بررسی تاثیر اجرای برنامه ورزش هوازی بر آمادگی هوازی و عزت نفس پرستاران

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 315

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJRN-3-1_006

تاریخ نمایه سازی: 4 دی 1400

Abstract:

مقدمه: پرستاران به خاطر شرایط کاری ویژه نیاز مبرمی به آمادگی جسمی و روانی مناسب دارند. برنامه ورزشی منظم می تواند بر سلامت جسمی و روحی تاثیرگذار باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر اجرای برنامه ورزشی هوازی بر آمادگی هوازی و عزت نفس پرستاران انجام گردید. روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش و پس آزمون و با گروه شاهد می باشد. جامعه این پژوهش شامل کلیه پرستاران عضو هیات نظام پرستاری شهرهای تهران، ساری و قائم شهر تشکیل می دادند. در این مطالعه ۳۳ آزمودنی واجد شرایط با استفاده از نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند که به صورت تخصیص تصادفی در دو گروه شاهد و مداخله قرار گرفتند. مداخله شامل هشت هفته تمرین هوازی، هفته ای ۳ جلسه، که هر جلسه شامل ۷-۵ دقیقه گرم کردن، ۱۲ دقیقه دویدن مداوم ۸۰%-۶۰% حداکثر ضربان قلب و ۱۰-۷ دقیقه سرد کردن بوده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه اطلاعات دموگرافیکی، پرسشنامه عزت نفس آیزنک، دستگاه تحلیلگر گازهای تنفسی استفاده شد. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از نسخه ۲۰ نرم افزار SPSS و آزمون های آماری تحلیل کوواریانس، آزمون کای دو، تی زوجی و تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که برنامه ورزشی هوازی تاثیر معناداری بر آمادگی هوازی آزمودنی های گروه مداخله داشته است (۰/۰۰۱>P ) و باعث بالا رفتن میانگین نمره آمادگی هوازی در آن ها شده است. نتایج همچنین بیانگر آن بود که برنامه ورزشی هوازی تاثیر معنی داری بر میانگین نمره عزت نفس نداشته است (۰/۰۵

آمادگی هوازی پرستاران می شود اما بر عزت نفس پرستاران تاثیری ندارد. شرکت در فعالیت های بدنی منظم می تواند باعث تغییرات جسمانی همراه با فواید فیزیولوژیکی مانند ظرفیت هوازی، عملکرد سیتم تنفسی، استقامت، قدرت عضلانی، انعطاف پذیری، هماهنگی و کاهش وزن بدن گردند که تاثیر کلی آن افزایش ظرفیت انجام کار جسمانی و قابلیت یادگیری و اجرای مهارت های مختلف می باشد.

Authors

سید رضا سعادت مهر

University of Social Welfare and Rehabilitation Science, Tehran, Iran

کیان نوروزی

University of Social Welfare and Rehabilitation Science, Tehran, Iran

ندا خالدی

Department of Physiology, Kharazmi University, Tehran, Iran

فرشته بخشیان

University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran

پوریا رضا سلطانی

University of Social Welfare and Rehabilitation Science, Tehran, Iran

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Bennett P, Lowe R, Matthews V, Dourali M, Tattersall A. ...
 • Yaghubi Nia F, Mazlum SR, Fadardi J. [Investigate the relationship ...
 • Yuan SC, Chou MC, Hwu LJ, Chang YO, Hsu WH, ...
 • Aminbeidokhti AA, Mardani E. Relationship between mental health and professional ...
 • Borjali. Development of personality in adolescent. Tehran: Varaye Danesh Emission; ...
 • Pope AW, McHale SM, WE C. Self-Esteem Enhancement With Children ...
 • Choobineh A, Rajaeefard A, Neghab M. [Perceived demands and musculoskeletal ...
 • Ghahremani L, Niknami SH, Mosavi MT, Heidarnia AR, Karimzadeh Shirazi ...
 • Twisk JW, Kemper HC, van Mechelen W. Prediction of cardiovascular ...
 • Nazem F, Sazvar A, Purnader F. [Validated field test of ...
 • Hoffman J. Norms for fitness, performance, and health: Human Kinetics; ...
 • Byars A, Greenwood M, Greenwood L, Simpson WK. The effectiveness ...
 • Duncan GE, Li SM, Zhou X-H. Cardiovascular fitness among US ...
 • GHAFARI F, Fotoukian Z, MAZLOUM SR. Effect of regular exercise ...
 • Schneider M, Dunton GF, Cooper DM. Physical activity and physical ...
 • Anbari SH MM, Torkfar A, Rahimezadeh E, Khademi Y. The ...
 • Ghods Mirheydari SF TH, Abdolahi M, Gharayeqzandi H, Mashhuri M, ...
 • hashemi javaheri aa, mohamad rahimi n, ebrahimi atri a. The ...
 • Biabangard E. Ways to increase self esteem in children and ...
 • Hormozinezhad M SM, Najarian B. Simple and multiple relationships, self-esteem, ...
 • Mehrabizadeh Honarmand M. Basaknejhad S SyM, Shekarkan H, Haghighi J. ...
 • Mikulić P, Ružić L, Leko G. MAXIMAL OXYGEN UPTAKE AND ...
 • Cheung CY, Ng GY. An eight-week exercise programme improves physical ...
 • Attarzade hoseini R. Pulmonary function and peak exercise oxygen consumption ...
 • Heyward VH, Gibson A. Advanced fitness assessment and exercise prescription ...
 • نمایش کامل مراجع