فلسفه و معماری

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,150

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU01_0775

تاریخ نمایه سازی: 17 مرداد 1400

Abstract:

میتوان درحالت کلی معماری را با تمام حوزه ها در تعامل دانست چراکه معماری از آنها تاثیر میگیرد و تاثیر میگذارد معماری تصویر دادن به جهان است البته به قسمتی از آن با نشان انسانی توسط ذات هنر انسان برای نیاز خود (آدمی)، هیچ انسانی را نمیتوان شناخت که با مظاهر معماری به طور کامل بیگانه باشد و در هنر و زیبایی آن هیچ جایگاهی در اندیشه و حیات او نداشته باشد در چیستی و کیستی معماری میتوان ادعاء نمود که هنر همراه و همزاد انسان است و به همین علت از نخستین روزگاران تاریخ شاهد هنر و نقشآفرینی انسان در غارها هستیم. اهمیت هنر بی نیاز از توضیح و تبیین است پرداختن به مسئله هنر در هر جامعه امری با اندیشه های وسیع و تاثیرگذاری در اندیشه و اجتماع بشری با ضوابط های گوناگونی فنی، فلسفی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و غیره، در سده های اخیر به طور چشمگیر افزایش یافته است همچنین با تلاش دانشمندان هنرشناس در این عرصه مجموعه های مستند علمی بسیاری با ابعاد و زوایای گوناگونی از ماهیت معماری در رابطه با هنر و کارکردهای مختلف آن موردبحث و ارزیابی قرار گرفته و پرداختن عقلانی به موضوع فلسفه و معماری، ابعاد مکانی و فضایی در ارتباطات چشمگیر بامنشا فکری از فلسفه و یا اصطلاحا از »فلسفه های مضاف« ، با زوایای مختلف می باشد. روش تحقیق در پژوهش موردمطالعه حاضر بااستفاده از روش توصیفی - تحلیلی، به شمار می آید طوریکه با تجزیه وتحلیل اطلاعات و داده های به دست آمده از روش مطالعه کتابخانه ای استخراج گردیده را بهره گرفته را دارا میباشد. بنابراین میتوان گفت که فلسفه و معماری یک رابطه مکانی در ریشه و ذات انسانی همسو با هنر دارد.

Authors

محمد دبدبه

کارشناسی ارشد معماری داخلی، پژوهشگر و تحلیلگر و نظریهپرداز فعال مسائل حوزه تخصصی معماری/ معماری داخلی

مجید رضوان پناه

کارشناسی حسابداری، تحلیلگر و معاملهگر بازارهای مالی فعال حوزه کریپتوکارنسی و فناوری بلاکچین