خلاصه فعالیتهای علمی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1,317
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1
رتبه علمی در کل کشور: 239
رتبه علمی در بین پژوهشگاه دولتی: 12
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 21 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

بررسی نوسانات سطح آب دریای کاسپین و تغییرات زبانه ماسه ای میانکاله (۲۰۲۱ - ۱۹۷۵) نوشته راضیه لک و بابک نجفی هافرونشست زمین قسمت ۱ (علل و عوامل) نوشته محمد جواد بلورچی و رضا شهبازیفرونشست زمین (بخش دوم راهکارها) نوشته محمدجواد بلورچی و رضا شهبازیکانو نهای داخلی و خارجی گرد و غبار و علل فعال شدن آنها در سا لهای اخیر نوشته رضا شهبازینقش درختان حرا در کاهش آلودگی فلزات سنگین رسوبات خور بساتین نوشته راضیه لکزمین شناسی، پتروگرافی و ژئوشیمی گدازه های آتشفشانی ائوسن شمال یوسف خان کندی، شمال لاهرود، استان اردبیل نوشته Amir Shariariتخمین تخلخل یک مخزن هیدروکربوری با استفاده از سیستم های چند شبکه ای نوشته محمود ذاکری و ابوالقاسم کامکار روحانیحوضه های زمین ساخت -رسوبی پیرامون خط درز تتیس کهن در شمال خاور ایران نوشته محمدرضا شیخ الاسلامیبررسی بیوژئوشیمیایی عنصرسرب در گیاهان بومی و جانوران اهلی منطقه معدنی ایران کوه ، استان اصفهان نوشته مهرداد موحدیتحلیل تنش دیرین در اطراف سد لار (البرز مرکزی)؛ به منظور شناخت ساختارهای موثر در فرار آب نوشته M. Zareenejadبررسی فعالیت گسل شمال نیشابور نوشته Morteza Talebian و Abbas Bahroudiپی جویی های شکست مرزی و درون چاهی برای تعیین ویژگی های لایه های کم عمق شهر بم، در جنوب شرقی ایران نوشته Morteza Talebianناپیوستگی های پوسته، لرزه زمین ساخت و ویژگی های لرزه ای البرز خاوری- میانی، ایران، بررسی ساختار رزگون برای هندسه ژرفی گسل ها نوشته Morteza Talebianمقایسه تبدیل مستقیم و معکوس داده های الکترومغناطیسی هوابرد حوزه بسامد برای یک مدل زمین لایه ای نوشته Mehrdad Bastaniاستفاده از رخشانی نوری پس از فروسرخ، به منظور اندازه گیری نرخ لغزش گسل گوک نوشته Morteza Talebianهنگ لرزه ها، آغاز بررسی پیشینه در ایران نوشته Mohammadreza Ghasemiتفسیر داده های مغناطیس سنجی کانسار پلی متال منطقه عشوند و مقایسه نتایج با وارون سازی داده های مقاومت ویژه و پلاریزاسیون القایی نوشته Faramarz Allahverdi Meigouniبررسی جای گیری و جهت حرکت توده گرانیت گلپایگان با استفاده از روش ناهمسانگردی پذیرفتاری مغناطیسی نوشته Habib Alimohammadianتشخیص و تخمین عمق خطواره ها در شمال غرب شهرستان ایرانشهر با استفاده از داده های مغناطیس و الکترومغناطیس هوابرد نوشته Mohammad Reza Akhavan Aghdamکارآئی روش وزن‎دهی شواهد در محیط GIS، در تعیین فاکتور موثر بر فرو نشست دشت قزوین نوشته مه آسا روستایی

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

تاکنون 1 ژورنال منتشر شده توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: