خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 9,457
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1
نوع مرکز: Azad University
رتبه علمی در کل کشور: 51
رتبه علمی در بین Azad University: 13
دسترسی سیویلیکا: دسترسی IP base
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 24 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 8 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 64 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

The Effect of Six Weeks of High-Intensity CrossFit Training on Serum Asprosin, Body Fat Percentage and Insulin Resistance in Men with Type ۲ Diabetes نوشته حسن صفی خانیمطالعه اثرات نوسان اطلس شمالی بر رژیم بارش و دمای سواحل جنوبی دریای خزر نوشته نوذر قنبریNovice and Experienced EFL Teachers’ Perceptions of the Obstacles to the Implementation of Task-Based Language Teaching in SHAD Platform نوشته Seyyed Dariush AhmadiThe Effectiveness of Spiritual Group Therapy and Acceptance and Commitment Therapy in Increasing Life Expectancy and Quality of Life Among Cancer Patients نوشته کیکاووس عبدی و مختار عارفی و کریم افشارنیا و حسن امیریگونه شناسی حمام های تاریخی کرمانشاه با تاکید بر موقعیت استقرار نوشته امین قهرمانی تولابی و سیدعلی نوریمقایسه تاثیر وفاداری به برند، آگاهی از برند ، کیفیت ادراک شده بر رفتار مشتریان محصولات ورزشی نوشته معصومه محمد بیگیتحکیم خانواده در پرتو بسط و اصلاح نهاد داوری نوشته محمدرضا عطاییبررسی دشواریهای درک متون قولنامه ای برای افراد غیرمتخصص: رویکرد زبانشناسی حقوقی نوشته آرزو قادریعوامل تاثیر گذار بر ساختمان های مسکونی در دوره قاجار نمونه موردی خانه معتضدالدوله وزیری نوشته سمانه زنگنه و روژان پاشایی و ساناز محمدیTreatment of Automatic Negative Thoughts and Non-suicidal Self-injury (NSSI) Behavior in Borderline Personality Disorder Adolescents: Dialectical Behavior Therapy نوشته Fatemeh Hasirchamanبررسی تاثیر کارهای پر مسئولیت اوررژانسی و فشار کاری در بیمارستان ها بر روحیه و آرامش ذهنی پزشکان و ارتباط آن با مکانیسم دفاعی عاطفه زدایی نوشته نگار ساعت چیMourning in Shakespeare’s The Tempest: A Psychological Reading نوشته Ali Ahmadiبررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر میزان مزاحمت های خیابانی مورد مطالعه شهر کرمانشاه نوشته مریم نریمانیبررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر میزان مزاحمت های خیابانی مورد مطالعه شهر کرمانشاه نوشته مریم نریمانیشناسایی ابعاد و مولفه های ارتباط مراقبتی معلمان مدارس ابتدایی (مروری نظام مند) نوشته احترام فراستی و سوسن لایی و فرانک موسویاثربخشی آموزش محتوای مبتنی بر فراشناخت با کمک نرم افزار بر خودراهبری و پیشرفت درسی دانش آموزان دوره ابتدایی نوشته پاک نیا لیلارابطه آگاهی های فراشناختی با خودپنداره تحصیلی، نگرش نسبت به مدرسه و سازگاری اجتماعی دانش آموزان نوشته فرانک موسویرابطه هوش و اعتماد سازمانی با اثربخشی و سلامت روان در مدیران مدارس نوشته مریم دارابیComparing the Effects of Solution-based Couple Therapy and Training of Couple Communication Program on the Style of Marital Conflict Resolution نوشته Mitra Cheshmeh Noshi و Mokhtar Arefi و Karim Afshari Nia و Hassan Amiriبررسی رابطه تاب آوری مدارس در بحران با نگرش ایمنی در مراقبین سلامت مدارس نوشته هانیه رحیمی

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

تاکنون 15 کنفرانس توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه به صورت زیر است: