Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Research
Title

بررسی میدانهای اطلاعاتی صنعت آب و شناخت روابط حاکم بین آنها و قابلیت مکانیزه نمودن آنها (گزارش قسمت اول: بررسی میدانهای اطلاعاتی)

بررسی میدانهای اطلاعاتی صنعت آب و شناخت روابط حاکم بین آنها و قابلیت مکانیزه نمودن آنها (گزارش قسمت اول: بررسی میدانهای اطلاعاتی)
نوع محتوی : طرح پژوهشیYear: 1387
کد COI Research: R-1391837تاریخ درج در سایت: 17 بهمن 1400
زبان اصلی Research: Persian دسته بندی علمی Research: مهندسی آب و هیدرولوژی
View: 232Pages: 284

Buy and Download

برای دریافت فایل این Research ابتدا در پایگاه سیویلیکا عضو شوید. جهت عضویت اینجا را کلیک نمایید

Authors

Abstract:

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی و شناخت میدان‌های اطلاعاتی حاکم بر شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی می‌باشد. با توجه به گستردگی موجودیتهای اطلاعاتی و عملیاتی در شرکت،  میدان‌های اطلاعاتی متنوعی در آن وجود دارد که شامل پرسنل، ملزومات اداری، سدها، شبکه ها، بودجه، مشترکین، پیمانکاران ، تاسیسات و ابنیه، زمینها ، سازمانهای هم رده، فضای سبز، رودخانه ها، شبکه ها، قوانین حاکم بر آن، مغز افزارهای موجود و غیره می باشد. این میدانهای اطلاعاتی گاهی با یکدیگر در تعامل بوده و با هم مرتبط می شوند. و در تصمیم‌سازی‌های سازمانی موثر واقع می‌گردند. دامنه این پژوهش در شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان غربی می‌باشد. نوع تحقیق کاربردی و از نظر روش توصیفی است. حوزه بررسی تحقیق حاضر بخش‌های سازمان آب منطقه‌ای آذربایجان غربی است که از نظر ساختار درختی به معاونتها و دفاتر تخصصی تقسیم می گردد.

ابزار جمع آوری اطلاعات شامل: فرمهای ایزو بوده که در هر واحد تنظیم و در قالب فرمهای اطلاعاتی در جریان می‌باشند. فلوچارت عملیاتی روشها نیز استخراج و در همه موارد ترسیم شده است. کلیه آیتم‌ها و فیلدهای اطلاعاتی فرمها استخراج و ایجاد رابطه در آنها بررسی شده است.

نتایج این تحقیق و پژوهش برای پیکربندی و ساختار سیستم های اطلاعاتی DSS   و  پیاده سازی ERP در شرکت مورد کاربرد خواهد داشت. در واقع بستر  اطلاعاتی ERP در صورت پیاده سازی آن از آیتم ها و فیلدهای اطلاعاتی این پژوهش نهایت اسفاده را خواهد نمود.

Keywords:

میدان های اطلاعاتی , سیستم های اطلاعاتی , ERP , شرکت آب منطقه ای استان آذربایجانغربی

Research COI Code

This Research COI Code is . Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/1391837/

پیش گفتار Research

زندگی بشر از عصر تولید انبوه به عصر ارتباطات  و اطلاعات ارتقا یافته و حرکت تکاملی کشورهای جهان به سوی جوامع اطلاعاتی و دانش بنیان آغاز گردیده و کلیه فرآیندها و فعالیتهای اقتصادی ، فرهنگی، صنعتی، سیاسی و روابط اجتماعی را تحت تاثیر قرارداده است.

چهارچوب ساختاری تشکیل دهنده این عنصر را تولید، پردازش، انتقال و مدیریت اطلاعات و ارتباطات به منظور ایجاد پایگاههای دانش و معرفت فردی، گروهی، سازمانی و کشور تشکیل می دهد و لذا فناوری اطلاعات را که شامل فناوری های بکار گرفته شده در فرآیند مذکور می باشند برای جوامع بشری به عنوان عامل حیاتی و تعیین کننده مطرح ساخته است.

رشد دانش و آگاهی عمومی و گسترش همه جانبه ی تحولات در جوامع کلی و محیط جهانی، از سرعت، وسعت و شدت بیشتری برخوردار گردیده است. روند توسعه جهانی، عصر صنعتی را پشت سر نهاده و در حال گذر به عصر فرا صنعتی، جامعه اطلاعاتی، مدیریت دانش، جهانی شدن ارتباطات و انفجار اطلاعاتی می باشد. فناوری اطلاعاتی در همه سیستمهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی جنبه کاربردی پیدا نموده و پیشران توسعه خدمات و سیستمهای مبتنی بر فناوری و محیط های مجازی و غیر مجازی شده  است.این فناوری نوظهور و عام، نقش با اهمیتی در گسترش و شفافیت اطلاعات ایفا نموده و عامل موثری در بهبود سطح زندگی، رفاه عمومی، صداقت و عدالت اجتماعی محسوب می گردد. به گونه ای که آثار و پیامد کاربرد آن سبب تسریع بیشتر رشد اقتصادی و اجتماعی در جوامع پیشرفته شده است. کشورهای در حال توسعه نیز رویکرد مثبتی نسبت به کاربرد این فناوری در ابعاد مختلف نشان داده اند، اما فاصله شکاف اطلاعات و دانش این جوامع با کشورهای توسعه یافته در حال افزایش می باشد.

در دنیای امروز میدانهای شناخته شده اطلاعاتی و اطلاعات نه تنها به عنوان یکی از منابع و دارایی های اصلی و اساسی سازمان ها شناخته می شود بلکه در حکم وسیله و ابزاری برای مدیریت اثر بخش بر سایر منابع و دارایی های سازمان همانند منابع مالی، نیروی انسانی و غیره نیز محسوب می شوند و لذا از اهمیت و ارزش ویژه ای برخوردار گشته است. اما این ارزش تنها در صورتی محقق و دست یافتنی خواهد بود که میدانهای اطلاعاتی شناخته شده و اطلاعات بتوانند در زمان مناسب، با کیفیت مطلوب و امنیت قابل قبول در اختیار افراد مناسب قرار گیرد و ارتباطات به صورت مطلوب و بهینه در سازمان برقرار گردد. از این رو است که فناوری اطلاعات که زمینه ساز شناخت حوزه های اطلاعاتی، انتقال، جابجایی، بکارگیری و مدیریت موثر اطلاعات در کشورها می باشد، از اهمیت حیاتی برخوردار گشته است. لذا در راستای چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تحقق جامعه ای توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، متکی بر اصول اخلاقی و ارزش های اسلامی، حفظ هویت ایرانی- اسلامی با تاکید بر مردم سالاری دینی و عدالت اجتماعی، آزادی های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسانها و برخوردار از دانش پیشرفته از یک سو و تاثیر عمیق فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ابعاد مختلف زندگی بشر و بالاخص نقش حیاتی و حساس آن در جنبه های فرهنگی، اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و سیاسی را از سوی دیگر می طلبد. در یک نگاه اجمالی حلقه های زنجیره ای میدانهای اطلاعاتی مناسب را به شکل زیر می توان نمایش داد:

در پروژه تحقیقی حاضر ابتدا میدانهای اطلاعاتی شرکت آب بررسی می گردد که همراه با شناخت موجودیتها خواهد بود و در گزارشهای بعدی شناسایی آیتم های اطلاعاتی موجودیت ها و تقسیم بندی آنها به پریودیک (تکرار پذیر) و غیر پریودیک (غیر تکرارپذیر) صورت می گیرد و سپس در ادامه ارتباط بین میدانهای اطلاعاتی بررسی و ارائه خواهد شد و درنهایت امکان کامپیوتری نمودن آنها مورد بحث قرار خواهد گرفت.

تهیه کنندگان Research

کارفرمای پروژه:
در بخش لیست سازمانها می توانید لیست سازمانهای کارفرما و مجری پروژه های علمی و گزارشهای تحقیقاتی ارتباط با صنعت دانشگاهها را مشاهده نمایید.

طرحهای پژوهشی و مطالعاتی کشور

Research Info Management

New Papers

New Researchs

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support