مطالعه اثرنوع حلال و خشک نمودن زیست توده بر استخراج لیپید از میکروجلبک نانوکلروپسیس اوکولاتا جهت تولید بیودیزل

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 219

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJHE-7-1_002

تاریخ نمایه سازی: 9 آذر 1400

Abstract:

زمینه و هدف: اخیرا بیودیزل به عنوان سوخت سبز و انرژی دوست دار محیط زیست توجه زیادی به خود جلب نموده و تلاش ها در جهت بهینه سازی شرایط تولید بیودیزل از میکروجلبک ها ادامه دارد. هدف از این مطالعه تعیین روش مناسب آبگیری و خشک نمودن زیست توده و انتخاب حلال آلی مناسب جهت استخراج لیپید از زیست توده است. روش بررسی: پس از کشت نانوکلروپسیس اوکولاتا در محیط گیلاردF/۲ و رسیدن میکروجلبک به انتهای فاز رشد ثابت، زیست توده جلبکی به وسیله سانتریفیوژ از محیط آبی جدا و به سه روش فور، هوای آزاد و لیوفیلیزه خشک گردید. استخراج لیپید از تمامی نمونه های خشک شده، توسط دستگاه سوکسله و سه حلال دی اتیل اتر، ان هگزان وان پنتان انجام شد. کمیت و کیفیت لیپید استخراج شده در هر مرحله توسط گازکروماتوگرافی جرمی تعیین گردید. یافته ها: در هر سه روش خشک کردن، اسید پالمیتیک و اسید پالمیتولئیک بطور معناداری بیشترین ترکیب اسید چرب میکروجلبک را تشکیل داده و مقدار اسید پالمیتیک در ترکیب اسید چرب استخراج شده توسط دی اتیل اتر به طور معناداری نسبت به دو حلال دیگر بیشتر است. میکروجلبک خشک شده در هوای آزاد و روش لیوفیلیزه که با حلال دی اتیل اتر استخراج لیپید از آن انجام شده بیشترین مقدار تری گلیسرید را دارد و به ترتیب برابر ۷۶/۷۲و ۷۵/۰۳ درصد اسید چرب است. نتیجه گیری: استفاده از روش لیوفیلیزه جهت آبگیری و خشک نمودن زیست توده و همچنین دی اتیل اتر به عنوان حلال جهت استخراج لیپید از زیست توده نسبت به سایر روش های مورد مطالعه در این تحقیق بازدهی بالاتری دارد و در تحقیقات مربوط به تولید بیودیزل از لیپید میکروجلبک کارایی بیشتری خواهد داشت.

Authors

محمد ملکوتیان

Environmental Health Engineering Research Center,Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

بهنام حاتمی

Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

شیدوش دولتشاهی

Environmental Health Engineering Research Center,Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

احمد رجبی زاده

Environmental Health Engineering Research Center,Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • ۱.Xin L, Hong-Ying H, Yu-Ping Z. Growth and lipid accumulation ...
 • ۲.Gouveia L, Oliveira A. Microalgae as a raw material for ...
 • ۳.Widjaja A, Chien CC, Ju YH. Study of increasing lipid ...
 • ۴.Tran HL, Hong SJ, Lee CG. Evaluation of extraction methods ...
 • ۵.Xue F, Zhang X, Luo H, Tan T. A new ...
 • ۶.Lee JY, Yoo C, Jun SY, Ahn CY, Oh HM. ...
 • ۲۰۱۰;۱۰۱(۱):S۷۵-S۷۷ ...
 • ۷.Wang C, Chen L, Rakesh B, Qin Y, Lv R.Technologies ...
 • ۸.Araujo GS, Matos LJBL, Fernandes JO, Cartaxo SJM, Gonçalves LRB, ...
 • ۹.Ryckebosch E, Muylaert K, Foubert I. Optimization of an analytical ...
 • ۱۰.Huerlimann R, Rocky dN, Kirsten H. Growth, lipid content, productivity, ...
 • ۱۱.Converti A, Casazza AA, Ortiz EY, Perego P, Del Borghi ...
 • ۱۲.Srinivas R, Ochs C. Effect of UV-A irradiance on lipid ...
 • ۱۳.Uduman N, Qi Y, Danquah MK, Forde GM, Hoadley A. ...
 • ۱۴.Tan T, Lu J, Nie K, Deng L, Wang F. ...
 • ۱۵.Arai S, Nakashima K, Tanino T, Ogino C, Kondo A, ...
 • ۱۶.Umdu ES, Tuncer M, Seker E. Transesterification of Nannochloropsis oculata ...
 • ۱۷.Banerjee S, Hew WE, Khatoon H, Shariff M, Fatimah M. ...
 • ۱۸.Sen B, Kocer M, Alp M, Erbas H. Studies on ...
 • ۱۹.Xin L, Hong-Ying H, Jia Y, Yin-Hu W.Enhancement effect of ...
 • ۲۰.McNichol J, MacDougall KM, Melanson JE, McGinn PJ. Suitability of ...
 • ۲۱.Durmaz Y. Vitamin E (α-tocopherol) production by the marine microalgae ...
 • ۲۲.Pal D, Khozin-Goldberg I, Cohen Z, Boussiba S.The effect of ...
 • ۲۳.Griffiths M, Harrison SL. Lipid productivity as a key characteristic ...
 • ۲۰۰۹;۲۱(۵):۴۹۳-۵۰۷ ...
 • ۲۴.Olofsson M, Lamela T, Nilsson E, Bergé JP, del Pino ...
 • ۲۵.Hu H, Gao K. Response of growth and fatty acid ...
 • factors under elevated CO concentration.Biotechnology Letters. ۲۰۰۶;۲۸(۱۳):۹۸۷-۹۲ ...
 • ۲۶.Kleinschmidt M, McMahon VA. Effect of growth temperature on the ...
 • ۲۷.Huang X, Huang Z, Wen W, Yan J. Effects of ...
 • ۲۸.Abu-Rezq T, Al-Musallam L, Al-Shimmari J, Dias P. Optimum production ...
 • ۱۹۹۹;۴۰۳(۰):۹۷-۱۰۷ ...
 • ۲۹.Boselli E, Velazco V, Fiorenza Caboni M, Lercker G. Pressurized ...
 • ۳۰.Sandnes JM, Källqvist T, Wenner D, Gislerød HR.Combined influence of ...
 • ۱.Xin L, Hong-Ying H, Yu-Ping Z. Growth and lipid accumulation ...
 • ۲.Gouveia L, Oliveira A. Microalgae as a raw material for ...
 • ۳.Widjaja A, Chien CC, Ju YH. Study of increasing lipid ...
 • ۴.Tran HL, Hong SJ, Lee CG. Evaluation of extraction methods ...
 • ۵.Xue F, Zhang X, Luo H, Tan T. A new ...
 • ۶.Lee JY, Yoo C, Jun SY, Ahn CY, Oh HM. ...
 • ۲۰۱۰;۱۰۱(۱):S۷۵-S۷۷ ...
 • ۷.Wang C, Chen L, Rakesh B, Qin Y, Lv R.Technologies ...
 • ۸.Araujo GS, Matos LJBL, Fernandes JO, Cartaxo SJM, Gonçalves LRB, ...
 • ۹.Ryckebosch E, Muylaert K, Foubert I. Optimization of an analytical ...
 • ۱۰.Huerlimann R, Rocky dN, Kirsten H. Growth, lipid content, productivity, ...
 • ۱۱.Converti A, Casazza AA, Ortiz EY, Perego P, Del Borghi ...
 • ۱۲.Srinivas R, Ochs C. Effect of UV-A irradiance on lipid ...
 • ۱۳.Uduman N, Qi Y, Danquah MK, Forde GM, Hoadley A. ...
 • ۱۴.Tan T, Lu J, Nie K, Deng L, Wang F. ...
 • ۱۵.Arai S, Nakashima K, Tanino T, Ogino C, Kondo A, ...
 • ۱۶.Umdu ES, Tuncer M, Seker E. Transesterification of Nannochloropsis oculata ...
 • ۱۷.Banerjee S, Hew WE, Khatoon H, Shariff M, Fatimah M. ...
 • ۱۸.Sen B, Kocer M, Alp M, Erbas H. Studies on ...
 • ۱۹.Xin L, Hong-Ying H, Jia Y, Yin-Hu W.Enhancement effect of ...
 • ۲۰.McNichol J, MacDougall KM, Melanson JE, McGinn PJ. Suitability of ...
 • ۲۱.Durmaz Y. Vitamin E (α-tocopherol) production by the marine microalgae ...
 • ۲۲.Pal D, Khozin-Goldberg I, Cohen Z, Boussiba S.The effect of ...
 • ۲۳.Griffiths M, Harrison SL. Lipid productivity as a key characteristic ...
 • ۲۰۰۹;۲۱(۵):۴۹۳-۵۰۷ ...
 • ۲۴.Olofsson M, Lamela T, Nilsson E, Bergé JP, del Pino ...
 • ۲۵.Hu H, Gao K. Response of growth and fatty acid ...
 • factors under elevated CO concentration.Biotechnology Letters. ۲۰۰۶;۲۸(۱۳):۹۸۷-۹۲ ...
 • ۲۶.Kleinschmidt M, McMahon VA. Effect of growth temperature on the ...
 • ۲۷.Huang X, Huang Z, Wen W, Yan J. Effects of ...
 • ۲۸.Abu-Rezq T, Al-Musallam L, Al-Shimmari J, Dias P. Optimum production ...
 • ۱۹۹۹;۴۰۳(۰):۹۷-۱۰۷ ...
 • ۲۹.Boselli E, Velazco V, Fiorenza Caboni M, Lercker G. Pressurized ...
 • ۳۰.Sandnes JM, Källqvist T, Wenner D, Gislerød HR.Combined influence of ...
 • نمایش کامل مراجع