حق بر ابداعات دارویی با تاکید بر حق بر سلامتی در حقوق بین الملل

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 173

This Paper With 30 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JALR-12-44_003

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1400

Abstract:

حق بر سلامتی یکی از حقوق انسانی است که در جهان امروزی بسیار مورد توجه بوده و از اهمیت خاصی در جامعه ی جهانی و اسناد بین المللی دارد . در این راستا حق بر سلامتی منوط به این است که انسان در هر کجای جهان که باشد حق یک زندگی سالم همراه با سلامتی جسمی و روحی را داشته باشد . لذا در این رابطه می بایست حق دسترسی انسان به دارو ، که یکی از تضمین کننده های سلامت انسان است نیز مورد توجه قرار بگیرد . حق دسترسی به دارو و همچنین حفظ حق ابداعات دارو نیز در این موضوع مطرح می گردد که طی موافقت های بین المللی از آن ها یاد شده و همچنین در اسناد داخلی نیز نمود یافته است . از این رو هدف این مقاله شناسایی حق بر ابداعات دارویی با در نظر گرفتن حق بر سلامتی می باشد . در خلاصه ای از نتیجه نیز می توان گفت حق بر سلامتی و حق دسترسی به دارو از حقوق مسلم بشری است و باید حقوق مالکیت فکری در پرتو چنین حقوقی تعریف و تحدید شود . این مقاله با روش کتابخانه ای به صورت توصیفی – تحلیلی انجام گرفته است.

Authors

مرتضی قلی شفیعی

دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان) اصفهان ایران

لیلا رئیسی دزکی

دکتری حقوق بین الملل، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)، نویسنده مسئول

محمود جلالی کروه

دکتری حقوق بین الملل، دانشیار دانشگاه اصفهان