ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر Manouchehr Heidarpour

Dr. Manouchehr Heidarpour

دانشگاه صنعتی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184232)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
استاد دانشکده مهندسی کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی Manouchehr Heidarpour در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
استاد دانشکده مهندسی کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

سمتهای علمی و اجرایی Manouchehr Heidarpour در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
سردبیر

سمتهای علمی و اجرایی Manouchehr Heidarpour در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Manouchehr Heidarpour Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهکنترل و کاهش آبشستگی موضعی پایه پل با استفاده از شکاف در گروه پایه هاسومین کنفرانس هیدرولیک ایران1380
2دریافت فایل PDF مقالهکنترل و کاهش آبشستگی موضعی در پایه های پل با استفاده از شکافسومین کنفرانس هیدرولیک ایران1380
3دریافت فایل PDF مقالهچگونگی توزیع رسوب در تعدادی از مخازن سدهای ایرانسومین کنفرانس هیدرولیک ایران1380
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی مشخصات تئوری لایه مرزی در یک رودخانه شنیسومین کنفرانس هیدرولیک ایران1380
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی توزیع سرعت روی تاج سرریزهای تاج دایره ای و تاثیر پارامترهای مختلف برآنسومین کنفرانس هیدرولیک ایران1380
6دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارایی مدلهای کاهش و افزایش سطح در توزیع رسوب در مخازن نسبت به گذشت زمانششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران1382
7دریافت فایل PDF مقالهتاثیر شکاف پایه بر پایداری سنگ‌چین در کنترل و کاهش آب‌شستگی موضعی پایه‌های استوانه‌ای پل‌هادومین کنگره ملی مهندسی عمران1384
8دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سطح قرارگیری لایه سنگ چین بر پایداری آن در اطراف پایه های پلپنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران1384
9دریافت فایل PDF مقالهمشاهدات نحوه توسعه آبشستگی موضعی در گروه پایه های پل در هنگام استفاده از طوقپنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران1384
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر فاکتور تنش برشی بر تغییر مکان های جانبی در طول بازه های قوس دار در یک رودخانه درشت دانهپنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران1384
11دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مالچ های مختلف بر پارامترهای نفوذ در بسترهای تغذیه مصنوعیپنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران1384
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات آبدهی لوله های تراوااولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1385
13دریافت فایل PDF مقالهارزیابی سیستم های آبیاری بارانی فضای سبز شهر اصفهان و بررسی امکان اصلاح آنهااولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1385
14دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ضریب هدایت هیدرولیکی بدست آمده از روش چاهک معکوس با روش پمپاژ به داخل چاهکاولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1385
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی توزیع فشار روی تاج سرریزهای استوانهای و تاج دایرهای با ارتفاعات مختلفاولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1385
16دریافت فایل PDF مقالهمقایسه عملکرد طوق در کاهش آب شستگی موضعی در گروه پایه های سری دوتایی و سه تایی استوانه ای شکل پل هاهفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1385
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند تغییرات عمق آب شستگی در گروه پایه هاهفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1385
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارآیی شبکه عصبی مصنوعی در شبیه سازی بارش و رواناباولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)1385
19دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی ارتفاع رسوب در پشت بدنه سد زاینده رود با استفاده از مدل کاهش سطحاولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)1385
20دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد سه نوع شبکه عصبی مصنوعی FFBP، RBF و RNN در تخمین میزان انتقال رسوب معلق در رودخانه زاینده روداولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)1385
21دریافت فایل PDF مقالهراهنمای استفاده از برنامه REF-ET جهت براورد تبخیر تعرق ( مطالعه موردی منطقه اصفهان)اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)1385
22دریافت فایل PDF مقالهارزیابی سیستمهای آبیاری فضای سبز شهر اصفهان و بررسی امکان اصلاح آنها(مطالعه موردی رفیوژهای اصفهان)اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)1385
23دریافت فایل PDF مقالهاثر مقیاس زبری در جریان غیر یکنواخت در کانال های شنی و قلوه سنگیسومین همایش ملی فرسایش و رسوب1384
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی پایداری سنـگچین در گروه پایههاهفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
25دریافت فایل PDF مقالهمقایسه منحنی سنجه رسوب با مدل های MLP در تخمین رسوبات معلق رودخانه زاینده رودهفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی مشاهدات آزمایشگاهی رفتار سنگ چین در اعماق ناپایداری در گروه پایه هاهفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی روش های برآورد تبخیر و تعرق برای منطقه اصفهاندومین کنفرانس مدیریت منابع آب1385
28دریافت فایل PDF مقالهتأثیر شوری آب آبیاری و میزان آبشویی بر کیفیت و کمیت زه آبدومین کنفرانس مدیریت منابع آب1385
29دریافت فایل PDF مقالهتحلیل حساسیت نوسانات سطح آب زیرزمینی و مدیریت بهینه مصرف در حوزه آبریز کروندومین کنفرانس مدیریت منابع آب1385
30دریافت فایل PDF مقالهتعیین پروفیل سطح آب بر روی سرریز جانبی با استفاده از روش های حل عددینهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1386
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات جریان ترکیبی از روی سرریز مستطیلی با فشردگی جانبی و زیر دریچه مستطیلی بدون فشردگی در حالت لبه تیزنهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1386
32دریافت فایل PDF مقالهتاثیر بافت خاک و درصد زئولیت بر میزان املاح و اسیدیته موجود در شیرابه کارخانه کود آلی اصفهان در روش تصفیه ی زمینینهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1386
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر شکاف در کاهش آب شستگی گروه پایه های مستطیلی نوک گردسومین کنفرانس مدیریت منابع آب1387
34دریافت فایل PDF مقالهتعیین اندازة سنگ چین اطراف پایه های پل برای کنترل آب شستگی موضعی با استفاده از عدد فرود جریانسومین کنفرانس مدیریت منابع آب1387
35دریافت فایل PDF مقالهتحلیل فراوانی و مدل سازی سری زمانی پدید ههای هیدرولوژیک (مطالعه موردی: سیلاب رودخانه طالار قائمشهر)سومین کنفرانس مدیریت منابع آب1387
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات نسبت عرض به عمق بر ضریب اختلاط عرضیهفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران1387
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی شیب پایین دست سرریزهای جانبی تاج دایره ای بر روی ضریب شدت جریانهفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران1387
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی پروفیل سطح آب روی سرریز جانبی تاج دایره ای و سرریز جانبی لبه تیزدومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1387
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر شوری آب آبیاری و مدیریت آن بر تغییرات رطوبت وزنی خاکدومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1387
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر فاصله زبری موضعی از محل تزریق آلودگی بر ضریب اختلاط عرضی و طول اختلاط در کانال مستطیلیدومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1387
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر بلوک­های مستغرق متناوب بر ضریب اختلاط عرضی و طول اختلاط در یک کانال مستطیلیهشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1388
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر ارتفاع سرریزهای جانبی تاج دایره ای برضریب شدت جریانهشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1388
43دریافت فایل PDF مقالهتأثیر فاصله پایه و تراز سنگ چین نسبت به بستر در پایداری سنگ چین اطراف پایه پلششمین کنفرانس هیدرولیک ایران1386
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی ضریب دبی در مدل ترکیبی سرریز - دریچه لبه تیزششمین کنفرانس هیدرولیک ایران1386
45دریافت فایل PDF مقالهتعیین پروفیل سطح آب سرریز جانبی تاج دایرهای با استفاده از روشهای حل عددیهشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران1388
46دریافت فایل PDF مقالهکنترل آبشستگی موضعی پایه پل با وجود شکاف و عدم شکاف در گروه پایه های مستطیلی و تک پایههشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران1388
47دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تأثیر تراکم پوشش گیاهی بر ضریب پخش عرضی آلودگی در یک کانال آزمایشگاهیهشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران1388
48دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی حدکثر دبی لحظه ی سالانه رودخانه طالار با استفاده از مدلسازی بکس- جنکینزهشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1388
49دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر تراکم پوشش گیاهی بر تنش برشی و انرژی جنبشی جریان در یک کانال آزمایشگاهیهشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1388
50دریافت فایل PDF مقالهتعیین ضریب دبی سرریز های جانبی ساده با استفاده از پروفیل سطح آبهشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1388
51دریافت فایل PDF مقالهکاربرد آبهای بازیافتی در فضای سبزاولین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب1387
52دریافت فایل PDF مقالهبررسی الگوی سرعت روی سرریزهای جانبی تاج دایره اینهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1389
53دریافت فایل PDF مقالهتصحیح ضرایب افت کریستین سن با در نظر گرفتن دبی غیریکنواخت در طول لترالنهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1389
54دریافت فایل PDF مقالهبررسی ضریب دبی سرریز لبه تیز ذوزنقه ای درکانال دایره ای شیب دارنهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1389
55دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر شیب بالادست و پاییندست و هد هیدرولیکی برتوزیع فشاردر سرریزهای تاجدایرهایدومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک1384
56دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روشهای مختلف برآورد آستانه حرکت با نتایج آزمایشگاهیدومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک1384
57دریافت فایل PDF مقالهکاربرد مدل SWATدر تخمین رواناب و رسوب در حوزه بهشت آباددومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک1384
58دریافت فایل PDF مقالهبرآورد بار رسوب معلق با استفاده از شبک هی عصبی مصنوعیدومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک1384
59دریافت فایل PDF مقالهارزیابی سیستم های آبیاری قطره ای فضای سبز شهر اصفهان (مطالعه موردی اراضی بختیاردشت)دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک1384
60دریافت فایل PDF مقالهتحلیل جریان در مدل ترکیبی سرریز- دریچه توسط دینامیک سیالات محاسباتیسومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1389
61دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی سرعت جریان بر روی سرریز تاج دایرهای با استفاده از نرم افزار ANSYS CFXسومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1389
62دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی مقدار نیترات در رودخانه زیارت با استفاده از تکنیکهای هوشمندسومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1389
63دریافت فایل PDF مقالههمایش ملی عمران و توسعه پایدار بررسی ظرفیت باربری پی نواری در مجاورت شیب ماسه ای مسلحهمایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار1389
64دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تراکم خاک پی سدهای باطله و غلظت پساب برکیفیت زه اب نفوذیهمایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار1389
65دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی مقدار نیترات چاه و چشمه با استفاده از مدل های هوش مصنوعیچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
66دریافت فایل PDF مقالهبررسی عددی الگوی جریان در مدل ترکیبی سرریز - دریچه با استفاده ا زمدل FLUENTچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
67دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی مقدار رطوبت و شوری خاک تحت شرایط کم آبیاری و شوری آب آبیاری با استفاده از سیستم استنتاج عصبی فازیچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
68دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پسابمعدنی بر نفوذ پذیری خاک پی سدهای باطلهششمین کنگره ملی مهندسی عمران1390
69دریافت فایل PDF مقالهاثر ارتفاع تاج تلماسه بر ضریب اختلاط عرضی در یک کانال مستطیلیاولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی1390
70دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات جریان در حضور یک دریچه کشویی جانبیاولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی1390
71دریافت فایل PDF مقالهپیشبینی جریان رودخانه با استفاده از سیستم استنتاج فازی (FIS)همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی1388
72دریافت فایل PDF مقالهبررسی جریان همزمان از زیر یک دریچه کشویی و روی یک سرریز لبه تیز بدون فشردگی در کانال دایره ایدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1390
73دریافت فایل PDF مقالهبررسی جریان همزمان از زیریک دریچه کشویی و روی یک سرریز مثلثی در یک کانال دایره ایدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1390
74دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر شکل تکیه گاه برمشخصات گودال آبشستگیدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1390
75دریافت فایل PDF مقالهاثر برهمکنش پوشش گیاهی و شکل بستر بر ضریب اختلاط عرضی در یک کانال مستطیلیدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1390
76دریافت فایل PDF مقالهبررسی ساختارجریان حول تکیه گاه ذوزنقه ایدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1390
77دریافت فایل PDF مقالهبررسی پتانسیل خاک - زئولیت در تله اندازی فلزات سنگیناولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
78دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر ارتفاع سرریزهای جانبی تاج دایره ای بر پروفیل سطح آبدهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر1388
79دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تأثیر تراکم پوشش گیاهی بر مقاومت جریان و ضریب اصطکاک(زبری) در یک کانال آزمایشگاهیدهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر1388
80دریافت فایل PDF مقالهتعیین مدل بهینه و مناسب برای پیش بینی دبی حداکثر لحظه ای سالانهدهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر1388
81دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل تاثیر گذار برضریب اختلاط آلودگی روی تلماسههمایش ملی جریان و آلودگی آب1391
82دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پوشش گیاهی برنوسانات سرعت درجریان کندشوندههمایش ملی جریان و آلودگی آب1391
83دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پوشش گیاهی برتوزیع سرعت تحت جریان کندشوندههمایش ملی سازه، راه، معماری1390
84دریافت فایل PDF مقالهبررسی توزیع سرعت درتکیه گاه نیم بیضیهمایش ملی سازه، راه، معماری1390
85دریافت فایل PDF مقالهبررسی قانون جهانی دیوار تحت جریان کند شونده و پوشش گیاهی دردیوارههمایش ملی سازه، راه، معماری1390
86دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد پوشال جو در کاهش نیترات زهکش های زیر زمینی تحت شرایط جریان ناپایداریازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1390
87دریافت فایل PDF مقالهبررسی توزیع سرع تو سرعت برشی تحت جریان کندشونده در بستر شنینهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران1391
88دریافت فایل PDF مقالهبررسی شدت آشفتگی تحت جریان کندشونده و جریان یکنواخت دربستر شنییازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1391
89دریافت فایل PDF مقالهتاثیر گرادیان فشار نامطلوب و پوشش گیاهی در دیواره بر توزیع سرعت در راستای طولی کانالیازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1391
90دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی جریان عبوری ازمدل ترکیبی سرریز - دریچه ذوزنقه ای لبه تیز درانتهای کانال دایره ای با استفاده ازنرم افزار Flow 3Dیازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1391
91دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر همزمان تلماسه و پوشش گیاهی بر نوسانات سرعتیازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1391
92دریافت فایل PDF مقالهبررسی قانون جهانی دیوار تحت جریان یکنواخت و ذرات شن دربسترنهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1391
93دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پره های هادی مستغرق برضری بدبی جریان درسرریز مثلثی با زاویه راس 45درجهنهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1391
94دریافت فایل PDF مقالهبررسی الگوی جریان درگروه پایه هانهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1391
95دریافت فایل PDF مقالهتاثیر استفاده از روش تزریق الکتروسینتیک محلول های شیمیایی با ظرفیت های تبادل کاتیونی مختلف بر ظرفیت باربری شمعاولین همایش ملی ساختمان آینده1392
96دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از روش برنامه نویسی خطی در طراحی تالاب های مصنوعی زیرسطحیاولین همایش ملی بحران آب1392
97دریافت فایل PDF مقالهعملکرد طوق دایره ای شکل3Dو پایه ها قربانی شونده در کاهش آبشستگی دراطراف پایه ها پلهشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران1392
98دریافت فایل PDF مقالهبررسی آبشستگی در اطرافپایه استوانه ای شکل پل ها در حضور طوق و کابلهشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران1392
99دریافت فایل PDF مقالهحذف نیترات از محیط محلول توسط زئولیت طبیعینخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین1392
100دریافت فایل PDF مقالهکنترل آبشستگی موضعی پایه های مستطیلی پل در حضور پایه های قربانی شوندههمایش مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت کاهش خطرپذیری در بلایای طبیعی1392
101دریافت فایل PDF مقالهبکارگیری برگ نخل خرما در دیواره دنیتریفیکاسیون برای حذف نیترات از زهاب زهکشهاچهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1392
102دریافت فایل PDF مقالهحذف نیترات آب زهکشی با استفاده از فیلتر آلی کربنیچهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1392
103دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر کاربرد کاه جو به عنوان فیلتر آلی در شوری و اسیدیته آب زهکشیچهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1392
104دریافت فایل PDF مقالهارائه سرریز با دیواره سینوسی و بررسی خصوصیات جریان عبوری از آنچهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1392
105دریافت فایل PDF مقالهبرآورد دبی جریان در سرریزهای جانبی لبه تیز مستطیلیچهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1392
106دریافت فایل PDF مقالهبررسی آبشستگی موضعی در اطراف پایه های استوانه ای شکل پل با نصب همزمان طوق و کابل بر روی پایه و مقایسه تغییر قطر کابل و طوقهمایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین1392
107دریافت فایل PDF مقالهبررسی عمق آبشستگی موضعی در گروه پایه های استوانه ای شکلششمین همایش ملی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک1392
108دریافت فایل PDF مقالهکنترل وکاهش آب شستگی موضعی اطراف پایه استوانه ای پل با نصب کابل به دورپایه و تاثیرتغییر قطرکابل بر میزان آب شستگیکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
109دریافت فایل PDF مقالهکنترل و کاهش آب شستگی موضعی اطراف پایه استوانه ای پل با نصب طوق بر روی پایه و بررسی تغییر قطر طوق بر میزان آب شستگیکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
110دریافت فایل PDF مقالهکارآیی پایههای قربانی شونده بر کاهش آبشستگی موضعی پایههای مستطیلی پل در زاویههای برخورد جریانکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
111دریافت فایل PDF مقالهتاثیر افزایش زاویه برخورد جریان در افزایش آبشستگی موضعی پایه مستطیلی پلکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
112دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پایههای قربانی شونده بر کاهش عمق آبشستگی در زاویه برخوردجریان و مقایسه با زوایای متناظر بدون حفاظت در پایههای مستطیلی پلکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
113دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ویژگی های برکه های تثبیت و تالاب های مصنوعی در تصفیه تکمیلی پساب هادومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)1393
114دریافت فایل PDF مقالهبررسی دبی المانی خروجی از سرریز جانبی لبه تیز مستطیلی با و بدون استفاده از پرههای هادیدومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
115دریافت فایل PDF مقالهتاثیر حضور پرههای هادی بر زاویه جت خروجی از سرریز جانبی لبه تیز مستطیلیدومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
116دریافت فایل PDF مقالهحذف نیترات از محیط محلول توسط نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی تثبیت شده بر روی بستر شنهمایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب1392
117دریافت فایل PDF مقالهمعرفی طرح پایلوت تالاب مصنوعی زیرسطحی اجراشده در اصفهانهمایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب1392
118دریافت فایل PDF مقالهجذب سرب از محیط آبی بوسیله کربن فعال زیستیهمایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب1392
119دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتار فرآیند بیهوازی- هوازی در کاهش COD ازت و تغییراتpH در پساب صنعتیهمایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب1392
120دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارآیی زئولیت طبیعی و زئولیت اصلاح شده با سورفکتانت برای حذف نیترات ازمحیط محلولهمایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب1392
121دریافت فایل PDF مقالهپیش بیىی حداکثر دبی سیلاب خروجی از مخزن سد درودزن توسط سه الگوی مختلفپانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور1393
122دریافت فایل PDF مقالهبررسی عددی جریان در سرریزهای تاج دایره ای با استفاده از نرم افزار فلوئنتپانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور1393
123دریافت فایل PDF مقالهبررسی پروفیلهای فشار سرعت جریان برروی سرریز تاج دایره ای با استفاده ازنرم افزار فلوئنتپانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور1393
124دریافت فایل PDF مقالهمقایسه نتایج مدلسازی سیل توسط الگوهای مختلف هیدرولوژیکیپانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور1393
125دریافت فایل PDF مقالهآشنایی با تالابهای مصنوعی بعنوان یک روش بهینه و سازگار با محیط زیست در تصفیه پسابهاسومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب1391
126دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر فاصله قرار گیری شمع های محافظ در کاهش آبشستگی موضعی در اطراف تکیه گاه مستطیلی،با دماغه ی نیم دایره ای پل هااولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار1393
127دریافت فایل PDF مقالهبررسی قابلیت زاویه قرارگیری قطرهای متفاوت پایه های قربانی شونده در کاهش آبشستگی موضعی در اطراف دستک پل هااولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار1393
128دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر فاصلهی بین زبریها و محل قرارگیری آنها بر روی تکیهگاه در کاهش آبشستگی موضعی در اطراف تکیهگاه پلاولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار1393
129دریافت فایل PDF مقالهبررسی اندازه و تراز قرارگیری طوق بر میزان آبشستگی در تکیهگاه نیمدایرویهمایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار1393
130دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر ابعاد زبری در کنترل و کاهش آبشستگی موضعی در اطراف تکیهگاههای پلهمایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار1393
131دریافت فایل PDF مقالهکنترل وکاهش آبشستگی موضعی در اطراف دستک پل با اعمال پایه های قربانی شونده تحت زوایای مختلف،قطر وفواصل بین پایه ای یکسانهمایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار1393
132دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر زاویه قرار گیری پایه های قربانی شونده در کاهش آبشستگی موضعی در اطراف دستک پلاولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران1393
133دریافت فایل PDF مقالهکنترل وکاهش آب شستگی موضعی در پایه های پل با استفاده از شکاف در دستکهای پلاولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران1393
134دریافت فایل PDF مقالهتخمین ضریب اختلاط عرضی آلایندهها در کانالهای باز و جریانهای سطحیدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1394
135دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر دبی و زبری بر ضریب اختلاط عرضی در یک کانال غیرمستطیلیدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1394
136دریافت فایل PDF مقالهمطالعه آزمایشگاهی تعیین اثر پرههای هادی جریان بر ضریب دبی سرریز چندوجهی مثلثیدوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1392
137دریافت فایل PDF مقالهتاثیر همزمان کابل و پایه های قربانی شونده برکاهش عمق آبشستگی موضعی درگروه پایه های استوانه ای شکلدوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1392
138دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر زبری در کاهش آبشستگی موضعی در اطراف تکیه گاه پلسیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1393
139دریافت فایل PDF مقالهبررسی آبشستگی در اطراف پایه استوانه ای شکل پل ها با استفاده از کابل و صفحات مستغرقدومین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی1394
140دریافت فایل PDF مقالهبررسی آبشستگی در اطراف پایه استوانه ای شکل پلها با استفاده از کابل و صفحات مستغرقکنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست1394
141دریافت فایل PDF مقالهبررسی پروفیلهای سرعت در سه جهت x,y,z در اطراف تکیه گاه نیم دایرویسیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1394
142دریافت فایل PDF مقالهبررسی پروفیلهای سرعت در سه جهت x,y,z در اطراف پایه پلInvestigation velocity profiles in three directions x, y, z around a Pier bridgeسیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1394
143دریافت فایل PDF مقالهشناسایی مناطق رسوبگذاررودخانه قره آغاج بااستفاده ازمدل CCHE 2Dدومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران1394
144دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی ضریب دبی سرریز مستطیلی با فشردگی جانبی و سرریز مرکب مستطیلی-مستطیلی در شرایط آزاد و مستغرقدومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران1394
145دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات سرعت برشی و تنش برشی در اطراف تکیه گاه نیم دایره ایچهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران1394
146دریافت فایل PDF مقالهمقایسه عملکرد دریچه آمیل موجود در کانال MC با سرریز نوک اردکی از نظر عملکرد و کیفیت کلی کانالاولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران1394
147دریافت فایل PDF مقالهتاثیر زاویه برخورد جریان بر عمق آب شستگی در گروه پایه های استوانه ای پلدوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1392
148دریافت فایل PDF مقالهبررسی آبشستگی در اطراف پایه استوانه ای شکل پل ها در حضور طوق و پایه های قربانی شوندهدوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1392
149دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی معادلات جذب در پیش بینی حذف فسفر در تالاب های مصنوعی زیرسطحی هیبریدیدومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1395
150دریافت فایل PDF مقالهاثر زئولیت بر کاهش هدایت الکتریکی و کلیفرم کمپوست تولیدی از زباله های شهریدومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1395
151دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد تراز قرارگیری طوق بر کاهش آبشستگی پایه پلدومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1395
152دریافت فایل PDF مقالهتاثیر زاویه برخورد جریان در فرآیند آبشستگی اطراف پایه مستطیلی پیشانی گرددومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1395
153دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد طوق های مربعی در کاهش آبشستگی پایه پله ای استوانه ایدومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1395
154دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد شمعهای حفاظتی بر کنترل و کاهش آبشستگی پایه پلهای استوانهایپانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران1395
155دریافت فایل PDF مقالهبررسی نحوه تاثیرهمزمان زبری وطوق درکاهش عمق آب شستگی موضعیپانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران1395
156دریافت فایل PDF مقالهامکانسنجی استفاده از تالاب مصنوعی زیرسطحی جهت تصفیه تکمیلی پساب شرب بر اساس استانداردهای کیفیاولین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشت، چالش ها و راهکارها1395
157دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر مدل ترکیبی طوق و شکاف بر مولفه های طولی عرضی و قایم سرعت جریان در کاهش آبشستگی حول تک پایههفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1396
158دریافت فایل PDF مقالهبررسی کاربرد مدل ترکیبی طوق و شکاف در کنترل و کاهش آبشستگی موضعی در گروه پایه های استوانه ای پلهفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1396
159دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کابل در کنترل و کاهش آبشستگی موضعی اطراف پایه های پلکنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم1396
160دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی از روش های نوین ترکیبی تغییر الگوی جریان اطراف پایه های پل جهت کنترل و کاهش آبشستگی موضعیکنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم1396
161دریافت فایل PDF مقالهارزیابی نرم افزار ANSYS CFX در سازه های کنترل جریاندهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1394
162دریافت فایل PDF مقالهتغییرات مقادیر سرعت در جهات مختلف اطراف گودال آبشستگی تکیه گاه پلدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1394
163دریافت فایل PDF مقالهارزیابی آزمایشگاهی کاهش عمق آب شستگی موضعی در اطراف پایه پلشانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1396
164دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر قطر پایه استوانه ای پل بر توسعه زمانی آب شستگی موضعیشانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1396
165دریافت فایل PDF مقالهکارآیی کابل در کنترل آبشستگی موضعی پایه پل مستطیلی شکل با تغییر زاویه برخورد جریانشانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1396
166دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر سیستم مکش از درون پایه بر کاهش میزان آبشستگی پایه پلپنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب1396
167دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی جریان در حوضچه آرامش با بلوک های همگرادومین همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار1396
168دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر افزایش نسبت طول به عرض پایه های مستطیلی دماغه گرد بر توسعه ی زمانی آبشستگی موضعی پایه با شمع های حفاظتیکنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام1397
169دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد شمع های حفاظتی در پایه های مستطیلی دماغه گرد با نسبت طول به عرض مختلف بر میزان آبشستگیکنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام1397
170دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر مدل ترکیبی طوق و شکاف بر مولفه های طولی، عرضی و قایم سرعت جریان در کاهش آبشستگی حول تک پایه پلهفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1396
171دریافت فایل PDF مقالهبررسی کاربرد مدل ترکیبی طوق و شکاف درکنترل و کاهش آبشستگی موضعی در گروه پایه های استوانه ای پلهفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1396
172دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر طوق مستطیلی بر عملکرد پایه های استوانه ای و مستطیلی دماغه گرد در کاهش آبشستگی موضعیهفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1397
173دریافت فایل PDF مقالهکنترل و حفاظت آبشستگی پایه پل با استفاده از میله های چسبیده به پشت پایه و آب پایه در فواصل مختلفهفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1397
174دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عددی جریان روی سرریز لبه پهن مستطیلی با وجوه شیب دار بالادست و پایین دست با مدل FLOW-3Dهفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1397
175دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر شکل هندسی پیشانی پایه پل بر میزان آبشستگی موضعی پایه پلهفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1397
176دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر سیستم جت هوای درون پایه بر میزان کاهش آبشستگی پیشانی پایه پلکنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری نوین1397
177دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر شمع های حفاظتی بر توپوگرافی بستر در اطراف پایه های مستطیلی دماغه گرد با نسبت طول به عرض مختلفسومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران1397
178دریافت فایل PDF مقالهبررسی عددی تاثیر فاصله قرارگیری دیوار جداکننده از کانال بر هیدرولیک جریان در مجاورت دهانه آبگیر جانبیدومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی1397
179دریافت فایل PDF مقالهبررسی عددی تاثیرزاویه ی دیوار جداکننده بر هیدرولیک جریان در مجاورت دهانه آبگیر جانبیدومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی1397
180دریافت فایل PDF مقالهبررسی مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش واگرای ناگهانی با شیب معکوسیازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1397
181دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عددی فشار روی سرریز لبه پهن ذوزنقه ای با استفاده از مدل FLOW-3Dیازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1397
182دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر کابل بر عملکرد پایه های استوانه ای و مستطیلی دماغه گرد در کاهش آبشستگی موضعییازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1397
183دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تغییرات شیب بالادست پایین دست سر ریز لبه پهن بر روی ضریب دبی با استفاده از نرم افزار FLOW-3Dیازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1397
184دریافت فایل PDF مقالهبررسی عددی تاثیر فاصله قرارگیری دیوار جداکننده از کانال بر هیدرولیک جریان در مجاورت دهانه آبگیر جانبییازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1397
185دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی اثر زبری مصنوعی وشیب معکوس برخصوصیات پرش هیدرولیکییازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1397
186دریافت فایل PDF مقالهبررسی مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش واگرای ناگهانی و مستقیم همراه با زبری بستریازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران1398
187دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر صفحات مستغرق بر اعماق مزدوج و طول پرش هیدرولیکییازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران1398
188دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر pH جاذب بیوچار در حذف سرب از زه آبسومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران1398
189دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر دمای محلولهای آلوده در حذف سرب از زه آبسومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران1398
190دریافت فایل PDF مقالهانتخاب بهترین سطح نانوذرات اکسید آهن مغناطیسی برای حذف سرب از زه آبسومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران1398
191دریافت فایل PDF مقالهانتخاب بهترین جاذب خام تهیه شده از ساقه کلزا برای حذف سرب از زه آبسومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران1398
192دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر دما در فرآیند تولید زغال زیستی از ساقه کلزا در حذف سرب از زه آبچهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران1398
193دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر دوز جاذب بیوچار در حذف سرب از زه آبچهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران1398
194دریافت فایل PDF مقالهبررسی عددی تاثیرزاویه ی دیوار جداکننده بر هیدرولیک جر یان در مجاورت دهانه آبگیرجانبیاولین کنفرانس مهندسی و فن آوری1399
195دریافت فایل PDF مقالهبررسی عمق و سرعت جریان در سرریز لبه پهن با استفاده از مدل FLOW 3Dنوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1399
196دریافت فایل PDF مقالهبررسی كارایی گیاه پالایی گونه سلمكی(Atriplex)در محیط گلخانه جهت پاكسازی آب های شورچهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل1399
197دریافت فایل PDF مقالهبهبود کیفیت آب شور با استفاده از روش گیاه پالایی توسط گیاهان شورپسنددومین کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1399
198دریافت فایل PDF مقالهStudy of Removal of Lead from Polluted Water with Using Different Adsorbentsاولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1398
199دریافت فایل PDF مقالهInvestigation of the removal of lead from polluted water using magnetic iron oxide nanoparticlesچهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران1398
200دریافت فایل PDF مقالهStudy of adsorption isotherms of canola stalk adsorbents for removal of lead from polluted waterچهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران1398
201دریافت فایل PDF مقالهارزیابی فناوری های مدیریت پسماند به منظور کاهش اثرات زیست محیطی دریایی و طراحی پایلوت تصفیه آب در زیردریاییشانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1396
202دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پایه های قربانی شونده برکاهش عمق آبشستگی موضعی در گروه پایه های استوانه ای ‏شکلدوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1392
203دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی الگوی جریان در رودخانه قره آغاج توسط مدل هیدرودینامیکی CCHE2Dچهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران1394
204دریافت فایل PDF مقالهبررسی قابلیت پایه های قربانی شونده در کاهش آب شستگی موضعی در اطراف دستک پلسیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1393
205دریافت فایل PDF مقالهبررسی آبشستگی در اطراف پایه استوانه ای شکل پل ها در حضور پایه های قربانی شوندهدوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1392
206دریافت فایل PDF مقالهComparison of Different Configurations of Air-bubble Screens around the Pier to Control Scourدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1394
207دریافت فایل PDF مقالهبررسی توزیع سرعت در جریان یکنواخت با ذرات شن در کفسومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب1391
208دریافت فایل PDF مقالهتاثیر عرض،زاویه استقرار و فاصله استقرار پره های هادی مستغرق بر عملکرد سرریز های چند وجهی مثلثی با زاویه وجه 45 و 90 درجه در کانال مستقیمهفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران1392
209دریافت فایل PDF مقالهUse of cable to prevent local scouring around bridge pierنهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران1391
210دریافت فایل PDF مقالهافزایش راندمان سرریزهای کناری ساده با استفاده از صفحات هادی و گروه شمعهشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران1388
211دریافت فایل PDF مقالهبررسی محدود? تأثیر زبری در یک کانال مستطیلی با استفاده از توزیع تنش برشیدومین کنگره ملی مهندسی عمران1384
212دریافت فایل PDF مقالهتأثیر زاویه برخورد جریان در کنترل و کاهش آبشستگی پایه های مستطیلی پیشانی گرد شکاف دار پلاولین کنگره ملی مهندسی عمران1383

Manouchehr Heidarpour Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی رسوب در مخزن سد زاینده رود با استفاده از مدل های تجربی افزایش و کاهش سطحمجله آب و فاضلاب1385
2دریافت فایل PDF مقالهافزایش راندمان سرریزهای جانبی ساده با استفاده از صفحات هادی یا گروه شمعمجله آب و فاضلاب1390
3دریافت فایل PDF مقالهImmobilization of leachate's heavy metals using soil-zeolite columnمجله بین المللی بازیافت مواد آلی در کشاورزی1392
4دریافت فایل PDF مقالهتعیین حداکثر طول پخشیدگی املاح در کانال سهمی شکل با بستر نفوذپذیر و نفوذناپذیرفصلنامه آب و خاک1396
5دریافت فایل PDF مقالهتاثیر لایه ژیوتکستایل در کاهش آب شستگی موضعی پایه استوانه ای پلفصلنامه علوم آب و خاک1396
6دریافت فایل PDF مقالهA Game Theory Approach for Conjunctive Use Optimization Model Based on Virtual Water Conceptژورنال مهندسی عمران1397
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر زبری های موضعی در کنترل و کاهش آبشستگی موضعی تکیه گاه پلفصلنامه علوم و مهندسی آبیاری1397
8دریافت فایل PDF مقالهارزیابی روش های مختلف توسعه منحنی سنجه رسوب و مدل های شبیه سازی کامپیوتری به منظور تخمین بار رسوبی حوضه آبریز مازندرانفصلنامه علوم و مهندسی آبیاری1396
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی توزیع سرعت و شدت آشفتگی در حضور تلماسه و پوشش گیاهی در یک کانال مستطیلی روبازفصلنامه هیدرولیک1394
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر بیرون زدگی زبری ها در کاهش عمق آبشستگی اطراف پایه پل و تاثیر آن روی پروفیل های سرعت قائمپژوهش های حفاظت آب و خاک1395
11دریافت فایل PDF مقالهحذف نیترات از محیط محلول توسط نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی تثبیت شده بر روی بستر کوارتزفصلنامه علوم و مهندسی آبیاری1394
12دریافت فایل PDF مقالهمطالعه عوامل اثرگذار بر انتقال رسوبات در پدیده آبشستگی موضعی اطراف پایه پلمجله پژوهش آب ایران1398
13دریافت فایل PDF مقالهاثر آب شور مغناطیسی شده بر اصلاح آب و خاک در آبیاری قطره ایپژوهش های حفاظت آب و خاک1395
14دریافت فایل PDF مقالهاثر شیب منفی، زبری بستر و پله انتهایی بر پروفیل سرعت و نوسانات فشار پرش هیدرولیکیفصلنامه علوم و مهندسی آبیاری1399
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مقایسه عملکرد کابل و شیار درکنترل آبشستگی پایه پلفصلنامه علوم و مهندسی آبیاری1393
16دریافت فایل PDF مقالهتاثیر شکل زبری بستر بر طول پرش هیدرولیکی در کانال های مستطیلیفصلنامه هیدرولیک1387
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی فرایند ترکیبی بیهوازی- هوازی (AO) در تصفیه فاضلاب صنایع فلزی با هدف کاهش COD و BOD۵فصلنامه علوم آب و خاک1398
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی تالابهای مصنوعی زیرسطحی هیبریدی در کاهش بار آلی پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهری با استفاده از گیاهان آبزی مختلففصلنامه علوم آب و خاک1395
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی توزیع جریان بر زمان ماند و رفتار هیدرولیکی تالاب مصنوعی زیرسطحی افقی (مطالعه موردی: اصفهان)فصلنامه علوم آب و خاک1394
20دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پره های هادی بر ضریب دبی سرریزهای جانبی لبه تیز مستطیلیفصلنامه علوم آب و خاک1394
21دریافت فایل PDF مقالهآنالیز اثرات پارامترهای مختلف بر تغذیه آب های زیرزمینی با استفاده از یک روش هیبریدیفصلنامه علوم آب و خاک1394
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی کاربرد زغال زیستی تهیه شده از شلتوک برنج در شوری زدایی آب آبیاریفصلنامه علوم آب و خاک1394
23دریافت فایل PDF مقالهمطالعه جریان همزمان از زیر یک دریچه کشویی و روی یک سرریز لبه تیز ذوزنقه ایفصلنامه علوم آب و خاک1393
24دریافت فایل PDF مقالهتاثیر شیرابه زباله بر خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک غنی شده با زئولیتفصلنامه علوم آب و خاک1392
25دریافت فایل PDF مقالهطراحی و ارزیابی شیر کنترل اتوماتیک ایجاد هیدروگراف های متفاوت جریان ورودی به جویچهفصلنامه علوم آب و خاک1392
26دریافت فایل PDF مقالهتعیین معادله فشار ورودی به لوله های فرعی آبیاری بارانی با در نظر گرفتن دبی متفاوت برای آبپاش هافصلنامه علوم آب و خاک1391
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی الگوی پوشش سنگ چین در محل احداث گروه پایه های استوانه ای در پل ها فصلنامه علوم آب و خاک1388
28دریافت فایل PDF مقالهکاربرد مدل SWAT۲۰۰۰ در تخمین رواناب و رسوب حوضه بهشت آباد از زیرحوضه های کارون شمالیفصلنامه علوم آب و خاک1387
29دریافت فایل PDF مقالهارزیابی خطای روش های افزایش سطح و کاهش سطح در پیش بینی نحوه توزیع رسوب در مخازن سدهای دز، درودزن و شهید عباسپورفصلنامه علوم آب و خاک1387
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی الگوی جریان روی سرریزهای جانبی تاج دایره ایفصلنامه علوم آب و خاک1387
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی سرریزهای چند وجهی با پلان مستطیلی و U شکلفصلنامه علوم آب و خاک1385
32دریافت فایل PDF مقالهمقاومت در برابر جریان در رودخانه های با بستر شنیفصلنامه علوم آب و خاک1382
33دریافت فایل PDF مقالهکنترل و کاهش آب شستگی موضعی در پایه های پل با مقاطع مستطیلی گرد گوشه با استفاده از شکاففصلنامه علوم آب و خاک1382
34دریافت فایل PDF مقالهکار برد تابع جریان در اطراف سیلندر دایره ای شکل در سرریز های تاج دایره ایفصلنامه علوم آب و خاک1381
35دریافت فایل PDF مقالهتئوری رژیم و کاربرد آن برای جریان های یک نواخت و غیر یک نواخت فصلنامه علوم آب و خاک1385
36دریافت فایل PDF مقالهکاربرد مدل SWAT۲۰۰۰ در تخمین رواناب و رسوب حوضه بهشت آباد از زیرحوضه های کارون شمالیدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1387
37دریافت فایل PDF مقالهارزیابی خطای روش های افزایش سطح و کاهش سطح در پیش بینی نحوه توزیع رسوب در مخازن سدهای دز، درودزن و شهید عباسپوردوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1387
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی الگوی جریان روی سرریزهای جانبی تاج دایره ایدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1387
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی سرریزهای چند وجهی با پلان مستطیلی و U شکلدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1385
40دریافت فایل PDF مقالهتئوری رژیم و کاربرد آن برای جریان های یک نواخت و غیر یک نواخت دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1385
41دریافت فایل PDF مقالهکنترل و کاهش آب شستگی موضعی در پایه های پل با مقاطع مستطیلی گرد گوشه با استفاده از شکافدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1382
42دریافت فایل PDF مقالهمقاومت در برابر جریان در رودخانه های با بستر شنیدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1382
43دریافت فایل PDF مقالهکار برد تابع جریان در اطراف سیلندر دایره ای شکل در سرریز های تاج دایره ایدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1381
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان حذف نیترات در دو حالت قرارگیری فیلترهای زیستی در سیستم های زهکشی زیرزمینیفصلنامه علوم و مهندسی آبیاری1390
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر آرایش بلوک های مستغرق بر ضریب اختلاط عرضی در یک فلوم آزمایشگاهیفصلنامه علوم و مهندسی آبیاری1388
46دریافت فایل PDF مقالهتخمین ضریب اختلاط عرضی آلاینده ها درجریان کانال های روباز با استفاده از شبکه عصبی مصنوعینشریه آبیاری و زهکشی ایران1394
47دریافت فایل PDF مقالهبررسی نیروی برشی، لایه مرزی و پدیده کاویتاسیون در حوضچه آرامش واگرای ناگهانی با بستر زبرمجله پژوهش آب ایران1400
48دریافت فایل PDF مقالهمدیریت مصرف تلفیقی منابع آبهای سطحی و زیرزمینی در شرایط کم آبی، مطالعه موردی : غرب شبکه آبیاری دشت قزوینمجله پژوهش آب ایران1400

Manouchehr Heidarpour Researchs

create: 2 June 2019 - view 605

Manouchehr Heidarpour annual papers published chart

Contact informations


Share

Top Keywords in Manouchehr Heidarpour papers

Support