بررسی شواهد اختلاط ماگمایی در سنگهای ترشیری منطقه نوبران - طنطز ( ایران مرکزی )

Publish Year: 1376
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,796

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SGSI01_009

تاریخ نمایه سازی: 9 مرداد 1385

Abstract:

در شمال غرب ایران مرکزی و بخشی از محدوده کمربند ماگمایی اررمیه-دختر (گستره ای ‏از نوبران تا نطنز) در سنگهای آتشفشانی و نفوذی ترشیری، شواهد متعددی از اختلاط ماگمایی مشاهده می مشود. سنگهای آتشفشانی عمدتا حاصل فعالیتهای ولکانیکی ائوسن هستند. این فعالیت ها از ائوسن زیرین آغاز شده و در ائوسن میانی و فوقانی به اوج خود می رسد. ادامه فعالیتهای ماگمایی به صورت سنگهای آتشفشانی و نفوذی در الیگوسن و میوسن نیز تظاهر می یابد. حاصل این فعالیتهای ماگمایی به صورت سنگهای آتشفشانی و نفوذی در الیگوسن و میوسن نیز تظاهر می یابد. حاصل این فعالیتهای آتشفشانی به صورت سنگهای گدازه ای و آذرآواری بازیک میانه با ‏ترکیب بازالتی، تراکی آندزیتی، آندزیتی و داسیتی و انواع اسیدی شامل گدازه ها و توف های اسیدی و پهنه های ایگنمبریتی است. کمبود یا نبود سنگ شناسی لاتیت و کوارتز لاتیت نیز مشهود است. گسترش قابل توجه پهنه های ایگنمبریتی نسبت به واحدهای بازیک، تناوبی از برونزدهای بازیک و اسیدی و نبود سنگ شناسی ذکر شده از جمله یافته های قابل تعمق در بعضی از مناطق این گستره است.

Authors

محمد هاشم امامی

سازمان زمین شناسی

مرتضی خلعت بری

سازمان زمین شناسی کشور