ارزیابی تنوع و شناسایی صفات موثر بر عملکرد لاین های امیدبخش گندم نان تحت تنش شوری

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 184

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JCB-8-20_004

تاریخ نمایه سازی: 17 مهر 1400

Abstract:

در عمده کشورهای تولید کننده گندم، رشد و عملکرد این محصول بطور منفی تحت تاثیر شوری قرار دارد و اصلاح ارقام مقاوم از طریق گزینش و تکنیک های اصلاحی، برای حل این مشکل امری ضروری است. روابط بین عملکرد و صفات مرتبط با آن در۲۳ رقم و لاین گندم تحت تنش شوری در قالب یک طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه آموزشی دانشگاه بیرجند مورد ارزیابی قرار گرفت. ارقام و لاین های امیدبخش گندم طی دو سال زراعی ۹۱-۱۳۸۹ کشت شده و در طول دوره رشد با آب دارای هدایت الکتریکی ۸۱/۱۰ دسی زیمنس بر متر آبیاری گردیدند. لاین های مورد بررسی از نظر کلیه صفات به جز تعداد روز تا ظهور سنبله و طول پدانکل دارای تنوع و تفاوت معنی داری بودند. نتایج همبستگی نشان داد عملکرد دانه با تمامی صفات به جز تعداد سنبله در متر مربع و وزن دانه در سنبله همبستگی معنی داری داشت. آنالیز رگرسیون به روش گام به گام مشخص نمود که صفات طول دوره پر شدن دانه، ارتفاع بوته، طول سنبله و طول پدانکل ۸۱ درصد تغییرات عملکرد دانه را تبیین کردند که در این میان، طول دوره پر شدن دانه به تنهایی ۵۴ درصد تغییرات را به خود اختصاص داد. بر اساس تجزیه علیت، طول دوره پر شدن دانه بیشترین اثر مستقیم و طول پدانکل از طریق ارتفاع بیشترین اثر غیرمستقیم را بر عملکرد دانه داشتند. این صفات به عنوان مهمترین صفات در گزینش لاین های پرعملکرد گندم در شرایط تنش شوری پیشنهاد می شوند.

Authors

محمدحسین صابری

Agricultural Research and Education Organization

الیاس آرزمجو

Agricultural Research and Education Organization

اشکبوس امینی

Agricultural Research and Education Organization

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Afiooni, D. and M. Mahlooji. ۲۰۰۷. Correlation analysis of some ...
 • Ahmadi, G., M. Khatibi, A. Shekari and M. AminiDehghi. ۲۰۱۲. ...
 • Ahmed, H.M., B.M. Khan, S. Khan, N. Kissana and S. ...
 • Akbari ghogdi, E., A. Izadi-Darbandi, A. Borzouei and M. Ebrahimi. ...
 • Akbari moghadam, H., Gh.R. Etesam, Sh.E. Kuhkan and H. Rostami. ...
 • Asif, M., M.Y. Mujahid, N.S. Kisana, S.Z. Mustafa and I. ...
 • AzariNasrabad, A. and G.R. Ramazani. ۲۰۱۲. Correlation and path analysis ...
 • Babait, A.H., S. Aharizad, A. Mohammadi and M. Yarnia. ۲۰۱۱. ...
 • Dewey, D.R. and K.H. Lu. ۱۹۵۹. A correlation and Path ...
 • Ebrahimpur Nurabadi, F., A. Aeineband, Gh. Noormohammadi, H. Mousavinia, M. ...
 • Francois, L., F. Cathrin, M. Crieve, E.V. Mass and M.L. ...
 • Francois, L.E., T.J. Donovan, K. Lorenz and E.V. Mass. ۱۹۸۹. ...
 • Golabadi, M., A. Arzani and S.A.M. Mir Mohammadi Meybodi. ۲۰۰۸. ...
 • Kafi, M., A. Borzouei, M. Salehi, A. Kennedy, A. Masoomi ...
 • Kafi, M., E. Zand, B. Kamkar, H.R. Sharifi and M. ...
 • Khan, A.J., F. Azam and A. Ali. ۲۰۱۰. Relationship of ...
 • Kocheki, A., A. Yazdansepas and R. Nikkhah. ۲۰۰۷. Effect of ...
 • Komeili, H., H. RashedMohassel, M. Ghodsi and A. ZareFaizabad. ۲۰۰۷. ...
 • Mahmoodi, A., S. Mahmoudi, J. Saba, H. Hamzaeh and M. ...
 • Munns, R. ۱۹۹۳. Physiological processes limiting plant growth in saline ...
 • Naazar, A., F. Javidfar, J.Y. Elmira and M.Y. Mirza. ۲۰۰۳. ...
 • Nikkhah, H.R, M.H. Saberi and M. Mahlooji. ۲۰۱۱. Study of ...
 • Nikkhah, H.R. and A. Yousefi. ۲۰۰۵. Evaluation of drought tolerance ...
 • Postini, K. ۲۰۰۳. Evaluation of ۳۰ wheat cultivars response to ...
 • Pour Aboughadareh, A., S.S. Alavikia, M. Moghaddam, A.A. Mehrabi and ...
 • Saberi, M.H., A. Amini, A. Samadzadeh and H. Tajalli. ۲۰۱۳. ...
 • Salehi, M., M. Kalate-arabi and S.A. Mosavay. ۲۰۱۵. Evaluation of ...
 • Savin, R., P.J. Stone and M.E. Nicolas. ۱۹۹۶. Responses of ...
 • TaryNezhad, A., D. Moghadam, M.R. Shakiba, H. KazemiArbat and A. ...
 • نمایش کامل مراجع