آقای دکتر Abolghasem Asna Ashari

Dr. Abolghasem Asna Ashari

دانشیار دانشگاه پیام نور مازندران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177563)

16
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers