بومی سازی الگوی شهر اکولوژیک بر اساس آینده پژوهی سناریو مبنا، نمونه موردی؛ شهر بجنورد

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 341

This Paper With 30 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_URDP-3-7_001

تاریخ نمایه سازی: 14 اردیبهشت 1400

Abstract:

ظهور رویکردهای جدید برنامهریزی شهری، افقی تازه از این علم را نمایان میسازد. رویکردهایی که به جای الویتدهی به کالبد شهر، زمینههای مختلف آن را دربر میگیرد. در این رویکردها، نگاه به شهر، به عنوان سیستمی اکولوژیکی-اجتماعی بر نگاه کالبدی صرف غالب شده و توانسته روابط اکولوژیکی- اجتماعی موثر بر شهر را شناسایی و از آنها در جهت رفع مسائل شهری بهره ببرد. شهر اکولوژیک، شهری هماهنگ با طبیعت، به دنبال تحقق پویایی اقتصادی و عدالت اجتماعی است. در این بین شهر بجنورد، با پتانسیلهای بومشناختی و طبیعی از جمله شهرهایی است که با وجود زمینههای اکولوژیکی در آن، به دلیل تغییرات ناگهانی رشد جمعیت شهری و توسعههای اخیر، از حرکت در مسیر توسعه شهری پایدار، بازماندهاست. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی و اکتشافی، با استفاده از شیوه آیندهپژوهی صورت گرفته که به شناسایی قابلیتها، محدودیتها و یا زمینههای تحقق شهر اکولوژیک در بجنورد میپردازد. هدف پژوهش، آن است که با شناخت زمینههای شهر اکولوژیک در بجنورد و با بهرهگیری از تکنیک آیندهپژوهی و در قالب مصاحبه دلفی و سناریوها، رویکرد را بومیسازی کند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که سه مولفه اساسی مدیریت هوشمند شهری، حفاظت محیط-زیست شهری و نیز ارتقا کیفیت حملونقل عمومی در کنار کارایی مصرف انرژی در دستیابی به شهر اکولوژیک بجنورد، ضرورت دارد.

Authors

محمود جمعه پور

استاد برنامه ریزی روستایی و توسعه منطقه ای ، دانشگاه علامه طباطبائی

سیده شبناز اتحاد

کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه علامه طباطبائی

فرشاد نوریان

استاد شهرسازی پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد (1391)، برنامه‌ریزی شهرهای پایدار، ...
 • برومند کاخکی، احمد؛ داوری، حامد و اخوان، امیر ناصر (1396)، ...
 • جمعه‌پور، محمود (1392)، برنامه‌ریزی محیطی و پایداری شهری و منطقه‌ای: ...
 • حاج‌آقا معمار، حامد؛ رحیم‌نیا، فریبرز و خوراکیان، علیرضا (1392)، سناریونگاری ...
 • حاجیانی، ابراهیم (1391)، مبانی، اصول و روش‌های آینده‌پژوهی، تهران: انتشارات ...
 • خزایی، سعید؛ ناظمی، امیر؛ حیدری، امیرهوشنگ؛ علیزاده، عزیز و کاشانی، ...
 • خوش‌دهان، علی (1388)، آینده‌پژوهی با تکنیک سناریوسازی، تهران: انتشارات مرکز ...
 • رحیم نیا، فریبرز و حاج‌آقا معمار، حامد (1392)، فرآیند شناسایی ...
 • سواری‌پور، ابتسام. (1392)، ارتقاء کیفیت محیطی با استفاده از فناوری ...
 • شریفیان بارفروش، سیده شفق و مفید شمیرانی، سید مجید (1393)، ...
 • شوارتز، پیتر (1388)، مبانی و اصول سناریونویسی، هنر دورنگری، برنامه‌ریزی ...
 • علیزاده، عزیز؛ وحیدی مطلق، وحید و ناظمی، امیر (1387)، سناریونگاری ...
 • مرصوصی، نفیسه؛ حسین‌زاده، رباب؛ صفر علی‌زاده، اسماعیل (1394). ارزیابی پتانسیل‌های ...
 • مهندسین مشاور فرنهاد (1389)، طرح جامع بجنورد ...
 • ناظمی، امیر (1392)، مقدمه‌ای بر آینده‌پژوهی، جلد سوم، روش سناریو، ...
 • ارزیابی توسعه بوم شهر در سکونتگاه های شهری استان آذربایجان شرقی با تاکید بر الگوی نظری توسعه پایدار [مقاله ژورنالی]
 • An, Sarkar (2016). “Eco-Innovations in Designing Ecocity, Ecotown and Aerotropolis”, ...
 • Chang, Chun Catherine; Leitner, Helga; Sheppard, Eric (2016). “a Green ...
 • Datta, A (2012). “India’s Ecocity? Environment, Urbanisation and Mobility in ...
 • Hu, Mei-Chih; Lagerstedt Wadin, Jessica; Lo, Hsien-Chen; Huang, Jian-Yuan (2016). ...
 • Kenworthy, J (2006). “The Eco-city: Ten Key Transport and Planning ...
 • Li, Junsheng, Cheng, Xingguo, Li, Huiyong, Gao, Huali, Sha, Zhihui ...
 • Rapoport, E, Vernay, Anne-Lorene (2011). “Defining the Eco-City: A Discursive ...
 • Soltz, D, Shafaqat, O, Arias, Jamie, Lundqvista, per (2014). “On ...
 • نمایش کامل مراجع