آقای دکتر Farshad Noorian

Dr. Farshad Noorian

دانشیار، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179515)

15
32

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers