مفهوم واقعی رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,364

This Paper With 10 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MWTCONF08_033

تاریخ نمایه سازی: 10 آبان 1400

Abstract:

رشد اقتصادی به معنای افزایش مداوم حجم تولید در یک کشور، یا افزایش تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص های کمیتولید برای یک دوره یک ساله است. توسعه اقتصادی تنها تغییرات کمی در زمانی نیست که به موقعیت اقتصادی کشور می رسد،بلکه تغییرات کیفی (تغییر ساختار اقتصادی ، ظهور بخش های جدید و صنایع ، مشاغل جدید و غیره). آنها منجر به رضایتکامل و کاملتر از تمام نیازهای انسانی می شوند. سرانه تولید ، معیاری برای توانایی یک جامعه برای رسیدن به اهداف توسعهاجتماعی و اقتصادی ، به منظور برآورده کردن نیازهای اجتماعی فزاینده است. افزایش در سرانه در نظریه اقتصادی به عنوان رشداقتصادی بیان می شود، بدون این که هیچ توسعه اقتصادی نداشته باشد، بلکه رشد اقتصادی را به عنوان تابع توسعه اقتصادینداشته باشد.

Authors

آرین غلامی

دانشجویی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه کردستان

خالد احمدزاده

عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه کردستان