آسیب شناسی نظام آماری کشور ۶. نظرسنجی از تولیدکنندگان و خبرگان آمار درباره قانون و نظام آماری ایران

نوع محتوی: گزارش
Language: Persian
Document ID: R-1332655
Publish: 7 December 2021
دسته بندی علمی:
View: 133
Pages: 35
Publish Year: 1398

This Report With 35 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Report:

Authors

جعفر عسگری

تهیه و تدوین

سیدهادی موسوی نیک

تهیه و تدوین