طرح سازه ای مخزن مدل آزمایشگاهی گرداب

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 309

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IHC20_130

تاریخ نمایه سازی: 6 آذر 1400

Abstract:

در مطالعه حاضر به بررسی طرح سازه ای مدل آزمایشگاهی گرداب در نیروگاه های برق آبی پرداخته شده است. بدین منظور ابتدا می بایست با درنظر گرفتن قطر آبگیر (D) ، که مبنای طراحی هیدرولیکی مخزن است به تعیین ابعاد مخزن پرداخته و سپس با محاسبه بارهای وارده بر مخزن، اقدامبه طراحی سازه مخزن به منظور بررسی پایداری آن نمود. در این طراحی تلاش شده است، مخزن به گونه ای طراحی شود که از منظر مقاومت سازهای و اقتصادی در شرایط بهینه قرار داشته باشد. همچنین تلاش شده است به منظور تامین دید بصری مناسب تا حد ممکن دیواره ها و کف مخزن ازشیشه طراحی و ساخته شود که امکان نورپردازی، تصویربرداری و مشاهده در زمان انجام آزمایشات وجود داشته باشد. به منظور دسترسی بهتر برایانجام آزمایشات و امکان نصب تجهیزات آزمایشگاهی، مسیر دسترسی بصورت پلکان و راهرو به تمام قسمت های مخزن طراحی و اجرا شده است.شایان ذکر است تمهیدات لازم جهت آب بند کامل سازه و همچنین جلوگیری از زنگ زدگی اجزای فلزی مخزن نیز درنظر گرفته شده است.

Authors

علی باشتنی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار

حامد سرکرده

دانشیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار

سمانه سادات سهیلی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار