اثر خاک پوش های مختلف بر برخی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی رسوبات بادرفتی

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 197

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_DRNL-1-1_010

تاریخ نمایه سازی: 24 بهمن 1400

Abstract:

    استفاده از انواع خاک پوش های سازگار با محیط زیست، یکی از روش­ هایی است که به منظور کاهش فرسایش بادی و تثبیت ماسه­ های روان به کار می­ رود. به منظور آماده سازی بستر تیمارها در محیط آزمایشگاهی از ماسه­ های بادی بیابان ریگ­ بلند کاشان استفاده شد. برای انجام آزمایش­ها از سینی­های فلزی با ابعاد ۲×۳۰×۱۰۰ سانتی­متر و برای پاشش تیمارهای بنتونیت، زئولیت، ملاس و لیگنوسلولز استفاده شد و تاثیر این خاک پوش ها بر برخی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی رسوبات بادرفتی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت بر اساس نتایج تجربی و پس از ایجاد مدل رگرسیون بین متغیرهای طراحی مخلوط و پاسخ، مقدار بهینه هر کدام از خاک پوش ها در نرم افزار Design of Expert به دست آمد. با توجه به نتایج به­ دست آمده وجود مواد زئولیت، لیگنوسلولز و ملاس به صورت ترکیب در هر خاک پوش اختلاف معنی­ داری از نظر ویژگی­های مقاومت فشاری، برشی، ضرب ه­ای، سایشی و تشکیل سله با سایر خاک پوش ­ها و نمونه شاهد ایجاد می کند. بررسی انجام شده در حالت حداکثر و میانه نشان داد که مقدار بنتونیت و ملاس با یکدیگر برابر (۱۵ گرم) می­باشند و در مقدار زئولیت و لیگنوسلولز با یکدیگر تفاوت دارند، به طوری که مقدار زئولیت و لیگنوسلولز در حالت حداکثر ۵ و ۱۵ گرم و در حالت میانه ۱۵ و ۰ گرم می­باشند. هر کدام از مواد به تنهایی پاسخ­های مختلفی را در برابر مقاوم ت­های مختلف نشان می­دهد اما آنچه نتایج این تحقیق نشان می ­دهد ترکیب این مواد با یکدیگر باعث بهبود شاخص­ های پایداری خاک شده است.  به­طوری­که مقدار مقاومت فشاری را ۲/۳ کیلوگرم بر سانتی­مترمربع، مقاومت برشی را ۹/۷ نیوتن بر سانتی­مترمربع، ضرب ه­ای را ۸/۰، سایشی را ۴۵ و ضخامت سله ایجاد شده را ۲۰ میلی­متر نسبت به نمونه شاهد افزایش دادند.

Authors

سلمان زارع

Department of Dry and Mountainous Rehabilitation, University of Tehran

جلال محمدی

Environmental Civil Engineering, Karaj Faculty of Environment

مریم ممبنی

Combat Desertification, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources

رهام شکوهی

of Environmental Civil Engineering, Karaj Faculty of Environment

قاسم قوهستانی

Desert Management and Control, University of Tehran

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Abbasi, M., A. Shush Pasha and H. Molla Abbasi. ۲۰۱۷. ...
 • Ateş, A. ۲۰۱۳. The effect of polymer-cement stabilization on the ...
 • Ayoubi, Sh., Z. Faizi, M. Mossadeghi and A. Basalatpour. ۲۰۱۸. ...
 • Azimi, Y., S. Zare, S. Heshmati and C. Badaq Jamali. ...
 • Bagheri, F., A. Salehi, A. Hassani and M. Gholam Hosseini. ...
 • Coppinger, K.D., W.A. Reiners, I.C. Burke and R.K. Olson. ۱۹۹۱. ...
 • Diouf, B., E.L. Skidmore, J.B. Layton and L. J Hagen. ...
 • Dong, Z., L. Wang and S. Zhao. ۲۰۰۸. A potential ...
 • Duzali Joshin, F., K. Bedo and M. Brin. ۲۰۱۹. Evaluation ...
 • Ekhtesasi, M.R. and F.A. Hazirei. ۲۰۱۵. Investigation of the effect ...
 • Haziraei, F. and Zare Arnani. ۲۰۱۳. Investigation of the effect ...
 • Herrick J.E. and T.L. Jones. ۲۰۰۲. A dynamic cone penetrometer ...
 • Jamili, T., B. Khalili Moghadam and A. Shahbazi. ۲۰۱۵. Investigation ...
 • Karami Khaniki, A. ۲۰۰۹. Criteria, standards and technical criteria for ...
 • Khalili Moghadam, B., M. Afioni, A. Jalalian, K. Abbaspour and ...
 • Kheziri, A., H. Zaki Dizaji and M.R. Fathi Emadabadi. ۲۰۱۸. ...
 • Kiani, F., F. Khormali, S. Rajabi Agre, K. Khavazi and ...
 • Liu, J., B. Shi, H. Huang and H. Jiang. ۲۰۰۹. ...
 • Maleki Kakler, M., S. Ebrahimi, F. Asadzadeh and M. Emami ...
 • Mombeni, M., H.R. Asgari, A. Mohammadian Behbahani, S. Zare and ...
 • Movahedan, M., N. Abbasi and M. Keramati-Targhi. ۲۰۱۳. Laboratory study ...
 • Naghizade Asl, F., H.R. Asgari, H. Emami and M. Jafari. ...
 • Noor Alivand, F. and A. Farrokhian Firoozi. ۲۰۲۰. Investigation of ...
 • Shi, Y. and Z.M. Shi. ۲۰۲۰. Dataset of wind blow ...
 • Shulga, G. and T. Betkers. ۲۰۱۱. Lignin-based dust suppressant and ...
 • Skidmore, E.L. ۲۰۰۰. Air, soil and water quality as influenced ...
 • Song, Z., J. Liu, Y. Bai, J. Wei, D. Li, ...
 • Wallace, A., G.A. Wallace and A.M. Abouzamzam. ۱۹۸۶. Amelioration of ...
 • Wang, H.J., J. Li, X.Z. Lu and Y.C. Jin. ۲۰۰۵. ...
 • Zare Arnani, M., M.R. Ekhtesasi and F.S. Hazirei. ۲۰۱۳. Investigation ...
 • Zare, S. ۲۰۱۵. Investigation of the efficiency of resin, mineral, ...
 • Zhang, T., Y.L. Yang and S.Y. Liu. ۲۰۲۰. Application of ...
 • نمایش کامل مراجع