برآورد رواناب ناشی از ذوب برف با استفاده از تصاویر ماهواره ای MODIS

Publish Year: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 254

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JWEM-2-4_005

تاریخ نمایه سازی: 8 دی 1400

Abstract:

بارش برف و ذوب آن یک سوم از آب مورد نیاز برای فعالیت­های کشاورزی و آبیاری را در سراسر کره زمین تامین می کند. به همین علت، برآورد میزان آب و رواناب ناشی از ذوب برف یکی از فعالیت­های عمده هیدرولوژیست­ها به شمار می رود. به منظور محاسبه رواناب ناشی از ذوب برف روش های مختلفی پیشنهاد شده است که بیش تر آن­ها نیاز به پایش پیوسته پوشش برفی دارند. اکثر روش های کارآمد پایش پیوسته پوشش برفی، بر پایه سنجش از دور با ماهواره استوار می­باشند. در این تحقیق، با استفاده از درجه حرارت­های بیشینه و متوسط روزانه و با اندازه­گیری میزان ذوب روزانه و همچنین تصاویر ماهواره ای MODIS، رواناب برف با روشی جدید و پیشنهادی محاسبه شد. نتایج نهایی این تحقیق مشخص کرد که با استفاده از تصاویر ماهواره­ای می توان با دقت مناسب، سطح پوشیده از برف را نقشه برداری نمود و برای محاسبات مربوط به توده برفی مورد استفاده قرار داد. همچنین، با آزمایش های مختلف انجام شده بر روی تصاویر ماهواره­ای با روش های جدید، تغییرات سطح پوشیده از برف در زمان هایی که تصاویر ماهواره­ای موجود نبود، محاسبه شد. دقت این روش در مقایسه با تصاویر واقعی، بسیار خوب ارزیابی شد. در این روش، معادلاتی برای محاسبه میزان ذوب ناشی از تغییرات درجه حرارت به دست آمد که تطبیق بسیار مناسبی با واقعیت داشتند. با توجه به تغییرات دبی، معادلاتی نیز برای برآورد دبی از ذوب روزانه حاصل شد که نتایج این معادلات نیز با واقعیت تطبیق مناسبی را نشان دادند.

Keywords:

درجه حرارت , رواناب برف , سطح پوشیده از برف , سنجش از دور , شاخص نرمال تمایز برفی

Authors

بهزاد رایگانی

کارشناس ارشد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

سعید سلطانی کوپایی

استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

سید جمال الدین خواجه الدین

دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

سوسن براتی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان