ارزیابی توده های ایرانی و خارجی مرزه (.Satureja hortensis L) با استفاده از روش های آماری چند متغیره

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 219

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JCB-12-35_011

تاریخ نمایه سازی: 17 مهر 1400

Abstract:

مرزه (Satureja hortensis L.) یک گیاه دارویی ارزشمند و با خواص و کاربردهای مفید می باشد و به دلیل داشتن کارواکرول، تیمول و رزمارینیک اسید در صنایع داروسازی به طور گسترده استفاده شده است. در این پژوهش توده های مختلف این گیاه از سایر کشور ها و مناطق مختلف ایران جمع آوری شد. به منظور بررسی صفات مورفولوژیکی، فیتوشیمیایی و عملکرد اسانس در آن ها در شرایط اقلیمی اردبیل، در سال ۱۳۹۸ آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی انجام شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد که در بین ۲۰ توده از نظر بیشتر صفات اختلاف معنی داری وجود داشت. صفات مهمی از جمله سطح مقطع بوته بین ۷۸/۱۹ تا ۲۹/۴۵ سانتی­متر مربع، وزن خشک شاخساره بین ۰۸/۰ تا ۰۵/۲ گرم، وزن صددانه بین ۰۲۱/۰ تا ۱۲۶/۰ گرم و عملکرد اسانس بین ۲۳/۰ تا ۲۱/۲ گرم در هکتار در بین توده ها متغیر بود. توده های اهواز و یونان به ترتیب در صفات رویشی و فیتوشیمیایی بهتر بودند. بیشترین میزان همبستگی بین تعداد برگه و طول بذر (۹۶/۰) مشاهده شد. تجزیه خوشه ای توده های مورد بررسی را در پنج گروه طبقه بندی نمود. تجزیه به عامل ها نشان داد که پنج عامل اول توانستند ۷۸/۷۷ درصد از واریانس کل را توجیه کنند. نتایج تجزیه ی علیت نشان داد که صفات سطح برگ، نسبت طول به عرض برگ، تعداد گل در گل آذین، فنول کل و وزن خشک شاخساره در عملکرد اسانس توده های مرزه تاثیر داشتند و فنول کل بیشترین اثر مستقیم و مثبت (۸/۰) را داشت. براساس نتایج این تحقیق، تنوع ژنتیکی قابل توجهی بین توده های مرزه ی ایرانی و خارجی وجود داشت.

Authors

رقیه فتحی

University of Mohaghegh Ardabili.

