اثرسرریز سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اشتغال ماهر و غیرماهر بخش خدمات ایران

Publish Year: 1385
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 202

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JTET-41-5_007

تاریخ نمایه سازی: 19 آبان 1400

Abstract:

در این تحقیق، اثرات یکی از مهم ترین پیامدهای جهانی شدن اقتصاد، تحت عنوان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال در زیر بخش های خدمات ایران، بررسی شده است. برای این منظور، اثر شکاف بهره وری نیروی کار زیر بخش های خدمات ایران با کشورهای توسعه یافته، بر نسبت نیروی کار ماهر به غیر ماهر در هنگام ورود شرکت های چند ملیتی (اثرسرریز)، با استفاده از مدل ادغام داده‎ها (تلفیقی ازدادهای سری زمانی و مقطعی)، در بین سال های۱۳۷۶-۱۳۸۳نشان داده شده است. نتایج نشان می دهند که در هنگام ورود شرکتهای چند ملیتی، بنگاه های خدماتی فعال در بخش های خدمات، می توانند با استخدام بیشتر نیروی کار ماهر، بهره وری نیروی کار خود را افزایش و با بنگاه های خارجی رقابت کنند (اثر سرریز)، که البته بخش مستغلات – اجاره و فعالیت‎های کسب وکار، در رتب? اول از نظر جذب نیروی کار ماهر و افزایش نسبت نیروی کار ماهر به غیر ماهر (اثر سرریز) قرار دارند. طبقه بندی JEL: .F۰۲, E۲۴

Keywords:

اثر سرریز , بخش خدمات , جهانی شدن اقتصاد – اشتغال , سرمایه گذاری مستقیم خارجی , شکاف بهره وری , نیروی کار ماهر وغیرماهر

Authors

اکبر کمیجانی

استاد دانشکده اقتصاد – دانشگاه تهران

صالح قویدل

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه