تاثیر بیش بیان ژن های اسیدفسفاتاز AtPAP۱۷ و AtPAP۲۶ بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه تحت تنش شوری در گیاه Arabidopsis thaliana

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 249

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ESCS-14-2_014

تاریخ نمایه سازی: 20 تیر 1400

Abstract:

تنش شوری با تداخل در واکنش های فیزیولوژیک و اختلال در جذب عناصر غذایی کلیدی نظیر فسفر، منجر به کاهش شدید عملکرد دانه گیاهان می گردد. فعالیت فسفاتازها از جمله سازوکارهای گیاهان به منظور تامین و حفظ هومئوستازی فسفر درون سلولی است. از مجموع ۲۹ اسیدفسفاتاز ارغوانی شناخته شده در گیاه Arabidopsis thaliana، افزایش سطح رونوشت ژن دو اسیدفسفاتاز AtPAP۱۷ و AtPAP۲۶ در شرایط تنش شوری اثبات شده است. در پژوهش حاضر از ژنوتیپ های بیش بیان (OE۱۷ و OE۲۶)، جهش یافته ساده (Mu۱۷ و Mu۲۶) و جهش یافته دوگانه (DM) ژن های مذکور به منظور مطالعه اثر AtPAP۱۷ و AtPAP۲۶ بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه گیاه آرابیدوپسیس، استفاده شد. براساس آستانه تحمل به شوری در این گیاه (mM۱۰۰ کلریدسدیم) و ژنوتیپ های مورد مطالعه، غلظت های ۰، ۵۰، ۱۰۰ و mM۱۵۰ کلریدسدیم (NaCl) بررسی شد. طی تنش، درصد گل دهی، تعداد غلاف در بوته، تعداد بذر در غلاف، وزن هزار دانه، عملکرد کل دانه و همچنین محتوای فسفر کل و آزاد اندازه گیری شد. نتایج حاکی از افزایش ۷/۱ و ۸۹/۰ برابری عملکرد کل دانه گیاهان OE۱۷ وOE۲۶ در مقایسه باWT در غلظتmM ۱۵۰ بود، در حالی بود که گیاهان جهش یافته فاقد عملکرد دانه در آن غلظت بودند. از طرف دیگر، محتوای فسفات کل در گیاهان OE۱۷ وOE۲۶ به ترتیب ۱.۷ و ۱.۵ برابر بیش تر از WT در غلظتmM۱۵۰ بود. با این وجود گیاهان جهش یافته Mu۱۷، Mu۲۶ و DM به ترتیب کاهش معنی دار ۳۹%، ۲۱% و ۵۲% در محتوای فسفات کل در مقایسه با WT و در غلظت مشابه نشان دادند. تغییر در عملکرد دانه ژنوتیپهای مورد مطالعه در تحقیق حاضر تحت شرایط تنش شوری شدید، به روشنی حاکی از تاثیر ژن هایPAP۱۷ وPAP۲۶ جهت فراهم نمودن فسفر کافی در دسترس و بهبود عملکرد دانه این گیاهان بود. با توجه به نتایج حاصل از مطالعه گیاه آرابیدوپسیس، می توان تاثیر دو اسید فسفاتا AtPAP۱۷ وAtPAP۲۶ را به عنوان کاندیدای موثر در بهبود عملکرد دانه در شرایط تنش شوری در گیاهان زراعی مطالعه نمود.

Authors

محمدعلی عباسی وینه

دانش آموخته کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، گروه ژنتیک و به نژادی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

محمدصادق ثابت

استادیار گروه ژنتیک و به نژادی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

قاسم کریم زاده

استاد گروه ژنتیک و به نژادی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Abbasi-Vineh, M.A., ۲۰۱۶. The Role of Two Genes AtPAP۱۷ and ...
 • Ashraf, M.P.J.C., Harris, P.J.C., ۲۰۰۴. Potential biochemical indicators of salinity ...
 • Barrett-Lennard, E., Robson, A., Greenway, H., ۱۹۸۲. Effect of phosphorus ...
 • Barrett-Lennard, E.G., Van Ratingen, P., Mathie, M.H., ۱۹۹۹. The developing ...
 • Boyer, J.S., ۱۹۸۲. Plant productivity and environment. Science. ۲۱۸(۴۵۷۱), ۴۴۳-۴۴۸ ...
 • Del Pozo, J.C., Allona, I., Rubio, V., Leyva, A., De ...
 • Ehsanpour, A., Amini, F., ۲۰۰۳. Effect of salt and drought ...
 • Farhadi, S,.۲۰۱۵.Producing of Homozygote double mutant lines in Arabidopsis thaliana ...
 • Farhadi, S., Sabet, MS., Moieni, A., Malboobi, MA., ۲۰۱۹. The ...
 • Hasegawa, P.M., ۲۰۱۳. Sodium (Na+) homeostasis and salt tolerance of ...
 • Hurley, B.A., Tran, H.T., Marty, N.J., Park, J., Snedden, W.A., ...
 • Jamali, A,. ۲۰۱۴. Functional Analysis of AtPAP۱۷ Gene Encoding a ...
 • Landis, T.D., Pinto, J.R., Davis, A.S., ۲۰۰۹. Fertigation injecting soluble ...
 • Mahajan, S., Tuteja, N., ۲۰۰۵. Cold, salinity and drought stresses: ...
 • Mäser, P., Eckelman, B., Vaidyanathan, R., Horie, T., Fairbairn, D.J., ...
 • Navarro, J.M., Botella, M.A., Cerdá, A., Martinez, V., ۲۰۰۱. Phosphorus ...
 • Rychter, A.M., Rao, I., ۲۰۰۵.Role of phosphorus in photosynthetic carbon ...
 • Robinson, W.D., Park, J., Tran, H.T., Del Vecchio, H.A., Ying, ...
 • Sabet, M.S., Zamani, K., Lohrasebi, T., Malboobi, M.A., Valizadeh, M., ...
 • Sabet, M.S., ۲۰۱۱.Functional Analysis of AtPAP۲۶ Gene Encoding a Purple ...
 • Saleki, R., Young, P.G., Lefebvre, D.D., ۱۹۹۳. Mutants of Arabidopsis ...
 • Walia, H., Wilson, C., Wahid, A., Condamine, P., Cui, X., ...
 • Zamani, K., Sabet, M.S., Lohrasebi, T., Mousavi, A., Malboobi, M.A., ...
 • Zhu, Jian Kang, ۲۰۰۱. Plant salt tolerance. Trends in Plant ...
 • نمایش کامل مراجع