جواز قتل در فراش؛ تاکید دوباره در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در راستای جواز قتل مهدورالدم

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 277

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JALR-12-44_001

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1400

Abstract:

در حقوق موضوعه ی ایران مجازات قتل عمدی به تبعیت از دین مبین اسلام قصاص نفس می باشد، ولی در مواردی چند حکم قصاص برداشته شده است. علی رغم همه انتقادات انجام شده در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ماده ۳۰۲ قتل در فراش مجددا تاکید شده است و با اندکی تغییر در ظاهر مواد، در همان راستای ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات همچنان به قوت خود باقی هستند، به همین خاطر در این تحقیق سعی شده با مطالعه و تبین مواد قانونی مذکور به بررسی تاثیر این مواد قانونی و امکان تغییر آنها در راستای حل این معضل بپردازیم. با اینکه قانونگذار در قانون جدید برای اقدام خودسرانه و بدون اجازه دادگاه و نیز اقدام بر اساس اعتقاد اشتباه مجازات تعزیری قرار داده است، اما از آنجا که در بسیاری از موارد مرتکبین قتل های ناموسی به استناد این حکم خود را محق در ارتکاب به این جنایت می دانند به نظر می رسد که باید از عمومیت حکم فوق کاسته شود و بر میزان مجازات اقدام خودسرانه در این موارد افزوده شود. این پژوهش به بررسی نظر مشهور فقها و نقد آن، پیرامون جواز قتل در فراش؛ تاکید دوباره در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در راستای مهدور الدم می پردازد.

Authors

محدثه صادقیان لمراسکی

دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

کیومرث کلانتری

دانشیار حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران. دانشیار حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران ( نویسنده مسئول).

ایرج گلدوزیان

استاد حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.