خلاصه فعالیتهای علمی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1,195
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 231
رتبه علمی در بین پژوهشگاه دولتی: 12
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 9 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

استفاده از معکوس سازی های لی – اولدنبرگ و هموار برای شناسایی کانسار پلی متال منطقه عشوند نهاوند با کمک داده های IP/Res نوشته فیروز جعفریکنودونت های تریاس پیشین سازند سرخ شیل در برش چینه شناسی رباط شور (باختر طبس، خاور ایران مرکزی) و بررسی ضریب تغییر رنگ آنها در ارتباط با توان تولید هیدروکربور نوشته تیا کولار-جورکاوسکزمین شیمی فلزات سنگین در چشمه های شور استان خوزستان به منظور ردیابی پتانسیل آلایندگی منابع آب استان خوزستان و خلیج فارس نوشته علی اژدریتبیین مقیاس مطالعه در تعیین سلول های رسوبی (مطالعه موردی: سواحل استان هرمزگان) نوشته راضیه لکزمین دمافشارسنجی گدازه های تراکی آندزیتی اوچ بلاغ، پژوهشی درباره ولکانیسم سنوزوییک آغازین پهنه ماگمایی طارم-هشتجین نوشته منیره خیرخواه و آزاد کریمیسنگ زایی و جایگاه زمین ساختی توده های آذرین درونی متاآلومین غنی از پتاسیم آفتابرو-قلیچ کندی (جنوب بویین زهرا): شواهدی از داده های ایزوتوپی Sr-Nd نوشته تونی برن تامسنتغییرات رخساره ای و محیط رسوبی در یک حوضه پیش کمانی (سازند نظر کرده، پی سنگ حوضه رسوبی کپه داغ، شمال خاور ایران) نوشته محمود رضا مجیدی فردمطالعات ژئوشیمی و ژئوبیوشیمی زیست محیطی بر روی خاک کشاورزی و گیاه برنج در شهرستان ساری نوشته راضیه لکالگوی پیدایش کانسار مس میاندشت، خاور میامی: بر پایه شواهد زمین شناسی، کانی شناسی و ژئوشیمیایی نوشته سیدمهران حیدریدگرریختی چندمرحله ای در مجموعه دگرگونی باجگان، پایانه جنوب خاوری پهنه سنندج- سیرجان نوشته محمدرضا شیخ الاسلامیمطالعه فراساختار و تحولات پوسته برخی بازوپایان (Martellia shabjerehansis (Percival, ۲۰۰۹ اردوویسین میانی ناحیه کرمان، برش شعبجره (ایران مرکزی) نوشته مریم ناز بهرام منش طهرانیزمین شناسی، ژئوشیمی و پتروژنز آتشفشان تفتان: رهیافتی برای ژئودینامیک کمان ماگمایی مکران -چگای نوشته جلیل قلمقاش و رضا جمالسنگ نگاری و شیمی کانی دایک های تفریتی و بیگانه سنگ های همراه، شمال خاور مشکین شهر(شمال باختر ایران) نوشته کوروش محمدیهامقایسه نتایج حاصل از مدل سازی داده های ژئوشیمیاییکانی سازی طلا بر روی نمودارهای احتمال و فرکتالی غلظت – مساحت (C-A) در جداسازی زیر جوامع نوشته محمدرضا هزارهبهینه سازی فرآیند استحصال مس از محصولسرباره کنورتور کارخانه مس سرچشمه نوشته پورنگ شمسیمعرفی پتانسیل های گردشگری با تاکید بر ژئوتوریسم در راین کرمان نوشته لیدا بخشندهآنومالی های ایزوتوپ کربن منفی نزدیک مرز سریهای ۲ و ۳ کامبرین در کوه های البرز، شمال ایران نوشته یعقوب لاسمیمدلسازی چین خوردگی گسترش گسلی، نگرش هایی از نقش ضریب اصطکاک نوشته محمدرضا قاسمیمطالعات کانی شناسی و زمین شیمیایی کانسار رسی کویر-۶ آباده، استان فارس نوشته هادی پورفرضیبررسی اثرات زیست محیطی معادن کرومیت نوشته لیدا بخشنده

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

تاکنون 1 ژورنال منتشر شده توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: