بررسی رابطه متقابل میان متغیرهای عوامل برند، احساسات و عواطف و نیز عملکرد آن در خرید آنی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 253

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPM-4-2_003

تاریخ نمایه سازی: 10 مهر 1400

Abstract:

شناخت چگونگی و چرایی خرید افراد، علاقه روزافزونی برای مطالعه سبک های تصمیم گیری مصرف کننده به وجود آورده است. تنوع رفتار مصرف کننده به دلیل گوناگونی عوامل اثرگذار بر رفتار و انگیزه فرد برای خرید است. از انواع خرید می توان به خرید آنی اشاره کرد که بیش از ۵۰ سال است علاقه و توجه محققین را به خود جلب کرده است. در حال حاضر ۵۰ درصد مردم خرید آنی انجام می دهند و ۵۰ درصد طبقه خاصی از کالاها را از این طریق خریداری می-کنند. خرید آنی ریشه در رفتار مصرف کننده دارد و از مفاهیم ارزشمند محیط بازار محسوب می شود؛ زیرا مدیران بازاریابی با شناسایی محرک های تاثیرگذار بر خرید آنی می توانند فروش و سودآوری خود را افزایش دهند. عوامل درونی (همچون حالات عاطفی) و عوامل بیرونی (همچون عوامل مربوط به برند) بسیار زیادی بر خرید آنی تاثیرگذار است. تحقیق پیش رو به بررسی رابطه میان این عوامل و تاثیر آن ها بر خرید آنی مصرف کنندگان می پردازد. این تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی به شمار می‎رود و ابزار جمع‎آوری داده‎های آن پرسشنامه است. جامعه آماری آن مراجعه کنندگان به مراکز خرید در شهر تهران در نظر گرفته شده است. نمونه آماری ۳۸۴ نفر و روش نمونه گیری طبقه ای است.

Keywords:

قصد خرید , خرید آنی , تمایل به خرید آنی , حالات عاطفی , عوامل مربوط به برند

Authors

مجتبی کرمی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی،گرایش بازاریابی،دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران