انتخابات و تخصیص مخارج عمومی

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 171

This Paper With 23 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEMS-1-1_005

تاریخ نمایه سازی: 31 فروردین 1401

Abstract:

  فرآیندهای سیاسی یکی از کارآمد ترین روش های آشکارسازی رجحان های افراد در فضای عمومی به شمار می روند. انتخابات از بارزترین فرآیند های سیاسی است و نقش عوامل اثرگذار به­ویژه دولت ها در انتخابات از مباحث عمده میان اندیشمندان و صاحبنظران است. هدف این مقاله بررسی تغییر در هزینه عمومی به عنوان ابزار سیاستی دولت در زمان انتخابات است. در این مقاله با استفاده از داده های ترکیبی مربوط به کشورهای عضو D۸ ، تاثیر انتخابات بر تخصیص مخارج عمومی طی دوره ۲۰۱۰-۱۹۸۰، بررسی شده است. نتایج تجربی نشان می ­ دهد در سال منتهی به انتخابات، مخارج جاری افزایش و مخارج سرمایه­ای کاهش یافته است­. همچنین وجود درآمد بالای ناشی از منابع طبیعی منجر به دور سیاسی بزرگ­تر شده است. از سوی دیگر نسبت بالای رای دهندگان آگاه، منجر به کاهش انحراف در تخصیص مخارج عمومی به سمت مخارج جاری شده است.

Keywords:

دور بودجه سیاسی , مخارج عمومی , سیاست مالی , انتخابات و کشورهای عضو گروه D۸

Authors

سید مرتضی افقه

استادیار و عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

سید عبدالرسول سیاسی راد

کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

علی کارگر برزی

کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز