Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Paper
Title

تعیین ارتباط و تغییرات مکانی مقادیر دبی و رسوب معلق در حوضه های استان اردبیل

فصلنامه جغرافیا و توسعه، دوره: 18، شماره: 61
Year: 1399
COI: JR_GDIJ-18-61_006
Language: PersianView: 112
This Paper With 34 Page And PDF Format Ready To Download

Buy and Download

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این Paper را که دارای 34 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

Authors

ابراهیم عسگری - دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیز، دانشگاه یزد، یزد، ایران
سید زین العابدین حسینی - استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران
رئوف مصطفی زاده - دانشیار گروه منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

Abstract:

درک وضعیت دبی و رسوب آبخیزها درک صحیحی از فرآیندهای آب شناسی را فراهم می سازد. یکنواخت فرض نمودن تغییرات دبی و رسوب در یک آبخیز سبب اعمال برنامه ریزی و مدیریت واحد برای کل حوزه آبخیز شده و سبب عدم تحقق اهداف می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی تغییرات مکانی و پهنه بندی مقادیر دبی و رسوب در سطح استان اردبیل در بازه زمانی ۱۰ ساله (۱۳۸۴-۱۳۹۳) در ۳۷ ایستگاه هیدرومتری دارای آمار در استان اردبیل انجام شد. روش های درون یابیIDW، کریجینگ ساده، کریجینگ معمولی و کوکریجینگ به منظور تعیین بهترین روش جهت مطالعه تغییرات مکانی متغیرهای دبی و رسوب مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس نتایج و مقادیر قابل قبول خطا در شاخص های ارزیابی مجموع مربعات خطا، میانگین خطای مطلق، متوسط اریبی خطا و متوسط استاندارد خطا، روش های درون یابی وزن دهی عکس فاصله و کوکریجینگ، به ترتیب به عنوان روش های برتر معرفی شدند. نتایج آزمون همبستگی مقادیر اندازه گیری شده و تخمینی با روش های IDW (۴۲۹/۰r=) و کوکریجینگ (۵۵۴/۰r =)، به ترتیب به عنوان بهترین روش برای تخمین متغیرهای دبی و رسوب انتخاب شدند. بر اساس نتایج روش IDW مقادیر دبی در بخش های غربی استان اردبیل بیش تر (۸/۵-۸۴/۴ مترمکعب برثانیه) و در بخش های مرکزی مقدار این مولفه کم تر (۱-۰۴/۰ مترمکعب برثانیه) است. با توجه به نتایج حاصل از درون یابی متغیر رسوب با روش کوکریجینگ بخش های غربی و جنوبی استان اردبیل دارای مقادیر رسوب بیش تر (۱۹/۱۶-۰/۰ تن در هکتار در سال) و در بخش های مرکزی مقادیر رسوب کم تر (۰۴/۰۱-۰/۰ تن در هکتار در سال) است.

Keywords:

Paper COI Code

This Paper COI Code is JR_GDIJ-18-61_006. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/1222535/

How to Cite to This Paper:

If you want to refer to this Paper in your research work, you can simply use the following phrase in the resources section:
عسگری، ابراهیم و حسینی، سید زین العابدین و مصطفی زاده، رئوف،1399،تعیین ارتباط و تغییرات مکانی مقادیر دبی و رسوب معلق در حوضه های استان اردبیل،https://civilica.com/doc/1222535

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :

 • اسمعلی عوری،اباذر؛ خدایار عبداللهی (۱۳۹۰). آبخیزداری و حفاظت خاک، انتشارات ...
 • https://www.avayezohoor.ir/book/۷۶/%D۸%A۲%D۸%A۸%D۸%AE%DB%۸C%D۸%B۲%D۸%AF%D۸%A۷%D۸%B۱%DB%۸C-%D۹%۸۸-%D۸%AD%D۹%۸۱%D۸%A۷%D۸%B۸%D۸%AA-%D۸%AE%D۸%A۷%DA%A۹/پیری، عبدالسلام؛ میرخالق ضیاء تباراحمدی؛ محمود حبیب نژادروشن؛ ابوالفضل ...
 • https://www.magiran.com/paper/۳۷۵۴۴۳ترابی آزاد، مسعود؛ امیر سیه سرانی؛ رحیم افتخاری (۱۳۹۵). آموزش ...
 • https://www.gisoom.com/book/۱۱۳۹۵۱۶۸/%DA%A۹%D۸%AA%D۸%A۷%D۸%A۸-%D۸%A۲%D۹% ۸۵%D۹%۸۸%D۸%B۲%D۸%B۴-%D۸%AC%D۸% A۷%D۹%۸۵%D۸%B۹-%D۸%AA%D۸%AD%D۹ %۸۴%DB%۸C%D۹%۸۴-%DA%AF%D۸%B۱-% D۸%B۲%D۹%۸۵%DB%۸C%D۹%۸۶-%D۸%A۲% D۹%۸۵%D۸%A۷%D۸%B۱%DB%۸C-%D۹%۸۶% D۸%B۱%D۹%۸۵-%D۸%A۷%D۹%۸۱%D۸%B۲% D۸%A۷%D۸%B۱-Arc-GIS/تلوری، عبدالرسول؛ نادر ...
 • https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=۷۲۱۰۰جعفریان جلودار،زینب (۱۳۸۸).توزیع مکانی خصوصیات خاک با روش های زمین ...
 • https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=۱۰۱۹۱۰جوادی، محمدرضا؛ شعبانعلی غلامی؛ جعفر دستورانی (۱۳۹۳).مقایسه رواناب و غلظت ...
 • http://neijournal.iaunour.ac.ir/article_۵۲۸۳۳۹.htmlحسنی پاک،علی اصغر(۱۳۹۴).زمین آمار(ژئواستاتیستیک)چاپ پنجم. انتشارات دانشگاه تهران. ۳۱۴ ص ...
 • https://www.asrketab.com/Product/۱۸۹۵۴/%DA%A۹%D۸%AA%D۸%A۷%D۸%A۸-%D۸%B۲%D۹%۸۵%DB%۸C%D۹%۸۶-%D۸%A۲%D۹%۸۵%D۸%A۷%D۸%B۱-%DA%۹۸%D۸%A۶%D۹%۸۸%D۸%A۷%D۸%B۳%D۸%AA%D۸%A۷%D۸%AA%DB%۸C%D۸%B۳%D۸%AA%DB%۸C%DA%A۹خزایی موغانی، سولماز؛ علی نجفی نژاد؛ مجیدعظیم محسنی؛ واحد بردی ...
 • http://jwmr.sanru.ac.ir/article-۱-۲۳۱-fa.htmlخسروی، یونس؛ اسماعیل عباسی (۱۳۹۵). تحلیل فضایی داده های محیطی ...
 • https://www.gisoom.com/book/۱۱۲۱۴۷۱۷/%DA%A۹%D۸%AA%D۸%A۷%D۸%A۸-%D۸%AA%D۸ %AD%D۹% ۸۴%DB%۸C%D۹%۸۴-%D۹%۸۱%D۸ %B۶%D۸%A۷ %DB%۸C%DB%۸C-%D۸%AF %D۸%A۷%D۸%AF% D۹%۸۷-%D۹%۸۷%D۸ %A۷ %DB%۸C-%D۹%۸۵%D۸ %AD%DB ...
 • http://www.arrw.ir/سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل (۱۳۹۶). سالنامه آماری ...
 • https://ardabilmpo.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=۱&pageid=۳۸۷سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل (۱۳۹۶). مطالعات طرح ...
 • http://ardabilmpo.ir/uploads/%D۸%B۷%D۸%B۱%D۸%AD%۲۰%D۸%A۲%D۹%۸۵%D۸%A۷%DB%۸C%D۸%B۴%۲۰%D۸%A۷%D۸%B۳%D۸%AA%D۸%A۷%D۹%۸۶%۲۰%D۸%A۷%D۸%B۱%D۸%AF%D۸%A۸%DB%۸C%D۹%۸۴.pdfصادقی، سیدحمیدرضا؛ سهیلا آقابیگی امین؛ بنفشه یثربی؛ مهدی وفاخواه؛ عباس ...
 • https://www.magiran.com/paper/۳۷۵۴۴۲طولابی، سوسن؛ موسی عابدینی؛ اباذر اسمعلی عوری (۱۳۹۴). ارزیابی کارایی ...
 • https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=۲۶۹۰۳۵عسگری، ابراهیم (۱۳۹۶). تعیین اثرات فرسایش پذیری و پایداری خاکدانه ...
 • https://ganj.irandoc.ac.ir//articles/۳۳۶۵a۱aa۸۵۳۴۲۳۷۷۷b۶b۱fa۱۱۶۴۷۸۷۰cعسگری، ابراهیم؛اباذر اسمعلی عوری؛ رئوف مصطفی زاده؛ غلامرضا احمدزاده (۱۳۹۷). ...
 • https://jesphys.ut.ac.ir/article_۶۷۷۸۳.htmlفرج زاده، منوچهر؛ مرتضی قره چورلو (۱۳۹۰). تحلیل مکانی و ...
 • https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=۱۸۶۲۵۵کاکه ممی، آزاد (۱۳۹۵). بررسی تغییرات کاربری اراضی استان اردبیل ...
 • https://ganj.irandoc.ac.ir//articles/b۷۴۵۵۴۰۴۸e۵۳۶۴f۳۰۶ca۱۰۰۰۵۵abd۳۳۳کالوندی، سیدمحمد؛ سیدرضا خداشناس؛ بیژن قهرمان؛ رمضان طهماسبی (۱۳۸۹). آنالیز ...
 • http://www.waterjournal.ir/article_۶۹۶۶۰.htmlگل محمدی، گلمر؛ صفر معروفی؛ کوروش محمدی (۱۳۸۷). منطقه ای ...
 • https://jstnar.iut.ac.ir/article-۱-۱۱۳۹-fa.htmlمحمدی، امین؛ ابوالفضل مساعدی؛ علی حشمت پور (۱۳۸۶). تعیین مناسب ...
 • https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=۷۰۳۵۸محمدی، جهانگرد (۱۳۸۰). مروری بر مبانی ژئواستاتیستیک و کاربرد ...
 • https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=۷۱۵۸محمدی، جهانگرد (۱۳۸۵). پدومتری آمار مکانی، انتشارات پلک. جلد دوم. ...
 • https://www.adinehbook.com/gp/product/۹۶۴۸۶۲۴۸۲۳محمدی، محمدایوب؛ عطاالله کاویان (۱۳۹۰). بررسی تغییرات زمانی رواناب و ...
 • مددی، عقیل؛ شهرام نیک پور (۱۳۹۲). برآورد فرسایش خاک و ...
 • http://www.geomorphologyjournal.ir/article_۷۷۹۰۵_۴dbd۶aa۰۸c۷bb۲۵۳۹c۶۸f۸۹۴۵d۳add۱a.pdfمدنی، حسن (۱۳۹۳). مبانی زمین آمار، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر. ...
 • https://saneibook.com/Products/%DA%A۹%D۸%AA%D۸%A۷%D۸%A۸-%D۹%۸۵%D۸%A۸%D۸%A۷%D۹ %۸۶%D۹%۸A-%D۸%B۲%D۹%۸۵%D۹%۸A%D۹%۸۶-%D۸%A۲%D۹%۸۵%D۸%A۷%D۸%B۱-۸۴۷۶ملک نژاد، حسن (۱۳۹۴). بررسی حساسیت سازندهای زمین شناسی ...
 • https://civilica.com/doc/۴۵۷۷۳۸/مهری، سونیا؛ رئوف مصطفی زاده؛ اباذر اسمعلی عوری؛ اردوان قربانی ...
 • https://jesphys.ut.ac.ir/article_۶۰۲۹۳.htmlنورزاده حداد، مهدی؛ محمدحسین مهدیان؛ محمدجعفر ملکوتی (۱۳۹۲). مقایسه کارایی ...
 • https://journals.tabrizu.ac.ir/article_۱۷۹.htmlواعظی، علیرضا.؛ حسینعلی بهرامی؛ سیدحمیدرضا صادقی؛ محمدحسین مهدیان (۱۳۸۷). تغییرات ...
 • https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=۸۷۷۶۰وروانی، جواد؛ سادات فیض نیا؛ حسن احمدی؛ محمد جعفری (۱۳۸۶). ...
 • https://journals.ut.ac.ir/article_۲۷۸۳۹.htmlAltunkaynak, A. & Wang, K (۲۰۱۰). Triple diagram models for ...
 • https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S۰۰۲۲۱۶۹۴۱۰۰۰۱۷۲۱Asselman, N. E. M. (۲۰۰۰). Fitting and interpretation of sediment ...
 • https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S۰۰۲۲۱۶۹۴۰۰۰۰۲۵۳۵Barua, S. & Perera, B. J. C. (۲۰۱۲). Artificial neural ...
 • https://www.researchgate.net/publication/۲۷۳۷۴۸۰۱۴_Artificial_Neural_Network-Based_Drought_Forecasting_Using_a_Nonlinear_Aggregated_Drought_IndexBlume, T., Zehe, E. & Bronstert, A. (۲۰۰۷). Rainfall-runoff response, ...
 • https://www.tandfonline.com/doi/abs/۱۰.۱۶۲۳/hysj.۵۲.۵.۸۴۳Cambardella, C. A., Moorman, T. B., Novak, J. M., Parkin, ...
 • https://acsess.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/۱۰.۲۱۳۶/sssaj۱۹۹۴.۰۳۶۱۵۹۹۵۰۰۵۸۰۰۰۵۰۰۳۳xChen, S. H., Lin, Y. H., Chang, L. C. & ...
 • https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/۱۰.۱۰۰۲/hyp.۵۹۴۲Coote, G. G. & Cornish, E. A (۱۹۵۸). The correlation ...
 • https://books.google.com/books/about/The%C۵%۹۳_Correlation_of_monthly_rainfall_wi.html?id=SQP۷vgEACAAJCoppus, R., Imeson, A. C. & Serink, J. (۲۰۰۳). Identification, ...
 • https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S۰۳۴۱۸۱۶۲۰۲۰۰۱۶۹۸D’Haen, K., Verstraeten, G. & Degryse, P. (۲۰۱۲). Fingerprinting historical ...
 • https://journals.sagepub.com/doi/abs/۱۰.۱۱۷۷/۰۳۰۹۱۳۳۳۱۱۴۳۲۵۸۱Davis, B. M. (۱۹۸۷). Uses and abuses of cross-validation in ...
 • https://link.springer.com/article/۱۰.۱۰۰۷/BF۰۰۸۹۷۷۴۹Duckstein, L., Fogel, M. M. & Thames, J. L. (۱۹۷۳). ...
 • https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/۰۰۲۲۱۶۹۴۷۳۹۰۰۲۳۱Elliot, R. D. & Hovind, E. L. (۱۹۶۴). The water ...
 • https://journals.ametsoc.org/view/journals/apme/۳/۳/۱۵۲۰-۰۴۵۰_۱۹۶۴_۰۰۳_۰۲۳۵_twbooc_۲_۰_co_۲.xml?tab_body=fulltext-displayGamma Design Software. (۲۰۰۸). GS+ user’s guide. Gamma Design Software, ...
 • https://geostatistics.com/Gellis, A. C. (۲۰۱۳). Factors influencing storm-generated suspended-sediment concentrations and ...
 • https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S۰۳۴۱۸۱۶۲۱۲۰۰۲۲۴XGracia-Sanchez, J. (۱۹۹۶). Generation of synthetic sediment graphs. Hydrological Processes, ...
 • https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/۱۰.۱۰۰۲/(SICI)۱۰۹۹-۱۰۸۵(۱۹۹۶۰۹)۱۰:۹%۳C۱۱۸۱::AID-HYP۳۶۹%۳E۳.۰.CO;۲-XGreen, I. R. A. & Stephenson, D. (۱۹۸۶). Criteria for ...
 • https://www.tandfonline.com/doi/abs/۱۰.۱۰۸۰/۰۲۶۲۶۶۶۸۶۰۹۴۹۱۰۵۶Harrison, C. G. A. (۲۰۰۰). What factor control mechanical erosion ...
 • https://link.springer.com/article/۱۰.۱۰۰۷/s۰۰۵۳۱۰۰۵۰۳۰۳Horowitz, A. J. (۲۰۰۳). An evaluation of sediment rating curves ...
 • https://pubs.er.usgs.gov/publication/۷۰۰۲۴۶۳۴Hosseini, S. Z., Kappas, M., Bagheri Bodaghabadi, M., ZareChahouki, M. ...
 • http://www.pjoes.com/Comparison-of-Different-Geostatistical-Methods-r-nfor-Soil-Mapping-Using-Remote-Sensing,۸۹۲۴۵,۰,۲.htmlHoulding, S. W. (۲۰۰۰). Practical geostatistics: Modeling and spatial analysis. ...
 • https://www.tandfonline.com/doi/abs/۱۰.۱۰۸۰/۱۳۶۵۸۸۱۰۳۱۰۰۰۱۶۲۰۸۵۲Hu, B., Wang, T. H., Yang, Z. & Sun, X. ...
 • https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S۱۰۴۰۶۱۸۲۰۹۰۰۲۸۹۴Issak, H. E. & Srinivasta, R. M. (۱۹۸۹). Applied geostatistics, ...
 • https://books.google.com/books/about/Applied_Geostatistics.html?id=vC۲dcXFLI۳YCJohnston, K., M. VerHoef, J., Krivoruchko, K. & Lucas, L ...
 • http://downloads۲.esri.com/support/documentation/ao_/Using_ArcGIS_Geostatistical_Analyst.pdfJordan, J. P. (۱۹۹۴). Spatial and temporal variability of streamflow ...
 • https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/۰۰۲۲۱۶۹۴۹۴۹۰۱۹۹۶Journel, A. G. & Huijbregts, C. J. (۱۹۷۸). Mining geostatistics. ...
 • https://books.google.com/books/about/Mining_Geostatistics.html?id=Id۱GAAAAYAAJKitanidis, P. K. (۱۹۹۷). Introduction to geostatistics: Applications in hydrogeology. ...
 • http://carlosreynoso.com.ar/archivos/articulos/Kitanidis-Introduction-to-Geostatistics-Applications-to-Hydrogeology.pdfLu, X. X. (۲۰۰۵). Spatial variability and temporal change of ...
 • https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S۰۰۲۲۱۶۹۴۱۰۰۰۲۷۷۵Matheron, G. (۱۹۷۱). The theory of regionalized variables and its ...
 • https://www.scirp.org/(S(۳۵۱jmbntvnsjt۱aadkposzje))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=۱۱۶۳۸۱۰McBratney, A. B. & Webster, R. (۱۹۸۶). Choosing functions for ...
 • https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/۱۰.۱۱۱۱/j.۱۳۶۵-۲۳۸۹.۱۹۸۶.tb۰۰۳۹۲.xMohamadRezaPour, O., Shui, L. T. & Dehghani, A. A. (۲۰۱۲). ...
 • https://academicjournals.org/journal/SRE/article-abstract/۵C۲۲BCE۲۸۹۴۳Norbiato, D., Borga, M., Merz, R., Blöschl, G. & Carton, ...
 • https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S۰۰۲۲۱۶۹۴۰۹۰۰۳۴۸۵Oliver, M. A. & Webster, R. (۱۹۹۱). How geostatistics can ...
 • https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/۱۰.۱۱۱۱/j.۱۴۷۵-۲۷۴۳.۱۹۹۱.tb۰۰۸۷۶.xPrathapar, S. A. & Abdulla, A. B. (۲۰۱۴). Impact of ...
 • https://www.tandfonline.com/doi/abs/۱۰.۱۰۸۰/۰۲۵۰۸۰۶۰.۲۰۱۴.۸۹۵۸۸۹Sadeghi S. H. R. & Singh J. K. (۲۰۰۵). Development ...
 • http://iem.modares.ac.ir/article-۲۳-۱۰۴۸۰-en.pdfSchmidt, K-H. & Morche, D. (۲۰۰۶). Sediment output and effective ...
 • https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S۰۱۶۹۵۵۵X۰۶۰۰۰۶۱۴Seeger, M. (۲۰۰۷). Uncertainty of factors determining runoff and erosion ...
 • https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S۰۳۴۱۸۱۶۲۰۶۰۰۲۰۰۱Sun, Y., Kang, S., Li, F. & Zhang, L. (۲۰۰۹). ...
 • https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S۱۳۶۴۸۱۵۲۰۹۰۰۰۷۹۶Tatsumi, K. & Yamashiki, Y. (۲۰۱۵). Effect of irrigation water ...
 • https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S۰۳۷۸۳۷۷۴۱۵۳۰۰۰۲۰Vaezi, A. R., Bahrami, H. A., Sadeghi, S. H. R. ...
 • https://www.researchgate.net/publication/۴۳۶۵۶۵۸۱_Modeling_relationship_between_runoff_and_soil_properties_in_dry-farming_lands_NW_IranVerstraeten, G. & Poesen, J. (۲۰۰۱). Factors controlling sediment yield ...
 • https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S۰۱۶۹۵۵۵X۰۱۰۰۰۴۰XWang, S., Yan, Y. & Li. Y. (۲۰۱۲). Spatial and ...
 • https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S۰۳۴۱۸۱۶۲۱۱۰۰۲۱۲۸Wilson, R. C., Freeland, R. S., Wilkerson, J. B. & ...
 • https://www.researchgate.net/publication/۲۲۸۶۷۷۱۵۹_Interpolation_and_data_collection_error_sources_for_electromagnetic_induction-soil_electrical_conductivity_mappingWosten, J. H. M., Pachepsky, Y. A. & Rawls, W. ...
 • https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S۰۰۲۲۱۶۹۴۰۱۰۰۴۶۴۴Zehe, E. & Sivapalan, M. (۲۰۰۹). Threshold behavior in hydrological ...
 • https://hess.copernicus.org/articles/۱۳/۱۲۷۳/۲۰۰۹/Zhai, H. J., Hub, B., Luoa, X. Y., Qiua, L., ...
 • https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S۰۳۷۸۳۷۷۴۱۶۳۰۰۸۷۷Zhang, S. R., Lu, X. X., Higgitt, D. L., Chen, ...
 • https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S۰۹۲۱۸۱۸۱۰۷۰۰۰۸۰X ...

Research Info Management

Certificate | Report | من نویسنده این مقاله هستم

اطلاعات استنادی این Paper را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

Scientometrics

The specifications of the publisher center of this Paper are as follows:
Type of center: دانشگاه دولتی
Paper count: 14,347
In the scientometrics section of CIVILICA, you can see the scientific ranking of the Iranian academic and research centers based on the statistics of indexed articles.

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support