مقالات بانک مرکزی در صنعت بانکداری

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات بانک مرکزی درصنعت بانکداری اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه بانک مرکزی جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 407 مقاله در زمینه بانک مرکزی استخراج شده است.

لیست مقالات بانک مرکزی در صنعت بانکداری

1. تدوین اهداف راهبردی و ارائه مدلی برای دستیابی به آنها با رویکرد ارزیابی متوازن
2. شیوه های مقابله با اجاره حساب های بانکی از منظر حقوق و اقتصاد اسلامی
3. عوامل موثر بر هزینه تولیدی تورم زدایی در کشورهای درحال توسعه
4. آسیب شناسی بازار بین بانکی با بررسی نرخ سود بازار بین بانکی و اجرای عملیات بازار باز
5. مقایسه تطبیقی پرتفوی بهینه ارزی در دو دوره زمانی متفاوت ۱۳۸۸ - ۱۳۹۲ و ۱۳۹۲ - ۱۳۹۶ با بهره گیری از الگوی مارکویتز
6. کسری بودجه و نقش تعیین کننده آن در تورم
7. چالش های حقوقی نظارت دولت بر بازار غیرمتشکل پولی در ایران
8. تاثیر ترکیب ذخایر خارجی بانک های مرکزی بر جایگزینی یورو و دلار: مطالعه کشورهای ایران، عربستان، ترکیه و روسیه
9. بررسی ماهیت درونزایی و برون زایی نقدینگی در اقتصاد ایران
10. همکاری جهانی میان بانک های مرکزی در چارچوب مقررات و قوانین بین المللی
11. همکاری جهانی میان بانک های مرکزی در چارچوب مقررات و قوانین بین المللی
12. تحلیلی دگراندیش بر کسری لایحه بودجه ۱۴۰۱ و تبعات آن
13. مدیریت سرنوشت پول
14. پیشرفت اقتصادی کشور به واسطه همکاری چندجانبه بین بانک ها در عرصه بین المللی
15. بررسی و نقد نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درخصوص سود مازاد بر نرخ مصوب در پرونده های مختومه تسهیلات بانکی (ناظر به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۷۹۴)
16. تحلیلی بر نظریه پولطلا؛ با نگاهی به کتاب «درآمدی بر نظریه پولطلا: نظام پولی تمدن نوین اسلامی»
17. بررسی رمز ارزها از منظر شرع در کشورهای اسلامی
18. شناسایی عوامل موثر بر نوسانات بازار ارز با استفاده از تحلیل مضمونی و تکنیک MICMAC
19. مزایا و معایب قانون اصلاح چک در سال ۱۴۰۰
20. نقش رسانه در شکل گیری انتظارات اقتصادی پویا و مدیریت سبد دارایی ها
21. هدف گذاری تورمی؛ الزامات و راهکارهای پیاده سازی آن در ایران
22. فدرال رزرو
23. بررسی و تحلیل قوانین حقوقی جرایم ارزهای دیجیتال در ایران و کشورهای جهان
24. بررسی و تحلیل قوانین حقوقی جرایم ارزهای دیجیتال در ایران و کشورهای جهان
25. بانک انگلستان
26. بررسی تعامل رفتار دولت و بانک مرکزی در یک بازی رهبر-پیرو با وجود صرف ریسک (کاربردی از بازی دیفرانسیلی غیرخطی)The Interaction of the Government and Central Bank Behavior in a Leader-Follower Game despite of the Risk Premium
27. بررسی رابطه میان استقراض از بانک مرکزی و متغیرهای برگزیده درون بانکی در ایران: کاربرد علیت دومترسکیو-هارلین در پانل های ناهمگن
28. تدوین مدل نیت ترک شغل درکارمندان بانک مرکزی بر اساس سه گانه تاریک شخصیت: نقش واسطه ای حمایت سازمانی ادراک شده
29. ترکیب مدل های فرایند تحلیل سلسلهمراتبی و برنامهریزی آرمانی جهت تخصیص بهینه زمان حسابرسی داخلی (مطالعه موردی: بانک مرکزی ایران)
30. اثرات عبور نرخ ارز با تاکید بر محیط تورمی اقتصاد ایران و سیاست ارزی بانک مرکزی در جهت کنترل بازار
31. تاثیر پویایی مدیریت ذخایر ارزی و ساختار مداخلات بانک مرکزی بر تثبیت بازار ارز با بکارگیری نظریه گیرتون و روپر
32. تاثیر شفافیت بانک مرکزی بر جزء سیکلی نرخ ارز در کشورهای اوپک با استفاده از روش پانل دیتا و FMOLS
33. تاثیر شفافیت بانک مرکزی بر جزء سیکلی نرخ ارز در کشورهای منتخب اوپک با رهیافت داده های ترکیبی و DMOLS
34. ارزیابی مولفه های ز یرساخت های فنآوری اطلاعات بانک مرکزی در تعاملات مالی بین المللی با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی
35. نظارت بانک مرکزی بر اجرای قوانین و مقررات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و آثارسیاسی آن
36. مقایسه تاثیر تامین مالی دولت از طریق افزایش نرخ ارز و استقراض از بانک مرکزی بر تولید و تورم
37. شناسایی موانع اجرای خط مشی های عمومی در مجموعه معاونت نظارت بانک مرکزی با استفاده از روش فراترکیب
38. تحلیل ترازنامه ای تاثیرات جانشینی پول دیجیتال بانک مرکزی به جای سپرده های بانکی بر ترازنامه کنشگران اقتصادی
39. تاثیر استقلال بانک مرکزی و هدف گذاری سیاستی بر کنترل تورم در اقتصاد کشورهای در حال توسعه
40. تاثیر میزان استقلال بانک مرکزی بر ادوار تجاری سیاسی در ایران: کاربرد روش خودرگرسیون انتقال ملایم
41. تاثیر رضایت شغلی بر به اشتراک گذاری دانش کارکنان (مورد مطالعه: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
42. رتبه بندی عوامل موثر بر ابزارهای نظارتی بانک مرکزی بر ثبات مالی در نظام بانکی ایران
43. تاثیر فساد و استقلال بانک مرکزی بر حجم پول در ایران: با استفاده از الگوی (STAR)
44. وظایف و ابزارهای سیاسی بانک مرکزی در نظارت بر بانک ها از طریق نهاد های قانونی
45. بررسی تاثیر مخارج دولت بر حجم پول دراقتصاد ایران (با تکیه بر استقلال بانک مرکزی)
46. بررسی سرریز سیاست پولی بانک مرکزی اروپا بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران: رهیافت برداری ساختاری
47. تاثیر استقلال بانک مرکزی بر نظام مدیریت نقدینگی در کشورهای صادرکننده نفت (۲۰۰۸-۱۹۹۴)
48. تحلیل نقش بانک مرکزی در کاهش احتمال رخداد ریسک نقدینگی در شبکه بانکی کشور
49. ارزیابی تاثیر شفافیت بانک مرکزی بر ثبات اقتصاد کلان در کشورهای نوظهور
50. ارزیابی فقهی تسهیم سود و زیان در قرارداد مشارکت مدنی بانک مرکزی
51. بررسی ابعاد حقوقی نظارت بانک مرکزی برنظام بانکداری با ارائه راهکارهای پیشگیرانه
52. شناسایی و تحلیل عوامل موثر و پیشران ارز دیجیتال بانک مرکزی
53. اثر استقلال بانک مرکزی بر نوسانات بازار بورس اوراق بهادار تهران
54. تحلیل حقوقی و اقتصادی استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
55. ساختار نهادی مطلوب بانک مرکزی برای ثبات مالی در ایران
56. د افغانستان بانک (بانک مرکزی افغانستان) و سیاست های پولی
57. استقلال بانک مرکزی وعملکرد اقتصاد کلان: برخی شواهد تجربی
58. مسئولیت بانک مرکزی درخصوص موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز
59. بررسی اثر اقتصاد سیاسی پشت سر استقلال بانک مرکزی
60. محاسبه کارایی بانک مرکزی ایران طی ۱۳۹۷-۱۳۸۹
61. فراتحلیل تاثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم
62. بانک مرکزی اروپا
63. بانک مرکزی
64. بررسی اثر سیاست های اقتصادی دولت بر شاخص قیمت مصرف کننده به عنوان یک شاخص ثبات اقتصادی کشور با رویکرد سیستم دینامیکی
65. تعیین شاخص نااطمینانی اقتصادی بهینه برای اقتصاد ایران
66. نبود آمار دقیق از اطلاعات پایه ای اقتصاد و تصمیم گیری های نادرست
67. بررسی عوامل اثرگذار بر تعهد سازمانی با رویکرد نقش فرهنگ سازمانی
68. بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی ادراک شده و تعهد سازمانی (مورد مطالعه بانک مرکزی ج ا ا)
69. تجزیه وتحلیل سیاستی سازوکارهای توسعه و ثبات مالی بانک نگارای مالزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
70. ارزیابی تاثیر سرریز نوسانات ذخایر ارزی بانک مرکزی ایران بر نرخ تورم کاربرد مدل MGARCH-BEEK
71. فرآیند کار طرح گواهی اعتبار مولد (گام) بانک مرکزی و پیامدهای آن
72. طراحی ارز دیجیتال برای بانک مرکزی اندونزی : روش ترکیبی دلفی – شبکه تحلیل
73. ظهور یوان دیجیتال : ارز دیجیتال بانک مرکزی چین و اثرات آن
74. آثار شکنندگی عدم دسترسی به منابع ارزی توسط بانک مرکزی
75. تحلیل و توسعه ارز دیجیتال بانک مرکزی در چین
76. ارز دیجیتال بانک مرکزی : مطالعه موردی سوئد و بریتانیا
77. مقایسه ارز دیجیتال بانک مرکزی با بیمه سپرده
78. عوامل موثر بر تامین مالی بهینه مخارج دولت در اقتصاد ایران
79. شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ایجاد پدیده بنگاهداری در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران و تبیین پیامدهای حاصل از آن
80. استخراج عوامل عملیاتی موثر برکژکارکردی نرخ سود سپرده در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران
81. بررسی راهکارهای حقوقی نظارت بر بانکداری بین المللی بین المللی
82. آثار مطالبات معوق بانکی بر تولید و تورم
83. تاثیر سیاست سرکوب مالی بر ریسک پذیری اعتباری در نظام بانکی ایران
84. تحلیل رابطه بین دولت، بانک مرکزی و سفته بازان در ایران: رهیافت نظریه بازی ها با رویکرد تعادل نش
85. به سوی نظام تثبیت قیمت ها در یک جدول پویا؛ بانک مرکزی و سیاست های ضد تورمی
86. ارزیابی زیان های تولیدی ناشی از بحران های پولی و نقش دخالت بانک مرکزی در اقتصادهای نوظهور
87. ارائه یک الگوی بهینه برای نگهداری ذخایر ارزی کشور در بانک مرکزی با استفاده از منطق فازی
88. بررسی و مقایسه نقش اهداف و قواعد بر معیار عملکرد رفاهی بانک مرکزی در اقتصاد ایران
89. تحلیل متنی خبرهای بانک مرکزی در پیش بینی بلندمدت شاخص بورس اوراق بهادار تهران
90. ارائه مدل نوین ارز دیجیتال بانک مرکزی مبتنی بر شبکه ی بلاک چین ها
91. بهبود ثبات مالی از طریق طراحی نظام بانکی مبتنی بر پول دیجیتال بانک مرکزی
92. ارزیابی رابطه تسهیلات تکلیفی بانک مرکزی بر کیفیت خدمات بانک های تخصصی
93. ارز دیجیتال بانک مرکزی، مبتنی بر پروتکل دانایی صفر ( دانش اثبات صفر )
94. تاثیر استقلال بانک مرکزی ایران بر توزیع درآمد، ثبات مالی و بیکاری
95. مدل ترکیبی برای ارز دیجیتال بانک مرکزی ( مبتنی بر فناوری بلاکچین )
96. بررسی واکنش بانک مرکزی به نوسان های نرخ ارز در ایران
97. ارز دیجیتال بانک مرکزی، اصول پیاده سازی فنی و اجرایی
98. ارز دیجیتال مشروع بانک مرکزی
99. نظارت بانک مرکزی؛ آری یا نه؟ بانکداری نوین و استقلال بانک مرکزی
100. راهبردهای استقلال بانک مرکزی بر پایه طرح قانون بانک مرکزی