاندن گاز فلر در تاسیسات بهره برداری صنایع نفت و گاز و همچنین صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی است.

پیش گفتار Report

متن حاضر مربوط به گزارش نهایی پروژۀ بررسی فرایندهای بازیافت گاز همراه میادین نفت و فلر به منظور تولید برق در ایران است که در سه مرحله انجام شده است.
فصل اول: بخش مطالعاتی و جمع آوری اطالعات میادین عبارتند از:
- مطالعه و بررسی مقالات و گزارش های صنعتی موجود دربارۀ روش های بازیابی گاز فلر و تولید برق از آن؛
- جمع آوری اطالعات میدانی از گاز فلر و گاز همراه از شرکت های تابعۀ وزارت نفت شامل گاز همراه در میادین نفتی و همچنین سیستم فلرینگ در پالایشگاه های نفت و گاز و صنایع پتروشیمی؛
- تقسیم بندی اطالعات جمع آوری شده با توجه به نوع گاز فلر (تقسیم بندی ازنظر حجم گاز، ترکیبات موجود، ارزش حرارتی و ...)
فصل دوم: بخش شبیه سازی و محاسبات عبارتند از:
- طراحی و شبیه سازی فرایند بازیافت گاز برای نمونه های انتخابی با توجه به فرایند تولید و ترکیبات موجود در هرکدام از آن ها (شامل فرایندهای نم زدایی، شیرین سازی و فشرده سازی موردنیاز به منظور آماده سازی گاز برای تولید سوخت و برق)؛
- بررسی میزان قابلیت تولید سوخت و برق برای هرکدام از نمونه های انتخابی.
فصل سوم: بخش آنالیز اقتصادی عبارت است از:
- محاسبات اقتصادی و مقایسۀ نتایج گزینه های بازیابی و به کارگیری گاز فلر؛
- اولویت بندی گزینه های مختلف به منظور تولید برق و همچنین مقایسه با سایر روش های بازیابی و به کارگیری گاز فلر.
گزارش حاضر به تحقیق اینجانب و دکتر مونا ایروانی نیا و مهندس محیا نژادفرد تهیه گردیده است. نظارت پروژه برعهدۀ دکتر سعید مقصودی است و از همۀ عزیزان که ما را در تهیۀ این گزارش یاری کردند، تشکر می گردد.


دکتر امیرحسین خلیلی گرکانی
عضو هیئت علمی گروه شیمی و فرایند

فهرست مطالب Report

فهرست مطالب

فصل ۱: فاز مطالعاتی و جمع آوری اطلاعات میادین

۱ - ۱ - مقدمه

۱ - ۲ - مطالعه و بررسی مقالات و گزارش های صنعتی موجود درباره روش های بازیابی گاز فلر و تولید برق از آن

۱ - ۲ - ۱ - وضعیت تولید و سوزاندن گاز همراه نفت و فلر در ایران

۱ - ۲ - ۲ - وضعیت تولید و سوزاندن گاز همراه نفت در دنیا و مقایسه آن با ایران

۱ - ۳ - وضعیت تولید و سوزاندن گاز همراه نفت در منطقه

۱ - ۴ - روش های بازیابی گاز فلر

۱ - ۴ - ۱ - بازیابی گاز، افزایش فشار و تزریق

۱ - ۴ - ۲ - واحدهای NGL

۱ - ۴ - ۳ - تولید LNG و CNG

۱ - ۴ - ۴ - فرایند GTL و تولید سوخت های مایع

۱ - ۴ - ۵ - تولید انرژی الکتریکی

۱ - ۵ - هزینه های ناشی از سوزاندن گازهای همراه نفت

۱ - ۶ - طرح های موجود جمع آوری گازهای همراه نفت

۱ - ۶ - ۱ - جمع آوری گازهای همراه نفت با استفاده از کارخانجات گاز مایع

۱ - ۶ - ۲ - جمع آوری گازهای همراه و تزریق به مخازن نفتی

۱ - ۶ - ۳ - مزایده فروش گازهای فلر به بخش های غیردولتی

۱ - ۷ - بررسی دلایل عدم توفیق در جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه نفت

۱ - ۸ - جمع آوری اطلاعات میدانی از گاز فلر و گاز همراه

۱ - ۸ - ۱ - اطلاعات مربوط به سیستم فلرینگ پالایشگاه های گاز

۱ - ۸ - ۲ - اطلاعات مربوط به سیستم فلرینگ پالایشگاه های نفت

۱ - ۸ - ۳ - اطلاعات مربوط به سیستم فلرینگ پتروشیمی ها

۱ - ۸ - ۴ - اطلاعات مربوط به گازهای همراه نفت

۱ - ۹ - تقسیم بندی اطلاعات جمع آوری شده با توجه به نوع گاز فلر

۱ - ۹ - ۱ - بررسی شرایط کمی و کیفی

۱ - ۱۰ - نتیجه گیری

۱ - ۱۰ - ۱ - تقسیم بندی بر اساس دبی و ارزش حرارتی گاز فلر و گاز همراه

۱ - ۱۰ - ۲ - تقسیم بندی بر اساس میزان HS

۱ - ۱۱ - سخن آخر

مراجع فصل ۲: شبیه سازی و محاسبات

۲ - ۱ - مقدمه

۲ - ۲ - طراحی و شبیه سازی فرایند بازیافت گاز برای نمونه های انتخابی

۲ - ۲ - ۱ - فرایند شیرین سازی گاز

۲ - ۲ - ۲ - فرایند پالایشگاه مایعات گازی NGL

۲ - ۲ - ۳ - فرایند افزایش فشار و تزریق گاز

۲ - ۲ - ۴ - فرایند تبدیل گاز طبیعی به فراورده های مایع (GTL)

۲ - ۲ - ۵ - فرایند تولید متانول و دی متیل اتر

۲ - ۲ - ۶ - فرایند تولید LNG

۲ - ۲ - ۷ - فرایند تولید CNG

۲ - ۲ - ۸ - فرایند تولید برق

۲ - ۳ - نتیجه گیری

مراجع

فصل ۳ : ارزیابی اقتصادی و مقایسه با روش های دیگر

۳ - ۱ - مقدمه

۳ - ۲ - فرایند شیرین سازی گاز

۳ - ۳ - فرایند مایعات گازی NGL

۳ - ۴ - فرایند افزایش فشار و تزریق گاز

۳ - ۵ - فرایند تبدیل گاز طبیعی به فراورده های مایع (GTL)

۳ - ۶ - فرایند تولید متانول و دی متیل اتر

۳ - ۷ - فرایند تولید CNG

۳ - ۸ - فرایند تولید LNG

۳ - ۹ - فرایند تولید برق

۳ - ۱۰ - نتیجه گیری

مراجع

پیوست ۱: سابقه مطالعات در زمینه بازیابی گازهای فلر در ایران(۱۳۹۶-۱۳۸۰)


فهرست شکل ها

شکل (۱-۱) رتبه بندی ۳۰ کشور اول از نظر حجم انتشار گازهای فلر

شکل (۱-۲) میزان گاز همراه سوزانده شده در شرکت های زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران در بازه ۱۳۸۶-۱۳۹۵

شکل (۱-۳) سهم مشعل های موجود در خشکی و دریا از میزان گاز همراه سوزانده شده در شرکت های زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران در بازه ۱۳۸۶-۱۳۹۵

شکل (۱-۴) میزان گاز مشعل سوزانده شده در پالایشگاه های گاز ایران در بازه ۱۳۸۶-۱۳۹۵

شکل (۱-۵) میزان گاز مشعل سوزانده شده در پالایشگاه های گاز پارس جنوبی در بازه ۱۳۸۶ - ۱۳۹۵

شکل (۱-۶) میزان گاز مشعل سوزانده شده در پالایشگاه های نفت ایران در بازه ۱۳۸۶-۱۳۹۵

شکل (۱-۷) سهم گاز همراه، پالایشگاه های گاز و پالایشگاه های نفت از میزان گاز مشعل سوزانده شده در ایران در بازه ۱۳۹۵-۱۳۸۶

شکل (۱-۸) میزان گاز همراه سوزانده شده نسبت به میزان نفت خام تولیدی در جهان در بازه (۱۹۹۶-۲۰۱۸)

شکل (۱-۹) میزان گازهای فلر در کشورهای منطقه در بازه ۲۰۱۲-۲۰۱۸

شکل (۱-۱۰) روند شاخص شدت سوزاندن گازهای همراه نفت کشورهای چشم انداز طی دوره زمانی ۲۰۱۲-۲۰۱۸ (متر مکعب هر بشکه)

شکل (۱-۱۱) انواع روش های بازیابی و به کارگیری گاز فلر

شکل (۱-۱۲) نمای کلی سیستم بازیابی گاز فلر

شکل (۱-۱۳) نمای کلی یک واحد NGL

شکل (۱-۱۴) روند تولید LNG

شکل (۱-۱۵) روند تولید سوخت های مایع از گاز فلر

شکل (۱-۱۶) شمای کلی فرایند تولید انرژی الکتریکی از گاز فلر

شکل (۱-۱۷) تفکیک میدان های نفتی تولید کننده گازهای همراه نفت برحسب میزان سوازنده شدن این گازها (میلیارد متر مکعب در سال)

شکل (۱-۱۸) تفکیک گازهای مشعل در کشور بر اساس میزان سولفید هیدروژن آنها

شکل (۱-۱۹) مقایسه حجم گازهای سوزانده شده فلر در میادین نفت و منطقه عسلویه با حجم طرح های تعریف شده در وزارت نفت (میلیارد متر مکعب در سال)

شکل (۲-۱) شماتیک کلی فرایند شیرین سازی گاز

شکل (۲-۲) بخش های مختلف فرایند شیرین سازی گاز

شکل (۲-۳) دیاگرام جریانی شبیه سازی فرایند شیرین سازی گاز در نرم افزار HYSYS

شکل (۲-۴) نمای کلی یک واحد NGL

شکل (۲-۵) دیاگرام جریانی شبیه سازی فرایند NGL در نرم افزار HYSYS

شکل (۲-۶) شماتیک کلی فرایند افزایش فشار گاز فلر (یک مرحله ای)

شكل (۲-۷) دیاگرام جریانی شبیه سازی فرایند افزایش فشار در نرم افزار HYSYS

شکل (۲-۸) شماتیک کلی فرایند GTL

شکل (۲-۹) بخش های مختلف فرایند GTL

شكل (۲-۱۰) دیاگرام جریانی شبیه سازی فرایند GTL در نرم افزار HYSYS

شکل (۲-۱۱) شماتیک کلی روش معمول در تولید تجاری متانول

شکل (۲-۱۲) شماتیک کلی سنتز غیر مستقیم دی متیل اتر

شکل (۲-۱۳) شماتیک کلی سنتز مستقیم دی متیل اتر

شکل (۲-۱۴) دیاگرام جریانی شبیه سازی فرایند تولید متانول در نرم افزار HYSYS

شکل (۲-۱۵) دیاگرام جریانی شبیه سازی فرایند تولید دی متیل اتر از متانول در نرم افزار HYSYS

شکل (۲-۱۶) دیاگرام جریانی شبیه سازی فرایند LNG نمونه ۱ در نرم افزار HYSYS

شکل (۲-۱۷) دیاگرام جریانی شبیه سازی فرایند LNG نمونه ۲ (چشمه خوش) در نرم افزار HYSYS

شکل (۲-۱۸) دیاگرام جریانی شبیه سازی فرایند LNG نمونه ۳ (کوپال آسماری) در نرم افزار HYSYS

شکل (۲-۱۹) شماتیک کلی فرایند CNG

شکل (۲-۲۰) دیاگرام جریانی شبیه سازی فرایند CNG در نرم افزار HYSYS

شکل (۲-۲۱) دیاگرام های بلوکی سیکل های (الف) توربین گازی (ب) توربین گازی ترکیبی

شکل (۲-۲۲) شماتیک نیروگاه های (الف) سیکل توربین گازی (ب) سیکل توربین گازی ترکیبی

شکل (۲-۲۳) شماتیک سیکل توربین گازی

شکل (۲-۲۴) شماتیک سیکل ترکیبی توربین گازی

شکل (۲-۲۵) دیاگرام جریانی شبیه سازی فرایند سیکل توربین گازی در نرم افزار HYSYS

شکل (۲-۲۶) دیاگرام جریان فرایندی سیکل ترکیبی توربین گازی در نرم افزار HYSYS

شکل (۲-۲۷) دیاگرام جریان فرایندی سیکل ترکیبی توربین گازی با سه مبدل حرارتی در HRSG در نرم افزار HYSYS

شکل (۳-۱) نمودار هزینه های عملیاتی برای فرایندهای مختلف به میدان نفتی چشمه خوش

شکل (۳-۲) نمودار هزینه های عملیاتی برای فرایندهای مختلف به میدان نفتی کوپال آسماری

شکل (۳-۳) نمودار هزینه سالیانه کل فرایندهای مختلف به میدان نفتی چشمه خوش

شکل (۳-۴) نمودار هزینه سالیانه کل فرایندهای مختلف به میدان نفتی کوپال آسماری

شکل (۳-۵) نمودار سود سالیانه برای فرایندهای مختلف به میدان نفتی چشمه خوش

شکل (۳-۶) نمودار سود سالیانه برای فرایندهای مختلف به میدان نفتی کوپال آسماری

شکل (۳-۷) نمودار ROR برای فرایندهای شبیه سازی شده به میدان نفتی چشمه خوش

شکل (۳-۸) نمودار ROR برای فرایندهای شبیه سازی شده به میدان نفتی کوپال آسماری

شکل (۳-۹) نمودار زمان بازپرداخت سرمایه برای فرایندهای شبیه سازی شده به میدان نفتی چشمه خوش

شکل (۳-۱۰) نمودار زمان بازپرداخت سرمایه برای فرایندهای شبیه سازی شده به میدان نفتی کو پال آسماری

شكل (الف) سهم هر کدام از روش های بازیابی و به کارگیری گاز فلر در مطالعات انجام شده در بخش دانشگاه و صنعت کشور


فهرست جداول

جدول (۱-۱) میزان گازهای سوزانده شده در ۲۰ کشور اول جهان در سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ (ارقام به میلیارد مترمکعب در سال)

جدول (۱-۲) ارزش از دست رفته ناشی از سوزاندن گازهای همراه نفت بر مبنای تولید برق

جدول (۱-۳) ارزش از دست رفته ناشی از سوزاندن گازهای همراه نفت بر مبنای فراورش این گازها

جدول (۱-۴) میزان گازهای فلر به تفکیک شرکت های عملیاتی نفت (میلیون مترمکعب در روز)

جدول (۱-۵) مشخصات واحدهای NGL موجود برای جمع آوری گازهای همراه نفت

جدول (۱-۶) درصد بهره برداری از ظرفیت اسمی واحدهای NGL موجود کشور طی دوره زمانی ۱۳۸۶-۱۳۹۵ (درصد)

جدول (۱-۷) میادین نفتی تحت عملیات تزریق گاز و منبع تأمین گاز موردنیاز برای تزریق به آنها (میلیون مترمکعب در روز)

جدول (۱-۸) میزان گاز تزریقی به میادین نفتی در سال ۱۳۹۵ طبق ترازنامه هیدروکربوری

جدول (۱-۹) اطلاعات مربوط به سیستم فلرینگ پالایشگاه های گاز

جدول (۱-۱۰) اطلاعات مربوط به سیستم فلرینگ پالایشگاه های نفت

جدول (۱-۱۱) اطلاعات مربوط به سیستم فلرینگ پتروشیمی ها

جدول (۱-۱۲) اطلاعات مربوط به گازهای همراه میادین نفتی

جدول (۱-۱۳) جذابیت اقتصادی روش های مختلف استفاده از گازهای همراه نفت با توجه به حجم این گازها

جدول (۱-۱۴) دسته بندی واحدهای پالایشگاه گازی بر اساس دبی و ارزش حرارتی گاز فلر

جدول (۱-۱۵) دسته بندی واحدهای پالایشگاه نفتی براساس دبی و ارزش حرارتی گاز فلر

جدول (۱-۱۶) دسته بندی واحدهای پتروشیمی براساس دبی و ارزش حرارتی گاز فلر

جدول (۱-۱۷) دسته بندی میادین نفتی براساس دبی و ارزش حرارتی گاز همراه

جدول (۱-۱۸) دسته بندی واحدهای پالایشگاه گازی بر اساس میزان H2S

جدول (۱-۱۹) دسته بندی واحدهای پالایشگاه نفتی براساس میزان H2S

جدول (۱-۲۰) دسته بندی واحدهای پتروشیمی براساس میزان H2S

جدول (۱-۲۱) دسته بندی میادین نفتی براساس میزان H2S

جدول (۲-۱) مشخصات جریان گاز همراه میدان های نفتی چشمه خوش و کوپال آسماری

جدول (۲-۲) مشخصات مربوط به گاز شیرین شده به میدان نفتی چشمه خوش

جدول (۲-۳) مشخصات برج های تقطیر فرایند NGL - میدان نفتی چشمه خوش

جدول (۲-۴) مشخصات مربوط به گاز فشار بالا - میدان نفتی چشمه خوش

جدول (۲-۵) مشخصات مربوط به گاز فشار بالا - میدان نفتی کوپال آسماری

جدول (۲-۶) مشخصات محصولات فرایند GTL - میدان نفتی چشمه خوش

جدول (۲-۷) مشخصات برج های تقطیر فرایند GTL - میدان نفتی چشمه خوش

جدول (۲-۸) مشخصات محصولات فرایند GTL - میدان نفتی کوپال آسماری

جدول (۲-۹) مشخصات برجهای تقطیر فرایند GTL - میدان نفتی کوپال آسماری

جدول (۲-۱۰) مشخصات مربوط به متانول تولیدی و مشخصات برج تقطیر - میدان نفتی چشمه خوش

جدول (۲-۱۱) مشخصات مربوط به متانول تولیدی و مشخصات برج تقطیر - میدان نفتی کوپال آسماری

جدول (۲-۱۲) مشخصات مربوط به دی متیل اتر تولیدی و مشخصات برج های تقطیر - میدان نفتی چشمه خوش

جدول (۲-۱۳) مشخصات مربوط به دی متیل اتر تولیدی و مشخصات برج های تقطیر - میدان نفتی کوپال آسماری

جدول (۲-۱۴) مشخصات مبردهای به کار گرفته شده در هر مرحله از فرایند LNG

جدول (۲-۱۵) مشخصات مربوط به محصولات تولیدی واحد LNG - میدان نفتی چشمه خوش

جدول (۲-۱۶) مشخصات مربوط به محصولات تولیدی واحد LNG - میدان نفتی کوپال آسماری

جدول (۲-۱۷) مشخصات برجهای تقطیر واحد CNG - میدان نفتی چشمه خوش

جدول (۲-۱۸) نتایج مربوط به تولید و مصرف برق در سیکل توربین گازی برای میدان های نفتی چشمه خوش و کوپال آسماری

جدول (۲-۱۹) نتایج مربوط به تولید و مصرف برق در سیکل ترکیبی توربین گازی برای میدان های نفتی چشمه خوش و کوپال آسماری

جدول (۳-۱) سرویس های مورد استفاده در فرایند های شبیه سازی شده و قیمت آنها

جدول (۳-۲) لیست محصولات تولید شده در فرایند ها و قیمت واحد فروش آنها

جدول (۳-۳) مقادیر مربوط به شدت جریان و قیمت مواد اولیه و محصولات در واحد شیرین سازی - میدان نفتی چشمه خوش

جدول (۳-۴) هزینه های سرمایه گذاری و عملیاتی برای واحدهای شیرین سازی و بازیافت گوگرد - میدان نفتی چشمه خوش

جدول (۳-۵) مقادیر مربوط به شدت جریان و قیمت محصولات در واحد NGL - میدان نفتی چشمه خوش

جدول (۳-۶) نتایج مربوط به آنالیز اقتصادی واحد NGL - میدان نفتی چشمه خوش

جدول (۳-۷) مقادیر مربوط به شدت جریان و قیمت محصولات در واحد افزایش فشار (برای تزریق به خط لوله، صادرات و تزریق به چاه نفت) - میدان نفتی چشمه خوش

جدول (۳-۸) مقادیر مربوط به شدت جریان و قیمت محصولات در واحد افزایش فشار (برای تزریق به خط لوله، صادرات و تزریق به چاه نفت) - میدان نفتی کوپال آسماری

جدول (۳-۹) نتایج مربوط به آنالیز اقتصادی واحد افزایش فشار به منظور تزریق به خط لوله گاز کشوری - میدان نفتی چشمه خوش

جدول (۳-۱۰) نتایج مربوط به آنالیز اقتصادی واحد افزایش فشار به منظور صادرات - میدان نفتی چشمه خوش

جدول (۳-۱۱) نتایج مربوط به آنالیز اقتصادی واحد افزایش فشار به منظور تزریق به چاه - میدان نفتی چشمه خوش

جدول (۳-۱۲) نتایج مربوط به آنالیز اقتصادی واحد افزایش فشار به منظور تزریق به خط لوله گاز کشوری - میدان نفتی کوپال آسماری

جدول (۳-۱۳) نتایج مربوط به آنالیز اقتصادی واحد افزایش فشار به منظور صادرات - میدان نفتی کوپال آسماری

جدول (۳-۱۴) نتایج مربوط به آنالیز اقتصادی واحد افزایش فشار به منظور تزریق به چاه - میدان نفتی کوپال آسماری

جدول (۳-۱۵) مقادیر مربوط به شدت جریان و قیمت محصولات در واحد GTL - میدان نفتی چشمه خوش

جدول (۳-۱۶) نتایج مربوط به آنالیز اقتصادی واحد GTL - میدان نفتی چشمه خوش

جدول (۳-۱۷) قیمت محاسبه شده برای راکتورهای واحد GTL - میدان نفتی چشمه خوش

جدول (۳-۱۸) مشخصات برجهای تقطیر فرایند GTL - میدان نفتی کوپال آسماری

جدول (۳-۱۹) مقادیر مربوط به شدت جریان و قیمت محصولات در واحد GTL - میدان نفتی کوپال آسماری

جدول (۳-۲۰) نتایج مربوط به آنالیز اقتصادی واحد GTL - میدان نفتی کوپال آسماری

جدول (۳-۲۱) قیمت محاسبه شده برای راکتورهای واحد GTL - میدان نفتی کوپال آسماری

جدول (۳-۲۲) مقادیر مربوط به شدت جریان و قیمت محصولات در واحد متانول و دی متیل اتر - میدان نفتی چشمه خوش

جدول (۳-۲۳) مشخصات مربوط به برج های تقطیر واحد متانول و دی متیل اتر - میدان نفتی چشمه خوش

جدول (۳-۲۴) نتایج مربوط به آنالیز اقتصادی واحد متانول - میدان نفتی چشمه خوش

جدول (۳-۲۵) نتایج مربوط به آنالیز اقتصادی واحد دی متیل اتر (ماده اولیه: گاز همراه) - میدان نفتی چشمه خوش

جدول (۳-۲۶) نتایج مربوط به آنالیز اقتصادی واحد دی متیل اتر (ماده اولیه: متانول) - میدان نفتی چشمه خوش

جدول (۳-۲۷) قیمت محاسبه شده برای راکتورهای واحد متانول و دی متیل اتر - میدان نفتی چشمه خوش

جدول (۳-۲۸) مقادیر مربوط به شدت جریان و قیمت محصولات در واحد متانول و دی متیل اتر - میدان نفتی کوپال آسماری

جدول (۳-۲۹) مشخصات مربوط به برجهای تقطیر واحد متانول و دی متیل اتر - میدان نفتی کوپال آسماری

جدول (۳-۳۰) نتایج مربوط به آنالیز اقتصادی واحد متانول - میدان نفتی کوپال آسماری

جدول (۳-۳۱) نتایج مربوط به آنالیز اقتصادی واحد دی متیل اتر (ماده اولیه: گاز همراه) - میدان نفتی کوپال آسماری

جدول (۳-۳۲) نتایج مربوط به آنالیز اقتصادی واحد دی متیل اتر (ماده اولیه: متانول) - میدان نفتی کوپال آسماری

جدول (۳-۳۳) قیمت محاسبه شده برای راکتورهای واحد متانول و دی متیل اتر - میدان نفتی کوپال آسماری

جدول (۳-۳۴) مقادیر مربوط به شدت جریان و قیمت محصولات در واحد CNG - میدان نفتی چشمه خوش

جدول (۳-۳۵) نتایج مربوط به آنالیز اقتصادی واحد CNG - میدان نفتی چشمه خوش

جدول (۳-۳۶) مشخصات برج های تقطیر واحد CNG - میدان نفتی کوپال آسماری

جدول (۳۱-۳۷) مقادیر مربوط به شدت جریان و قیمت محصولات در واحد CNG - میدان نفتی کوپال آسماری

جدول (۳- ۳۸) نتایج مربوط به آنالیز اقتصادی واحد CNG - میدان نفتی کوپال آسماری

جدول (۳-۳۹) مقادیر مربوط به شدت جریان و قیمت محصولات در واحد LNG - میدان نفتی چشمه خوش

جدول (۳-۴۰) نتایج مربوط به آنالیز اقتصادی واحد LNG - میدان نفتی چشمه خوش

جدول (۳-۴۱) مقادیر مربوط به شدت جریان و قیمت محصولات در واحد LNG - میدان نفتی کوپال آسماری

جدول (۳-۴۲) نتایج مربوط به آنالیز اقتصادی واحد LNG - میدان نفتی کوپال آسماری

جدول (۳-۴۳) نتایج مربوط به میزان تولید سالیانه برق و درآمد حاصل از فروش در سیکل توربین گازی برای میدان های نفتی چشمه خوش و کوپال آسماری

جدول (۳-۴۴) نتایج مربوط به تولید سالیانه برق و درآمد حاصل از فروش در سیکل ترکیبی توربین گازی برای میدان های نفتی چشمه خوش و کوپال آسماری

جدول (۳-۴۵) لیست تجهیزات با تعداد بیش از واحد، تعداد و ظرفیت آنها برای شبیه سازی های انجام شده برای خوراک چشمه خوش

جدول (۳-۴۶) مشخصات HRSG مبنای استفاده شده برای محاسبه هزینه و HRSG های محاسبه شده برای شبیه سازی سیکل های تولید برق

جدول (۳-۴۷) نتایج مربوط به آنالیز اقتصادی واحد سیکل توربین گازی

جدول (۳-۴۸) نتایج مربوط به آنالیز اقتصادی واحد سیکل ترکیبی توربین گازی

جدول (۳-۴۹) نتایج نهایی مربوط به میدان نفتی چشمه خوش

جدول (۳-۵۰) نتایج نهایی مربوط به میدان نفتی کوپال آسماری

جدول (۳-۵۱) نتایج نهایی تولید برق مربوط به میدان نفتی چشمه خوش

جدول (۳-۵۲) نتایج نهایی تولید برق مربوط به میدان نفتی کوپال آسماری

نمایش کامل متن

Keywords:

گروه پژوهشی شیمی و فرآیند