طراحی و ارزیابی شیر کنترل اتوماتیک ایجاد هیدروگراف های متفاوت جریان ورودی به جویچه

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 380

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JWSS-17-64_016

تاریخ نمایه سازی: 22 اردیبهشت 1400

Abstract:

بیشتر سیستم های آبیاری جویچه ای به علت فرونشت عمقی در بالادست مزرعه و رواناب در پایین دست مزرعه عملکرد ضعیفی دارند. جهت رفع این مشکل نوآوری در زمینه بهبود بازده سیستم های آبیاری جویچه ای بسیار موثر است. ایجاد هیدروگراف های متفاوت جریان ورودی با توجه به شرایط مزرعه شامل شیب، بافت خاک و طول جویچه تاثیر قابل توجهی بر صرفه جویی در مصرف آب دارد. به منظور ایجاد و کاربرد هیدروگراف های متفاوت جریان ورودی آب به جویچه، در این مطالعه یک شیر کنترل اتوماتیک که نیروی محرکه آن از طریق یک موتور تامین می گردید طراحی شد که توانایی تغییر دبی جریان ورودی به جویچه نسبت به زمان را بر اساس هیدروگراف جریان ورودی مورد نظر دارا بود. مزرعه آزمایشی در دانشگاه صنعتی اصفهان قرار داشت. در این مزرعه، دستگاه انتقال آب به جویچه شامل شیر کنترل طراحی شده نصب گردید و آزمایش با هیدروگراف های متفاوت جریان ورودی به جویچه ها انجام شد. مقایسه ارقام اندازه گیری شده دبی جریان ورودی آب به جویچه با نمودار حاصل از شیر کنترل اتوماتیک برای هیدروگراف های متفاوت جریان ورودی نشان داد که شیر کنترل اتوماتیک با دقت نسبتا خوبی قادر به ایجاد هیدروگراف های متفاوت جریان ورودی است

Authors

بیتا مروج الاحکامی

Irrigation Department, College of Agriculture, Isfahan University of Technology

بهروز مصطفی زاده فرد

Irrigation Department, College of Agriculture, Isfahan University of Technology

منوچهر حیدرپور

Irrigation Department, College of Agriculture, Isfahan University of Technology

سعید اسلامیان

Irrigation Department, College of Agriculture, Isfahan University of Technology

جابر روحی

College of Electrical and Computer Engineering, Isfahan University of Technology