جنبه های اپیدمیولوژیک و بالینی Covid-۱۹؛ مروری روایتی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 336

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HSEBCNF05_001

تاریخ نمایه سازی: 24 فروردین 1401

Abstract:

تصورات غلط و موانع زیادی در راه روشن شدن جنبه های اپیدمیولوژیک و بالینی Covid-۱۹ به عنوان یک اپیدمی جدید وجود دارد. علاوه بر این، سودمندی برخی از شواهد منتشر شده در زمینه اپیدمی اخیر برای تصمیم گیری در کلینیک و همچنین سلامت عمومی، مشکوک است. با این حال، تفسیر اشتباه یا نادیده گرفتن شواهد قوی در عمل بالینی و سلامت عمومی احتمالا منجر به توجه موثر کمتر و به نحوی تصمیمات مضر برای افراد و همچنین زیرگروه ها به طور کلی جمعیت های عمومی کشورهای درگیر این اپیدمی می شود. بر این اساس، مطالعه مروری روایتی ما، جنبه های اپیدمیولوژیک و بالینی بیماری را از جمله تنوع ژنتیکی جنس کروناویروس، حالت انتقال، دوره انکوباسیون، عفونت، تشخیص، بیماری های ویروسی، ایمنی زایی، تشخیص، نظارت، مدیریت پرونده بالینی و همچنین اقدامات موفقیت آمیز برای جلوگیری از گسترش آن در برخی جوامع ارزیابی کرده است.

Keywords:

, Covid-۱۹ , سندرم شدید حاد تنفسی Coronavirus۲ , اپیدمیولوژی

Authors

پریسا داوری

دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه،دانشگاه توانبخشی و سلامت اجتماعی، گروه پرستاری سلامت جامعه ،شهر تهران، ایران

محمد حسین تکلیف

دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، گروه پرستاری داخلی جراحی

مرضیه آبنار

کارشناس پرستاری ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان، گروه پرستاری، فارس، ایران

میثم اعتضادی

کارشناس پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی تبریز،بیمارستان امام حسین(ع)هشترود،اذربایجان شرقی