اثر کیفیت نهادی بر چرخه تجاری و پویایی های متغیرهای کلان اقتصادی در ایران

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 182

This Paper With 39 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ECOJ-11-1_002

تاریخ نمایه سازی: 22 شهریور 1400

Abstract:

کیفیت نهادی در حال حاضر یکی از متغیرهای مهم در تجزیه و تحلیل عملکرد اقتصادی کشورها محسوب می شود، به نحوی که بر اساس مطالعات جدید کیفیت نهادی ماهیت چرخه های تجاری و رفتار پویای متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان را متاثر می سازد. هدف این مطالعه بررسی فرایند اثرگذاری کیفیت نهادی بر متغیرهای اقتصاد کلان و واکنش این متغیرها به تغییرات کیفیت نهادی برای ایران با استفاده از تکنولوژی رانت جویی در قالب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید است. پس از ساخت و حل الگو، با استفاده از روش مقداردهی اثر تغییرات نهادی بر متغیرهای کلان طی دوره زمانی ۱۳۹۶-۱۳۶۳ بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که بهبود کیفیت نهادی از طریق افزایش فعالیت های مولد، کاهش هزینه مبادله تولید، ارتقای بهره وری، افزایش سرمایه گذاری و اثرگذاری سیاست گذاری های پولی و مالی، مصرف خصوصی، مخارج دولت و تولید غیر نفتی در ایران را افزایش خواهد داد، لذا پیشنهاد می شود که سیاستگذاران با اقدامات مناسب نظیر افزایش ثبات مالی دولت، کنترل فساد و رانت جویی، ارتقای حاکمیت نظم و قانون، ارتقای شفافیت و پاسخگویی در برابر مردم و بهبود کیفیت دیوانسالاری، در جهت بهبود کیفیت نهادی اقدام کنند.

Keywords:

کیفیت نهادی , تکنولوژی رانت جویی , چرخه های تجاری , الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی

Authors

محمد دهقان منشادی

دانشجوی دکتری بخش اقتصاد دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

کریم اسلاملوئیان

استاد بخش اقتصاد دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

ابراهیم هادیان

دانشیار بخش اقتصاد دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

زهرا دهقان شبانی

دانشیار بخش اقتصاد دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Abrishami, H., Mehara, M. & Zamanzadeh, H. (۲۰۱۴). The effect ...
 • Acemoglu, D., Naidu, S., Restrepo, P. & Robinson, J. A. ...
 • Acemoglu, D., Robinson, J. A. & Verdier, T. (۲۰۱۷). Asymmetric ...
 • Acemoglu, D. & Robinson, J. A. (۲۰۱۰). The Role of ...
 • Angelopoulos, K., Economides, G. & Vassilatos, V. (۲۰۱۱). Do Institutions ...
 • Angelopoulos, K., Philippopoulos, A. & Vassilatos, V. (۲۰۰۹). The social ...
 • Canova, F., Ciccarelli, M. & Ortega, E. (۲۰۱۲). Do Institutional ...
 • Coase, R. (۱۹۶۰). The Problem of Social Cost. Journal of Law and Economics, ...
 • Damiri, F., Eslamloeean, K., Hadiyan, E. & Akbariyan, R. (۲۰۱۷). ...
 • Dehghan-manshadi, M. (۲۰۲۰). The Role of Institutional Quality Changes from ...
 • Dehghan-manshadi, M., Eslamloueyan, K., Hadian, E. & Dehghan-Shabani, Z. (۲۰۲۰). ...
 • Duncan, R. (۲۰۱۴). Institutional Quality, the Cyclicality of Monetary Policy ...
 • Fazio, D., Silva, T., Christiano, T., Miranda B. & Daniel ...
 • FeyziYengjeh, S., HekmatiFarid, S. & Yahyavi Miyavagi, S. (۲۰۱۷). Impact ...
 • Fotros, M., Tavakolian, H. & Maaboudi, R. (۲۰۱۵). Impact of ...
 • Grigoli, F. & Mills, Z. (۲۰۱۴). Institutions and public investment: ...
 • Hamilton, J. D. (۲۰۰۳). What is an oil shock? Journal ...
 • Hall, P. & Taylor, R. (۱۹۹۶). Political Science and the ...
 • Hillman, A. (۲۰۰۳). Public Finance and Public Policy: Responsibilities and ...
 • Huang, H. and Wei, S. (۲۰۰۶). Monetary policies for developing ...
 • http://tsd.cbi.ir.. ...
 • Jafari Samimi, A., Balounejad Nouri, R., Tranchian, A. (۲۰۱۶). An ...
 • Jafari, M. & Eslamloueyan, K. (۲۰۱۷). The Effect of Non-Renewable ...
 • Kasaipour, N. & Erfani, A. (۲۰۱۸). Optimal Cyclical Behavior of ...
 • Manzoor, D., Taghipour, A. (۲۰۱۶). A dynamic stochastic general equilibrium ...
 • Meenagh, D., Minford P., Michael W. & Xu, Y. (۲۰۱۹). ...
 • Moeinifard, M. & Mehrara, M. (۲۰۱۵). Effect of Abundance of ...
 • Mobarak A., HojabrKiani K., Memarnejad A. & Peykarjou K. (۲۰۱۸). ...
 • Mohammadi, T., Raanaei, A. & Darabi, M. (۲۰۱۹). The Role ...
 • Motavaseli, M. & Aghababaie, R. (۲۰۰۶). Pathology of the Banking ...
 • Mueller, D. (۲۰۰۳). Public Choice III, Cambridge University Press.. ...
 • North, D. C. (۱۹۹۱). Institutions. Journal of Economic Perspectives, ۵, ...
 • North, D. C. (۱۹۹۴). Economic Performance through Time. The American ...
 • North, D. C. (۲۰۰۰). Big-Bang Transformations of Economic Systems - ...
 • North, D. C., Wallis, J., Joseph, W., & Barry, R. ...
 • North, D. C. & Weingast, B. R. (۱۹۸۹). Constitutions and ...
 • Ostrom, E. (۲۰۰۸) .Doing Institutional Analysis, Digging Deeper than Market ...
 • Parsa, H., Hadian, E., Samadi, A. & Zibaei, M. (۲۰۱۵). ...
 • Rodrik, D. (۲۰۰۸). One Economics, Many Recipes Globalization, Institutions, and ...
 • Sayadi, M., Shakeri, A., Mohammadi, T. & Bahrami, J. (۲۰۱۶). ...
 • Shiravand, F., mazhari, R., mohamadikhiareh, M. & tomhj, A. (۲۰۱۹). ...
 • Tavakolian, H., Komijani, A. (۲۰۱۲). Monetary Policy under Fiscal Dominance ...
 • Tavakolian, H. & Sarem, M. (۲۰۱۷). DSGE Modeles in DYNARE ...
 • Uhlig, H, (۱۹۹۷). A Toolkit for Analyzing Nonlinear Dynamic Stochastic ...
 • Walsh, C. E. (۲۰۰۳). Monetary Theory and Policy. Second Edition, ...
 • Williamson, O. (۲۰۰۰).The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead. ...
 • Woodford, M. (۲۰۰۳). Interest and Prices: Foundations of a Theory ...
 • نمایش کامل مراجع