استراتژی بهینه دولت، نیروی کار و کارفرما در دوره دولت نهم

Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 249

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PUBL-3-4_002

تاریخ نمایه سازی: 19 مهر 1400

Abstract:

در این مقاله با ارایه یک الگو بر اساس مبانی تصمیم گیری چندمعیاره، چگونگی کنش متقابل دولت، کارگردان (نیروی کار) و کارفرما (سرمایه گذاران) با یکدیگر در دوره دولت نهم بررسی می شود. مساله مطرح آن است که هر یک از بخش های یاد شده استراتژی هایی را دارند، دولت نرخ رشد بیشتر، نرخ تورم کمتر، مالیات بیشتر و اشتغال، قرار گرفتن زیر پوشش امکانات تامین اجتماعی بهتر و مطمئن تر و برخورداری از تسهیلات رفاهی- توزیع درآمدی را مد نظر داشته اند، با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل شبکه ای و بر اساس نظرات خبرگان ابتدا اولویت هر یک از استراتژی های فوق تعیین شد و سپس استراتژی بهینه هر سه را در هر یک از موارد فوق تعیین کردیم. مثلا اولویت اول دولت نهم دستیابی به رشد بیشتر، کارفرمایان دسترسی به شرایط کسب و کار بهتر و برای کارگران دستمزد بیشتر بود، در حالی که استراتژی بهینه آن ها به ترتیب نرخ بیکاری کمتر، دسترسی به شرایط کسب و کار بهتر و حفظ اشتغال بود.

Keywords:

فرایند تحلیل سلسله مراتبی , فرایند تحلیل شبکه ای , ایران , کارگر , کارفرما , دولت

Authors

محمد حسین پورکاظمی

دانشگاه شهید بهشتی

اصغر ابوالحسنی هستیانی

دانشگاه پیام نور

ابوالقاسم اثنی عشری

دانشگاه پیام نور

قهرمان عبدلی

دانشگاه تهران

عبدالعزیز مراددرویش

دانشگاه پیام نور