شناسایی منابع فلزی استحصال نقره برای ضرب سکه های اشکانی در استان ماد بزرگ با روش PIXE

Publish Year: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 453

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JARCS-3-1_005

تاریخ نمایه سازی: 24 آذر 1400

Abstract:

با مطالعه ترکیب درصد فلزی مسکوکات نقره ای می توان به تحلیل و توضیح مکانهای ضرب سکه و شناسایی معادن آنها پرداخت. از سوی دیگر در دور? اشکانیان برای اولین بار شاهد نام ضرابخانه بر روی مسکوکات هستیم که می تواند راهگشای مسائل اقتصادی، سیاسی و حتی شناسایی معادن آنها باشد. سکه های مورد مطالعه، مربوط به ضرابخانه همدان بوده و از معادن نقره به صورت غال گذاری استحصال شده است. ترکیبات این مسکوکات، شبیه به ترکیبات مواد معدنی برداشت شده برای ضرب سکه است. افزایش جمعیت و گستردگی دادوستد علاوه بر ذوب مجدد فلز نیاز به منابع جدید را ضروری می نماید. در این مقاله با مطالعه ترکیبات شیمیایی سکه های اشکانی، به شناسایی معادن و کارگاههای مورد استفاده در ضرب سکه می پردازیم، تا حداقل تعداد کارگاههای ذوب فلز نقره را در یک ضرابخانه و در زمان حکمرانی پادشاهان این سلسله مشخص می نماییم.

Authors

فرهنگ خادمی ندوشن

دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه تربیت مدرس

محمد نایب پور

استادیار دانشگاه علوم انتظامی تهران

بیتا سودایی

عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا