بررسی سیاست های تامین مالی شرکت ها بر اساس تئوری حرکت

Publish Year: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 139

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FEJ-2-9_004

تاریخ نمایه سازی: 12 اسفند 1400

Abstract:

از جمله گام هایی است که به منظور تعیین ترکیب مناسب برای ساختار سرمایه برداشته شده است، تئوری های مطرح شده در  این زمینه است. یکی از این موارد، حرکت همگام با بازار است که پژوهش حاضر در پی بررسی این تئوری در رابطه با شرکت های ایرانی است. تئوری حرکت همگام با بازار، وضعیت کنونی ساختار سرمایه شرکت، را برآیند آثار انباشته تلاش های شرکت برای هم گام سازی خود با شرایط بازار می داند. برای این منظور ۲۲۵ شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی ۹ سال مورد بررسی قرار گرفته است و علاوه بر استفاده از تحلیل رگرسیونی، با توجه به مزایا و کاربردهای تجزیه و تحلیل هوش مصنوعی این روش نیز مورد استفاده قرارگرفته است. نتایج بدست آمده حاکی از معناداری ارتیاط بین اندازه، نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری و سودآوری با تغییرات نسبت بدهی می باشد. همچنین مقایسه نتایج حاصل از روش های آماری یاد شده حاکی از قدرت توضیح پذیری بالاتر مدل در تحلیل هوش مصنوعی نسبت به تحلیل رگرسیون است.

Keywords:

نظریه حرکت همگام با بازار , ساختار سرمایه , شبکه های عصبی مصنوعی

Authors

غلامحسین اسدی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

شاپور محمدی

استادیار دانشگاه تهران

فاطمه یوسف معمار

کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی