تاثیر رهبری خودکامه بر سکوت و رفتارهای کاری مخرب: تبیین نقش میانجی گر معضلات درک شدن اشتباه

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 193

This Paper With 25 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PUBL-10-1_007

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1400

Abstract:

سبک رهبری خودکامه از سبک­های منفی و غیراخلاقی رهبری است و از سبک­های لبه تاریک رهبری محسوب می­شود. با توجه به اثرات و تبعات منفی این سبک رهبری، هدف این پژوهش بررسی تاثیر سبک رهبری خودکامه بر سکوت و رفتارهای کاری مخرب با در نظر گرفتن نقش میانجی­گر معضلات درک شدن اشتباه بود. این پژوهش از نوع همبستگی – توصیفی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان ستادی یکی از نهادهای انتظامی شهر تهران بود که تعداد نمونه آماری ۸۹ نفر تعیین شد. روش نمونه­گیری تصادفی در دسترس و ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها، از روش تحلیل عاملی تاییدی و مدل سازی معادلات ساختاری و نرم­افزار Smart PLS استفاده شد. بر مبنای نتایج پژوهش مشخص گردید رهبری خودکامه دارای تاثیر مثبت و معنادار بر رفتارهای کاری مخرب و معضلات درک شدن اشتباه است. نتایج نشان داد رابطه معناداری بین رهبری خودکامه با سکوت کارکنان و معضلات درک شدن اشتباه با رفتارهای کاری مخرب وجود ندارد. همچنین نقش میانجی­گر معضلات درک شدن اشتباه در رابطه بین رهبری خودکامه و سکوت تایید شد ولی نقش میانجی­گر معضلات درک شدن اشتباه در رابطه بین رهبری خودکامه و رفتارهای کاری مخرب تایید نگردید.

Keywords:

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • هاجران، بهناز و دیو بند، افشین. (۱۳۹۶). تحلیل رابطه سبک ...
 • هومن، حیدرعلی (۱۳۹۵). مدلیابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار ...
 • Ashforth, B. (۱۹۹۴). Petty tyranny in organizations. Human relations, ۴۷(۷), ...
 • Berry, C. M., Ones, D. N., & Sackett, P. R. ...
 • Blau, P. M. (۱۹۶۴). Exchange and Power in Social Life. ...
 • Bowen. F., & Blackmon, K. (۲۰۰۳). Spirals of silence: the ...
 • Bruk-Lee, V., & Spector, P. E. (۲۰۰۶). The social stressors-counterproductive ...
 • Chan, S. C., Huang, X., Snape, E., & Lam, C. ...
 • Cheng, B., Chou, L., Wu, Y., Huang, M., & Farh, ...
 • Chin, W. W. (۱۹۹۸). The partial least squares approach to ...
 • De Cremer, D. (۲۰۰۶). Affective and motivational consequences of leader ...
 • Diefendorff, J. M., & Mehta, K. (۲۰۰۷). The relations of ...
 • Duan, J. Y., & Huang, C. Y. (۲۰۱۳).The mechanism of ...
 • Duan, J., Bao, C., Huang, C., Brinsfield, C. T. (۲۰۱۸). ...
 • Duan, J., Lam, W., Chen, Z., & Zhong, J. A. ...
 • Fornell, C., & Larcker, D. F. (۱۹۸۱). Evaluation structural equation ...
 • Fox, S., Spector, P. E., & Miles, D. (۲۰۰۱). Counterproductive ...
 • Gonos, J., & Gallo, P. (۲۰۱۳). Model for leadership style ...
 • Gouldner, H. P. (۱۹۶۰). Dimensions of organizational commitment. Administrative Science ...
 • Jiang, H., Chen, Y., Sun, P., & Yang, J. (۲۰۱۷). ...
 • Kesting, P., Ulhøi, J., Song, L., & Niu, H. (۲۰۱۶). ...
 • Kiazad, K., Restubog, S. L. D., Zagenczyk, T. J., Kiewitz, ...
 • Morrison, E. W., & Milliken, F. J. (۲۰۰۰). Organizational silence: ...
 • Mount, M., Ilies, R., & Johnson, E. (۲۰۰۶). Relationship of ...
 • Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H. (۱۹۹۴). Psychometric theory. ...
 • Ocel, H. (۲۰۱۸). The Relations Between Authoritarian Leadership and Counterproductive ...
 • Penney, L. M., & Spector, P. E. (۲۰۰۲). Narcissism and ...
 • Puni, A., Agyemang, C. B., & Asamoah, E. S. (۲۰۱۶). ...
 • Puni, A., Ofei, B., & Okoe, A. (۲۰۱۴). The effect ...
 • Robinson, S. L., & Bennett, R. J. (۱۹۹۵). A typology ...
 • Salgado, J. F. (۲۰۰۲). The Big Five personality dimensions and ...
 • Schyns, B., & Schilling, J. (۲۰۱۳). How bad are the ...
 • Shaw, M. E. (۱۹۵۵). A comparison of two types of ...
 • Snell, R. S., & Wong, M. M. (۲۰۰۹). Representational predicaments ...
 • Snell, R. S., Wong, M. M., Chak, A. M., & ...
 • Snell, R. S., Yi, Z., & Chak, A. M. (۲۰۱۳). ...
 • Spector, P. E., Fox, S., Penney, L. M., Bruursema, K., ...
 • Tangirala, S.,& Ramanujam, R. (۲۰۰۸). Employee silence on critical work ...
 • Walumbwa, F. O., & Schaubroeck, J. (۲۰۰۹). Leader personality traits ...
 • Wang, N. (۲۰۱۷). The mediating role of representational predicaments: Between ...
 • نمایش کامل مراجع