بررسی ماهیت و آثار قراردهای بی ال تی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 59

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICCA03_070

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1400

Abstract:

قراردادهای بی. ال.تی مخفف ساخت اجاره و انتقلا است و از قراردادهایی است که میتوان ماهیتا آنها را قرارداد مشارکت عمومی و خصوصی تلقی نمود. این قراردادها شکل توسعه یافته قراردادهای بی.او.تی میباشد و برای اجتناب از تاثیرات منفی که نداشتن تخصص بهره برداری از پروژه در قراردادهای بی. ال.تی ایجاد کننده آن بوده است جعل و استفاده شده اند. قرارداد بی. ال.تی با مشارکت بخش عمومی منعقد میشود و از همین روماهیتا آن را قرار داد مشارکت عمومی و خصوصی تلقی نمودهاند. قرارداد سلا دارای کارکردهای خاصی است که استفاده از آن را توجیه مینماید. از جمله اینکه قرارداد بی.لا.تی میتواند موجب افزایش سرمایه گذاری خارجی شود ریسک اجرای پروژه ها را از دوش دولت برداشته و به بخش خصوصی انتقال دهد و منتهی به انتقال دانش ساخت پروژه شود. اما مهمترین ویژگی قرارداد بی. ال.تی که میتواند معیار تفکیک این قرارداد از سایر قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی تلقی شود این است که در قرارداد بی.لا.تی مرحله بهره برداری نیز تخصصی تلقی شده است و اجازه بهره برداری به مستاجر تنها در صورتی اعطا میشود که وی بتواند معیارهای لازم برای احراز صلاحیت تخصصی خود برای بهره برداری از پروژه را اثبات نماید، و بر این اساس با توجه به نوع بهره برداری دولتها میتوانند معیارهای مختلفی را برای تعین مستاجر در قرارداد بی.ال.تی اعمال کند به عنوان مثلا اگر قرار است مستاجر بهره برداری از یک نیروگاه هسته ای را تحت عنوان اجاره انجام دهد باید تخصص فنی نسبت به بهر برداری از نیروگاه های هسته ای را داشته باشند. با استفاده از قرار داد بی.ال.تی دولتها با توجه به اینکه تخصصی در بهره برداری از پروژه های پیچیده فنی ندارند انتقال آن را به مستاجر واجد شرایط واگذار میکنند.

Authors

فرزانه آقاله

کارشناس ارشد حقوق خصوصی