بررسی مقایسه ای موج دینامیک و سینماتیک در روندیابی سیل در مطالعات مهندسی رودخانه

Publish Year: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 5,553

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IREC07_221

تاریخ نمایه سازی: 15 تیر 1385

Abstract:

مجموعه معادلات مومنتوم و پیوستگی در شرایط غیرماندگار در رودخانه ها، معادلات سانت ونانت نامیده می شود . چنانچه درمدل سازی ریاضی رودخانه، تمام ترم های معادله مومنتوم در تحلیل جریان وارد شوند نوع موج جریان دینامیک و چنانچه از تمام ترم های معادله مومنتوم به جز شی ب کف و شیب خط انرژی صرف نظر شود نوع موج جریان سینماتیک خوانده می شود . بدیهی است که روندیابی سیل در یک رودخانه با حل موج سینماتیک به مراتب ساده تر، کم هزینه تر و همچنین سریع تر از موج دینامیک خواهد بود اما به شرط آنکه شرایط هندسی رودخانه از جمله شیب کف و ش کل مقاطع در محدوده مناسبی قرار داشته باشند که خطای ساده سازی معادله مومنتوم به حداقل برسد . در این مقاله پارامترهای مؤثر در نتیجه روندیابی سیل با استفاده از موج سینماتیک در مقایسه با موج دینامیک مورد تحلیل و بررسی قرار خواهند گرفت و حدود مناسب شیب بستر بمنظور تحلیل سینماتیک بجای دینامیک، با توجه به درصد خطای ساده سازی معادلات، پیشنهاد می گردد که می تواند راهنمای مناسبی جهت انتخاب مدل ریاضی حاکم بر رودخانه مورد مطالعه تلقی شود . در نهایت نتایج بدست آمده، در خصوص رودخانه دز با حل دو موج یاد شده مقایسه و ارزیابی خواهند شد .

Authors

علی حقیقی

کارشناس ارشد عمران سازه های هیدرولیکی - شرکت مهندسی مشاور دزآب

سیدمحمد اشرفی

دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب -دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی