بررسی تطبیقی مصونیت اجرائی اموال بانک های مرکزی خارجی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 173

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JALR-11-42_012

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1400

Abstract:

تلاش برای جذب سرمایه گذاری خارجی یکی از دغدغه های کشورهای در حال توسعه و اهتمام در حفظ سرمایه های خارجی موجود و فزونی دادن به آن، هدف پیشروی کشورهای توسعه یافته در جهان اقتصاد کنونی است. این هدف تاثیر بسزائی در توسعه قوانین مرتبط با مصونیت بانک مرکزی داشته است. یکی از روشهای کشورهای در حال توسعه برای حفظ ارزش پول ملی و ایجاد پشتوانه برای چاپ پول ملی، خرید ارز خارجی و سرمایه گذاری آن توسط بانک مرکزی کشور متبوع خود، در بانک های مرکزی کشورهای همچون آمریکا، انگلیس و... است. اما دغدغه فراروی کشورهای در حال توسعه در خصوص این سرمایه گذاری ها، بیم توقیف این دارایی ها، در راستای اجرای احکامی است که ممکن است در محاکم بین المللی یا داخلی و یا مراجع داوری بین المللی بر علیه دولت صادر شود و خواهان ها برای وصول محکوم به، این دارایی ها را به عنوان اموال دولت معرفی نمایند. یافته های این تحقیق حکایت دارد که کشورهای مقصد برای سرمایه گذاری بانک های مرکزی خارجی، در دهه های اخیر سعی کرده اند با تصویب قوانین، مصونیت دارایی های بانک های مرکزی خارجی از توقیف را تضمین نمایند و اطمینان و قوت قلب بیشتری را برای بانک های مرکزی خارجی فراهم سازند و محاکم این کشورها نیز با درک این ضرورت اقتصادی، نواقص قوانین مصونیت را پوشش داده و رویه قضائی محاکم به سمت حمایت بیشتر از دارایی های بانک های مرکزی خارجی گرایش دارد

Keywords:

مصونیت بانک مرکزی , توقیف , انگلیس , آمریکا , چین

Authors

رحمان آقایی

دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

ربیعا اسکینی

استاد گروه حقوق خصوصی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران. نویسنده مسئول