ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای Ghasem Karimzadeh

Ghasem Karimzadeh

استاد دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185674)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی Ghasem Karimzadeh در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

سمتهای علمی و اجرایی Ghasem Karimzadeh در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه

Ghasem Karimzadeh Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهتجزیه و تحلیل کروموزومی و کاریوتیپ سوماتیکی برخی از ژنوتیپ‌های جو بدون پوشینه (Hordeum vulgare L.)چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران1384
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کلشی سین بر روی هسته های قارچ صدفی Pleurotus ostreatusچهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران1384
3دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی تقسیم سلولی با القای پیش تیمار‌های سرمایی و شیمیایی درآویشن (Thymus vulgaris)چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران1384
4دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر پیش تیمار سرمایی بر جوانه زنی بذر کلزا (Brassica napus L.) تحت تنش سرمااولین همایش ملی دانه های روغنی1388
5دریافت فایل PDF مقالهکاربرد بیوتکنولوژی در اصلاح گیاهان داروییهمایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی1388
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع سیتوژنتیکی تعدادی از اکوتیپ های گل راعی Hypericum perforatom با استفاده از روش های آماری چند متغیرهاولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
7دریافت فایل PDF مقالهمطالعه کاریوتیپی و موقعیت تکاملی برخی از اکوتیپ های گل راعیHypericum Perforatumاولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
8دریافت فایل PDF مقالهاثرتنش سرمایی برمیزان پرولین و کربوهیدرات های محلول دورقم کلزایازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
9دریافت فایل PDF مقالهشناسایی جابجایی کروموزومی گندم - چاودار 1RS. BL1 در برخی ارقام گندم نان ایرانسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع سیتوژنتیکی در برخی از اکوتیپ های گل لاله (Tulipa montana) بومی ایراندوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
11دریافت فایل PDF مقالهشناسایی بازوی کوتاه کروموزوم شماره 1 چاودار (IRS) در 36 رقم گندم نان ایران با استفاده از نشانگر اختصاصی چاوداردوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
12دریافت فایل PDF مقالهجداسازی و تعیین خصوصیت دو ژن سزکویی ترپن سنتازی از گیاه دارویی با بونه کبیردوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
13دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سرما بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک دو رقم کلزای بهارهاولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع مورفولوژیکی برخی توده های گیاه دارویی سیرAllium Sativam L. درایران با استفاده ازروشهای آماری چندمتغیرههمایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی1392
15دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ارقام بومی گندم دوروم ایرانی به منظور تعیین محتوای اسیدفیتیک، آهن و نسبت مولی اسید فیتیک به آهناولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی1392
16دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی شرایط باززایی گیاه از کشت میکروسپورهای کلزا (Brasica napus L)نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
17دریافت فایل PDF مقالهتحمل به انجماد درغلات از آزمایشگاه تا مزرعه : چه خصوصیاتی را باید اصلاح کرد؟دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع مورفولوژیک، فنولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد در تعدادی از ژنوتیپهای خلر (Lathyrus sativus L.) با استفاده از رو شهای آماری چند متغیرهدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
19دریافت فایل PDF مقالهتاثیر بیان هترولوگ ژن AtOAP26 رمز کننده یک آنزیم اسید فسفاتاز ارغوانی بر بیوماس گیاه کلزادومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
20دریافت فایل PDF مقالهنانوحسگرهای زیستی بر پایه توالی اسید نوکلئیک: ابزاری قدرتمند در کشاورزیدومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی ترکیب پذیری عمومی و خصوصی اجزا مقاومت به زنگ زرد در گندم به روش دای آللهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
22دریافت فایل PDF مقالهآنالیزپارامترهای کروموزومی در ژنوتیپ های مختلف گونه مرتعی ?Bromus tomentellus در ایرانهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی تجزیه ژنتیکی مقاومت به گال زگیلی در چغندرقندهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر پیش تیمارهای سرمایی و شیمیایی در تهی کاربوتیپ جو لتهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
25دریافت فایل PDF مقالهتجمع سلول های مریستم ریشه گندم پایئزه در مرحله GI دوره سلولی در پاسخ به تنش سرمای هباره کردنهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
26دریافت فایل PDF مقالهمطالعه DNA-C-value در گیاهان زراعی و نقش و اهمیت آن در اصلاح نباتاتهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
27دریافت فایل PDF مقالهاثر القای تتراپلوئیدی بر مقدار پودوفیلوتوکسین در گیاه دارویی کتان سفید (Linum album)اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
28دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ارقام گندم نان از نظر محتوای اسیدفیتیک، آهن و نسبت مولی اسیدفیتیک به آهناولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
29دریافت فایل PDF مقالهجداسازی ژن هایپریسین در ژنوم گیاه دارویی گل راعی بومی ایران و توالییابی آناولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان ترکیبات دارویی در اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) در پاسخ به غلظتهای مختلف متیل جاسموناتاولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1393
31دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ویژگی های تعدادی از توده های سیر (Allium sativum) بومی ایران و تعیین روابط ژنتیکی آنهاهمایش ملی گیاهان دارویی1389
32دریافت فایل PDF مقالههیبریداسیون DNA فلوروسنت در محل و الگوی نواربندی C در تشخیص مورفولوژی کروموزومی اسفرزههفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی سیتوژنتیکی اسفرزه اکوتیپ استان گلستانهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنش دمای پایین بر الگوی کمی و کیفی پروتئین های کل محلول برگی در دو رقم کلزا (Brassica napus L.)هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
35دریافت فایل PDF مقالهکروموزوم های B و اثرات فنوتیپی و ژنوتیپی آنهانخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی1394
36دریافت فایل PDF مقالهپروتکلهای فلوسایتومتری برای تعیین اندازه ژنوم در طیف وسیعی از گیاهان داروییاولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی1394
37دریافت فایل PDF مقالهمیکسوپولوئیدی درون و بین گونهای گیاهان در طیف وسیعی از گیاهان داروییاولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی1394
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع اندازه ژنوم در برخی از جمعیت های گیاه دارویی درمنه Artemisia khorassanica Podl بومی ایراناولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار1394
39دریافت فایل PDF مقالهمرگ سلولی برنامه ریزی شده در گیاهان و روشهای بررسی آنکنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری1394
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع مورفولوژیکی در تودههای مختلف گشنیز Coriandrum sativum L. بومی ایراندومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی1395
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات متابولیت تیمول در اثر القای پلی پلوییدی گیاه زنیانسومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1395
42دریافت فایل PDF مقالهمیزان روغن و ترکیب اسیدهای چرب برخی ژنوتیپ های برتر گردوی ایرانی Juglans regia L.نهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
43دریافت فایل PDF مقالهاثرات پلی پلوئیدی بر ویژگیهای مورفولوژیک، فیزیولوژیک و خواص دارویی گیاهانسومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران1398
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی صفات مورفولوژیک چند رقم گلابی آسیایی (Pyrus serotina Rehd.) در شرایط آب و هوایی تهرانیازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
45دریافت فایل PDF مقالهتعیین خصوصیات برگی در چند رقم گلابی آسیایی (Pyrus serotina Rehd.)یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
46دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر القای پلوئیدی بر فعالیت برخی آنزیمهای آنتی اکسیدانی گیاه خشخاش ایرانی (papaver bracteatum lindl)یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
47دریافت فایل PDF مقالهBiological investigation and effects of environmental conditions on migration and catch of Clupeonellagrimmi in the southwest coast of the Caspian Sea (Guilan Province)چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران1398
48دریافت فایل PDF مقالهتنوع کاریولوژیک و اندازه ژنوم در گیاه دارویی مرزه (.Satureja sp)چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران1398
49دریافت فایل PDF مقالهالقای پلی پلوئیدی در ارکیده فالانوپسیس با استفاده از کلشیسینهفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره1398
50دریافت فایل PDF مقالهChromosomal, Genome Size and Phytochemical Studies in Goji Berry (Lycium spp.) Speciesچهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک1399
51دریافت فایل PDF مقالهمطالعه حوه توارث مقاومت به ژنگ زرد در ارقام گندمهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
52دریافت فایل PDF مقالهبررسی اجزای مقاومت به سه نژاد زنگ زرد در ژنوتیپ های گندمهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381

Ghasem Karimzadeh Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیرات Kin, BAP و (GA(3 بر نوساقه زایی و تأثیرات IAA و زغال فعال بر ریشه زایی گیاه لیسیانتوس (Eustoma grandiflurom) در شرایط درون شیشه ایدوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی1394
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع کروموزومی برخی از گونه های گیاه دارویی آویشنفصلنامه علوم باغبانی ایران1388
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین عملکرد و اجزای آن در ژنوتیپ های طالبی بومی ایرانفصلنامه علوم باغبانی ایران1393
4دریافت فایل PDF مقالهتنوع ژنتیکی توتون های شرقی با استفاده از روش های آماری چند متغیرهفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1391
5دریافت فایل PDF مقالهمقایسه مهم ترین ویژگی های فیزیکوشیمیایی میوه سیب گوشت قرمز وتعدادی از ارقام سیب گلابفصلنامه به زراعی کشاورزی1394
6دریافت فایل PDF مقالهخروج ناقص خوشه برنج درلاین نرعقیم سیتوپلاسمی و اثرجیبرلیک اسید برآنفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1387
7دریافت فایل PDF مقالهتولید و بررسی ساختار کروموزومی و باروری ژنوتیپ های ثانویه تریتی پایرمفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1388
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع مورفولوژیکی عملکرد بذر و اجزای آن در تعدادی ازژنوتیپ های فستوکاFestuca arundinacea با استفاده ازروش های آماری چند متغیرهفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1388
9دریافت فایل PDF مقالهمطالعه سیتوژنتیکی برخی از گونه های گندم وحشی آجیلوپس ایران و نواربندیORفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1389
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی و تجزیه به مولفه های اصلی برای صفات مورفولوژیک و فنولوژیک در تعدادی از ژنوتیپ های خلر (Lathyrus sativus)فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1390
11دریافت فایل PDF مقالهویژگی های مورفولوژیک، محتوای پروتئین و ترکیب اسیدهای چرب چند ژنوتیپ برتر گردو (Juglans regia L.) در شمال استان فارسمجله به زراعی نهال و بذر1396
12دریافت فایل PDF مقالهکاربرد نویدبخش تنش خشکی به منظور افزایش کیفیت محصول گیاه داروئی مرزه سهندی (Satureja sahendica Bornm) بومی ایرانفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1397
13دریافت فایل PDF مقالهتجزیه ژنتیکی مقاومت به بیماری سفیدک سطحی در چغندرقنددوفصلنامه چغندرقند1384
14دریافت فایل PDF مقالهتعیین دز مناسب و بررسی تاثیر پرتوگاما بر صفات جوانه زنی و رشد گیاهچه Arnica chamissonis ssp. Foliosaدوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی1398
15دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کمی و کیفی برخی از شاخص های زیستی شگ ماهی دریای خزر (۱۸۳۸،Alosa caspia (Eichwald در استان مازندرانمجله علمی شیلات ایران1398
16دریافت فایل PDF مقالهتاثیر زمان برداشت بر عملکرد پیکر رویشی و میزان اسانس گیاه دارویی آویشن ابلق (Thymus × citriodorus (Pers.) Schreb)مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1389
17دریافت فایل PDF مقالهالقای درون شیشه ای تترا پلوئیدی در گیاه دارویی کتان سفید (Linum album Kotschy ex Boiss.) در تیمار اوریزالینمجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1395
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر القای پلی پلوئیدی بر ظرفیت آنتی اکسیدانی و برخی خصوصیات فیتوشیمیایی و مورفولوژیکی خشخاش ایرانی (Papaver bracteatum Lindl.)مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1398
19دریافت فایل PDF مقالهتاثیر بیش بیان ژن های اسیدفسفاتاز AtPAP۱۷ و AtPAP۲۶ بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه تحت تنش شوری در گیاه Arabidopsis thalianaفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1400
20دریافت فایل PDF مقاله شناسایی ژنوتیپهای تریتی پایرم ثانویه با هیبریداسیونDNA ژنومی در محل (GISH)دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1388
21دریافت فایل PDF مقالهتجزیه گرافیکی روابط متقابل میان صفات در برخی توده های طالبی ایرانی با استفاده از روش بای پلاتمجله پژوهش های تولید گیاهی1393
22دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع فنوتیپی، ژنتیکی و مقدار نسبی DNA هسته در فستوکای پا بلند (Festuca arundinacea)مجله پژوهش های تولید گیاهی1399
23دریافت فایل PDF مقاله شناسایی ژنوتیپهای تریتی پایرم ثانویه با هیبریداسیونDNA ژنومی در محل (GISH)فصلنامه علوم آب و خاک1388
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی بیان نسبی ژن‌های کلیدی مسیر بیوسنتزی ترپن‌ها در بافت‌ها و مراحل مختلف نموی ژنوتیپ‌های بابونه‌کبیر(Tanacetum parthenium) با استفاده از PCR در زمان واقعیمجله پژوهش های ژنتیک گیاهی1393
25دریافت فایل PDF مقالهالگوی بیان ژن‌های کلیدی در مسیر بیوسنتز منتول در اندام‌های مختلف نعناع فلفلی (Mentha piperita)مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی1394
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر سطوح مختلف گوگرد بر رشد، صفات کیفی و عملکرد گل گیاه دارویی آرنیکای چامیسو (Arnica chamissonis Less. ssp. foliosa)مجله علوم باغبانی1398
27دریافت فایل PDF مقالهانتقال ژن های اینترفرون گامای انسانی- اولیوسین به گیاه گلرنگ(Carthamus tinctorius L.)دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی1391
create: 2 June 2019 - view 875
Support