بررسی امکان کاربرد میکروگانیسم های پروبیوتیک در جیره غذایی به منظور افزایش راندمان تولید در کارگاه های تکثیر و پرورش ماهیان زینتی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,137

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ANIMALB04_034

تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1400

Abstract:

در این پژوهش امکان استفاده از پروبیوتیک ها به عناون افزودنیهای مناسب در جیره غذایی ماهیان زینتی، برای بهبود عملکرد رشد و بازماندگی این ماهیان بررسی شد. هدف از این پژوهش بررسی امکان استفاده از پروبیوتیک ها در پرورش ماهیان زینتی و معرفی مهمترین سویه های میکروبی مورد بررسی آن در آبزیان به منظور افزایش راندمان تولید این ماهیان در کارگاه های تکثیر و پرورش ماهیان زینتی بود. به این منظور نتایج حاصل از پژوهش های پیشین بر عملکرد رشد، شاخص های هماوری و درصد بازماندگی ماهیان زینتی ارزیابی شد. نتایج نشان داد که اگرچه پروبیوتیک ها به طور کلی دارای تاثیرات سودمندی بر رشد و بازماندگی و تولید مثل ماهیان هستند، ولی نتایج آن می تواند با توجه به نوع میکروارگانیسم، گونه ماهی، سن و جنس ماهی و تاثیرات پروبیوتیک بر ویژگیهای گوناگون ماهی متفاوت باشد. بنابر این نتایج این بررسی بیانگر این نکته بود که علی رغم معرفی پروبیوتیکها به عنوان مکمل های غذایی سودمند در تکثیر و پرورش ماهیان زینتی، انتخاب نوع میکروارگانیسم مناسب برای دستیابی به اهداف مشخص، بسیار اهمیت داشته و در غیر این صورت ممکن است فاقد تاثیر مناسب بوده و یا اثر منفی داشته باشد.

Authors

بابک مقدسی

گروه کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه، سوادکوه، مازندران

نگار افشاریان

گروه دامپزشکی، دانشکده علوم دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران