بهینه سازی کیفیت توان میکروگرید با استفاده از کنترل هوشمند UPQC توسط الگوریتم استنتاج فازی و مقایسه آن با کنترلرPI

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 2,672

This Paper With 14 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RSETCONF07_021

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1400

Abstract:

از عمومی ترین مسائل در توزیع توان الکتریکی در شبکه های هوشمند الکتریکی ، بهینه سازی کیفیت توان میکروگریدها و به دنبال آن توسعه شبکه های هوشمند است. در مقاله پیش رو برای اولین بار یکی از مدرن ترین ادوات Custom Powerبه نام UPQC استفاده شده که این سیستم توسط منطق هوشمند فازی تحت کنترل قرار داده شده است. این سیستم با حفظ ولتاژ و جریان سیستم باعث از بین رفتن تغیرات ناگهانی ولتاژ و جریان شده و به دنبال آن شاهد بهینه سازی و بهبودتوان میکروگرید خواهیم بود . روش فوق اختلالات موجود در میکروگرید را از بین برده و باعث افزایش کیفیت انعطاف پذیری سیستم خواهد شد. نتایج خروجی بیانگر عملکرد بهینه و هوشمند سیستم کنترل پیشنهادی منطق فازی (؟؟؟) نسبت به یکپارچگی کنترلر PI می باشد.

Authors

ایمان خیرخواه

مدیرگروه، دانشگاه جامع علمی کاربردی، مرکز مجتمع صنعتی ماموت، کرج، ایران

شریف شادروان

مدرس، دانشگاه جامع علمی کاربردی، مرکز آذین خودرو، کرج، ایران

محمدرضا سلگی

دانشجوی کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آذین خودرو کرج ایران