بررسی اثر درز بین بلوک های سفالی با حفره های افقی بر عملکرد حرارتی دیوارها

رده بندی دیویی:

620/11296

ISBN:

978-600-113-157-8

رده بندی کنگره:

1396 4ب3م/418/52 TA

شماره کتابشناسی ملی:

4679934

Document ID:

R-1223112

Publish:

31 May 2021

Publish Year:

1396

Page:

101

Language:

Persian

دسته بندی علمی:

مسکن و معماری

View:

292

This Book With 101 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم
لینک ثابت به این Book:

Abstract:

یکی از موضوعات اصلی که در پروژه «بررسی عملکرد حرارتی برخی عناصر و اجزای ساختمانی مطرح، و ارائه پیشنهادات برای تکمیل مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان» مورد بررسی قرار گرفته است، تاثیر درزهای موجود در دیوارهای اجرا شده با بلوک های سفالی بر عملکرد حرارتی آنهاست. با توجه به این نکته که بخش اعظم اطلاعات موجود در خصوص مشخصات حرارتی دیوارهای ساخته شده با بلوک های سفالی برای حالتی است که حفره های بلوک ها قائم هستند، لازم بود که بررسی هایی برای حالت حفره های افقی صورت گیرد تا ابهامات مطرح در خصوص عملکرد حرارتی آنها برطرف شود. در همین راستا، در این پژوهش، تعیین تاثیر ابعاد درزهای بین بلوک ها، با انجام شبیه سازی های عددی سه بعدی، و همچنین اندازه گیری های آزمایشگاهی، با استفاده از روش محفظه گرم محافظت شده، صورت گرفت و ا مکان دست یابی به نتایج و جمع بندی هایی کلیدی در خصوص رفتار حرارتی این نوع دیوارها و تفکیک اثر هدایت، همرفت و تابش، در شرایط مختلف فراهم گردید. لازم به توضیح است که تجهیزات آزمایشگاهی طراحی و ساخته شده در این پروژه دارای نوآوری های متعددی هستند، که اهم آنها عبارتند از: - ابداع دستگاهی برای جوش دادن سیم های ترموکوپل بر روی سطوح پلیمری ترموپلاستیک، - طراحی سیستمی برای تغییر ابعاد درزهای بین بلوک ها، بدون نیاز به باز و بسته کردن دیوار آزمایشی. نتایج این پژوهش، علاوه بر آشکار سازی اهمیت درزها بر عملکرد حرارتی دیوارهای بلوک سفالی، لازمه ادامه این پژوهش، و ارزیابی اثر دیگر پارامترهای تعیین کننده را نیز روشن ساخت.