مروری بر تاثیر نانوذرات فلزی برمیزان انتشارآلاینده ها و عملکرد موتور دیزل

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 243

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GMBTUMA01_184

تاریخ نمایه سازی: 26 تیر 1400

Abstract:

بهبود احتراق سوخت در موتورها و در نتیجه کاهش انتشار نامطلوب محیطی از اهمیت ویژه ای در پرداختن به برخی از چالش های اصلی قرن کنونی ، یعنی گرم شدن کره زمین و تغییرات آب و هوا برخوردار است.مواد افزودنی سوخت به عنوان روشی کارآمد برای بهبود خواص سوخت و کاهش انتشار موتورها در نظر گرفته می شود.در راستای این موضوع ، پژوهش حاضر به مرور اثر نانو ذرات فلزی به عنوان افزودنی سوخت بر کاهش انتشار آلاینده ها و عملکرد موتور دیزل پرداخته شده است.

Authors

ندا حیدری

دانشجوی کارشناسی ارشد انرژیهای تجدیدپذیر، دانشگاه محقق اردبیلی

بهمن نجفی

استاد گروه مهندسی بیوسیستم، دانشگاه محقق اردبیلی

فرید حقیقت شعار

دانشجوی دکترای انرژی های تجدید پذیر، دانشگاه محقق اردبیلی