مهدی محب الدینی

University of Mohaghegh Ardabili

اسماعیل چمنی

University of Mohaghegh Ardabili.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Bernath, J. ۲۰۰۲. Strategies and recent achievements in selection of ...
 • Bezic, N., I. Samanic, V. Dunkic, V. Besendorfer and J. ...
 • Esquinas, J. ۲۰۰۵. Protecting crop genetic diversity for food security: ...
 • Fathalipour, Z., D. Nabati-Ahmadi, H. RajabiMemari, A. Siahpoush and F. ...
 • Fikreselassie, M., H. Zeleke and N. Alemayehu. ۲۰۱۲. Correlation and ...
 • Gunasekaran, M.N., S. Nadarajan and S.V. Netaji.۲۰۱۰. Character association and ...
 • Hadian, J., M.H. Mirjalili, M.R. Kanani, A. Salehnia and P. ...
 • Hadian, J., A. Azizi, S. Tabatabaei, M.R. Naghavi, Z. Jamzad ...
 • Hadian, J., S.N. Ebrahimi and P. Salehi. ۲۰۱۰. Variability of ...
 • Hadian, J., S. Tabatabaei, M.R. Naghavi, Z. Jamzad and T. ...
 • Hara, M., K. Oki, K. Hoshino and T. Kuboi. ۲۰۰۳. ...
 • Heydari, A., J. Hadian, H. Esmaeili, M.R. Kanani, M.H. Mirjalili ...
 • Karimi, E., A. Ghasemnejad and J. Hadian . ۲۰۱۴. Evaluation ...
 • Kaveh, S.H., H.L. Zeinali, H. Safaei, A. Madah and S. ...
 • Khadivi-khub, A., H. Salehi-Arjmand and J. Hadian. ۲۰۱۳. Morphological and ...
 • Khadivi-Khub, A., H. Salehi-Arjmand, K. Movahedi and J. Hadian. ۲۰۱۵. ...
 • Mosavi, S.H., M. Hasandokht, R. Chokan, N.A. Sepahvand and M. ...
 • Movahedi, R., A. Shojaeiyan, M. Falahati-Anbaran and M. Ayyari. ۲۰۱۹. ...
 • Naghavi, M.R., B. Gareyazi and G. Hossaini Salkadeh. ۲۰۱۰. Molucullar ...
 • Ortiz, J. and H. longie. ۱۹۹۷. Path analysis and ideotyps ...
 • Otieno, G., N. Danikou, S. Bossou, B. Mikpon, T. Vodouhe, ...
 • Saeedinia, M., S.H. Hosseinian, F. Beiranvand and H. Mumivand. ۲۰۱۹. ...
 • Salamati, M.S. and H. Zeinali. ۲۰۱۱. Evaluation of genetic diversity ...
 • Salamati, M.S. and H. Zeinali. ۲۰۱۱. Evaluation of genetic diversity ...
 • Salamati, M.S. and H. Zeinali. ۲۰۱۱. Evaluation of genetic diversity ...
 • Salehi Shanjani, P., A.A. Jafari, M. Calagari and M. Mohamad ...
 • Sharma, K.C. and E.V.D. Sastry.۲۰۰۸. Path analysis for seed yield ...
 • Sonald, S.F. and S.K. Laima. ۲۰۰۱. Phenolics and cold tolerance ...
 • Sorkheh, K., B. Shiran, M. Khodambashi, H. Moradi, T.M. Gradziel ...
 • Su, H., J. Chen, Y. Wu, J. Chen, X. Guo, ...
 • Yousefiazarkhanian, M., A. Asghari, J. Ahmadi and A.A. Jafari. ۲۰۱۶. ...
 • Bezic, N., I. Samanic, V. Dunkic, V. Besendorfer and J. ...
 • Esquinas, J. ۲۰۰۵. Protecting crop genetic diversity for food security: ...
 • Fathalipour, Z., D. Nabati-Ahmadi, H. RajabiMemari, A. Siahpoush and F. ...
 • Fikreselassie, M., H. Zeleke and N. Alemayehu. ۲۰۱۲. Correlation and ...
 • Gunasekaran, M.N., S. Nadarajan and S.V. Netaji.۲۰۱۰. Character association and ...
 • Hadian, J., M.H. Mirjalili, M.R. Kanani, A. Salehnia and P. ...
 • Hadian, J., A. Azizi, S. Tabatabaei, M.R. Naghavi, Z. Jamzad ...
 • Hadian, J., S.N. Ebrahimi and P. Salehi. ۲۰۱۰. Variability of ...
 • Hadian, J., S. Tabatabaei, M.R. Naghavi, Z. Jamzad and T. ...
 • Hara, M., K. Oki, K. Hoshino and T. Kuboi. ۲۰۰۳. ...
 • Heydari, A., J. Hadian, H. Esmaeili, M.R. Kanani, M.H. Mirjalili ...
 • Karimi, E., A. Ghasemnejad and J. Hadian . ۲۰۱۴. Evaluation ...
 • Kaveh, S.H., H.L. Zeinali, H. Safaei, A. Madah and S. ...
 • Khadivi-khub, A., H. Salehi-Arjmand and J. Hadian. ۲۰۱۳. Morphological and ...
 • Khadivi-Khub, A., H. Salehi-Arjmand, K. Movahedi and J. Hadian. ۲۰۱۵. ...
 • Mosavi, S.H., M. Hasandokht, R. Chokan, N.A. Sepahvand and M. ...
 • Movahedi, R., A. Shojaeiyan, M. Falahati-Anbaran and M. Ayyari. ۲۰۱۹. ...
 • Naghavi, M.R., B. Gareyazi and G. Hossaini Salkadeh. ۲۰۱۰. Molucullar ...
 • Ortiz, J. and H. longie. ۱۹۹۷. Path analysis and ideotyps ...
 • Otieno, G., N. Danikou, S. Bossou, B. Mikpon, T. Vodouhe, ...
 • Saeedinia, M., S.H. Hosseinian, F. Beiranvand and H. Mumivand. ۲۰۱۹. ...
 • Salamati, M.S. and H. Zeinali. ۲۰۱۱. Evaluation of genetic diversity ...
 • Salamati, M.S. and H. Zeinali. ۲۰۱۱. Evaluation of genetic diversity ...
 • Salamati, M.S. and H. Zeinali. ۲۰۱۱. Evaluation of genetic diversity ...
 • Salehi Shanjani, P., A.A. Jafari, M. Calagari and M. Mohamad ...
 • Sharma, K.C. and E.V.D. Sastry.۲۰۰۸. Path analysis for seed yield ...
 • Sonald, S.F. and S.K. Laima. ۲۰۰۱. Phenolics and cold tolerance ...
 • Sorkheh, K., B. Shiran, M. Khodambashi, H. Moradi, T.M. Gradziel ...
 • Su, H., J. Chen, Y. Wu, J. Chen, X. Guo, ...
 • Yousefiazarkhanian, M., A. Asghari, J. Ahmadi and A.A. Jafari. ۲۰۱۶. ...
 • نمایش کامل مراجع