آقای دکتر Seyed Morteza Afghah

Dr. Seyed Morteza Afghah

دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180998)

27
29
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers