چالش های برنامه ریزی استراتژیک در شهرداری ها و ارائه مدل یکپارچه برنامه ریزی ساختاری- راهبردی (مطالعه موردی شهرداری ارومیه)

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,033

This Paper With 16 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MTAEB08_048

تاریخ نمایه سازی: 22 اردیبهشت 1400

Abstract:

اداره مطلوب شهرها و مخصوصا کلان شهرها بدون مدیریت یکپارچه شهری امکان پذیر نمی باشد و مدیریت یکپارچه شهری همان نگاه سیستمی است که مولد نگاه استراتژیک است. بر اساس نتایج حاصل از مطالعاتی که در ادبیات مدیریت استراتژیک صورت گرفت، هیچ یک از مدل های برنامه ریزی استراتژیک موجود به صورت خاص و جامع به تمام نیازها و مولفه های لازم برای تدوین برنامه ی استراتژیک شهر ها و شهرداری های ایران نپرداخته اند. در این مقاله با استفاده از تحقیقات و تجربیات موجود در سازمان های خصوصی و عمومی و متناسب با شرایط و ویژگی های شهرداری ارومیه، به شناخت چالش های پیش رو پرداخته و در نهایت مدل یکپارچه برنامه ریزی استراتژیک با را ارائه نمودیم .چالش های شناخته شده در این تحقیق عبارتند از: فقدان رویکرد برنامه ریزی استراتژیک شهری دقیق و مناسب، تدوین برنامه های غیرواقع بینانه، فقدان اجماع بین تصمیم گیران و نیز عدم تناسب استراتژی های تدوین شده با برنامه های بالادستی در برنامه های توسعه شهری و همچنین هفت گام اصلی پیشنهادی به ترتیب -۱ بررسی و تدوین سرفصل های ماموریت شهر و شهرداری -۲ شناخت و ارزیابی محیط داخلی و خارجی شهر و شهرداری -۳ بررسی و تعیین هدف های بلند مدت-۴ تدوین، ارزیابی و انتخاب استراتژی ها -۵ تعیین هدف های سالیانه و سیاست ها -۶ تخصیص منابع -۷ محاسبه و ارزیابی عملکرد می باشند.سعی بر این شده است که مدل پیشنهادی از لحاظ ساختاری و راهبردی باید کارآیی و کفایت لازم برای هدایت تحولات توسعه ی شهری را داشته و همچنین بر اساس انعطاف پذیری، مبانی مشارکتی و آینده نگری، توان و ظرفیت لازم برای برنامه ریزی مطلوب و بهینه ی شهری را دارا باشد.

Keywords:

مدیریت استراتژیک , توسعه پایدار , چالش های برنامه ریزی استراتژی

Authors

نوید نوزاد

کارشناس برنامه ریزی

میلاد محمودی رضائیه

کارشناس برنامه ریزی