آقای دکتر Behzad Raygani

Dr. Behzad Raygani

دانشیار پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار، تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181579)

12
28
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers