بررسی تحلیل عاملی تاییدی و همسانی درونی مقیاس ارتباط و پیوستگی با طبیعت در دانشجویان (مقیاسی در حوزه ی جامعه شناسی و روان شناسی محیط زیست)

Publish Year: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 230

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JASUI-22-4_002

تاریخ نمایه سازی: 26 اردیبهشت 1400

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار عاملی پرسشنامه ارتباط با طبیعت (NR- scale) نیسبت و همکاران (۲۰۰۹) با استفاده از رویکرد تحلیل عاملی تاییدی انجام شد. روش  این پژوهش از نوع توصیفی – مقطعی است. نمونه ی تحقیق،۳۰۰  نفر از دانشجویان کارشناسی دختر و پسر مشغول به تحصیل در دانشکده ی کشاورزی دانشگاه تبریز در سال تحصیلی ۱۳۹۰-۱۳۸۹ بودند که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر اساس تعداد دانشجویان رشته های مختلف کشاورزی انتخاب شدند. برای ارزیابی کفایت مدل از شاخص ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب، شاخص برازش تطبیقی، ریشه ی دوم میانگین مجذورات پسمانده های استاندارد شده، شاخص تاکر- لویز، شاخص خوبی برازندگی و شاخص تعدیل یافته خوبی برازندگی استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی، نشان دهنده ی این است که الگوی سه عاملی برازش قابل قبولی با داده ها دارد. ضرایب آلفای کرونباخ نیز نشان داد که  NR- scale از پایایی قابل قبولی برخوردار است. در مجموع، نتایج پژوهش حاضر به تقویت این ایده منجر شد که مقیاس ارتباط با طبیعت نیسبت و همکاران،  یک ابزار روا و پایایی در پیش بینی  رفتارهای مراقبت از محیط زیست است.

Keywords:

ارتباط با طبیعت , رفتارهای مراقبت از محیط زیست , تحلیل عامل تاییدی , پایایی و ساختار عاملی

Authors

رحیم بدری گرگری

استادیار گروه روانشناسی دانشگاه تبریز

محمد عباس زاده

استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

فاطمه نصیری

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز

مریم حسینی اصل

دانشجوی کارشناسی کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز

فیروزه علیزاده اقدم

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • دیبایی، شادی و لاهیجانیان، اکرم الملوک. (۱۳۸۸). «بررسی برنامه های ...
 • رحمانی، بیژن، و مجیدی، بتول. (۱۳۸۸). «عوامل موثر بر مشارکت ...
 • رضوانی، نعیمه. (۱۳۸۴). بررسی رابطه بین دانش زیست محیطی و ...
 • سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه. (۱۳۸۳). روش هایتحقیقدرعلومرفتاری، تهران: ...
 • کیال، مهسا و کیال، مهرنوش. (۱۳۸۳). حقوقمحیطزیستدرمنظرقانوناساسی، مجموعه مقالات نخستین ...
 • کریم زاده رضائیه، سارا. (۱۳۸۹). بررسی عوامل اجتماعی موثر بر ...
 • کیامنش، علیرضا. (۱۳۷۴). ارزیابی آموزشی، تهران: انتشارات پیام نور ...
 • محمدرضایی، شهریار؛ اسکافی، فردین. (۱۳۸۴). «موانع و راهکارهای مشارکت کارکنان ...
 • محمودی، حسین و ویسی، هادی. (۱۳۸۴). «ترویج و آموزش محیط ...
 • یزدی، محمد؛ جواهریان، زهرا؛ و اژدری، افسون. (۱۳۸۹). «تحلیل و ...
 • Allen, J. B., & Ferrand, J. L. (۱۹۹۹). Environmental locus ...
 • Bentler, P.M, & chou, C, (۱۹۸۷). Practical issues in structural ...
 • Bentler, P.M, (۱۹۸۸). Comparative fit indexes in structural model, Psychological ...
 • Clayton, S. (۲۰۰۳). Environmental identity: a conceptual and an operational ...
 • Cordano, M., Welcomer, S., Scherer, R., Pradenas, L., and Parada, ...
 • Dunlap, R. E., Van Liere, K. D., Mertig, A. G., ...
 • Dutcher, D. D., Finley, J. C., Luloff, A. E., & ...
 • Frantz, C., Mayer, S., Norton, C., & Rock, M. (۲۰۰۵). ...
 • Kals, E., Schumacher, D., & Montada, L. (۱۹۹۹). Emotional affinity ...
 • Maloney, M. P.,Ward, M. P., & Braucht, G. N. (۱۹۷۵). ...
 • Mayer, F. S., & Frantz, C. M. (۲۰۰۴). The connectedness ...
 • nature as a measure of environmental values. Environment and Behavior, ...
 • Nisbet, Elizabeth K.; Zelenski, John M.; Murphy, Steven A. (۲۰۰۹). ...
 • Nooney, J. G., Woodrum, E., Hoban, T. J., & Clifford, ...
 • erkins, Helen, E. (۲۰۱۰). Measuring love and care for nature, ...
 • Ramanaiah, N. V., Clump, M., & Sharpe, J. P. (۲۰۰۰). ...
 • Saunders, C. D. (۲۰۰۳). The emerging field of conservation psychology. ...
 • Schultz, P. W. (۲۰۰۰). Empathizing with nature: the effects of ...
 • Schultz, P. W. (۲۰۰۰). Empathizing with nature: The effects of ...
 • Schumacker, R. E., & Lomax, R. G. (۱۹۹۶). A beginner's ...
 • Schwartz, S. H. (۱۹۹۴). Are there universal aspects in the ...
 • Stern, P. C., Dietz, T., & Kalof, L. (۱۹۹۳). Value ...
 • Stern, P. C., Dietz, T., Kalof, L., & Guagnano, G. ...
 • Tóth Nagy, M., B. Margaret, D. Jiri, Jerzy, S. Stephen, ...
 • Ulrich, R. S. (۱۹۹۳). Biophilia, biophobia, and natural landscapes. In ...
 • Wilson, E. O. (۱۹۹۳). Biophilia and the conservation ethic. In ...
 • نمایش کامل مراجع