رابطه ی مولفه های فراشناخت و ذهن آگاهی با باورهای وسواسی دانش آموزان

Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 300

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JSPUM-1-4_002

تاریخ نمایه سازی: 18 اردیبهشت 1401

Abstract:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ابعاد فراشناخت ومولفه های ذهن آگاهی با باورهای وسواسی است.۱۳۹۰ تشکیل - جامعه ی آماری پژوهش را دان شآموزان مقطع متوسطه ی تبریز در سال تحصیلی ۱۳۹۱می دهدکه با استفاده ازروش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، ۳۸۹ دانش آموز به عنوان نمونه انتخابو فرم کوتاه (FFMQ) پرسشنامه ی ذهن آگاهی پنج وجهی ،(OBQ) شدند و پرسشنامه ی باورهای وسواسیپرسشنامه ی فراشناخت را تکمیل نمودند. نتایج همبستگی نشان داد تمام ابعاد فراشناخت با باورهایاما ازمولفه های ذهن آگاهی، توصیف تجارب درونی، (P<۰/ وسواسی رابطه ی مثبت و معنی دار دارد( ۰۱عدم واکنش به تجارب درونی وعدم قضاوت به تجربه ی درونی رابط هی منفی و معنی دار با باورهاینتایج تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گا مبه گام نیز نشان داد متغیرهای کنترل .(P<۰/ وسواسی دارد( ۰۵۱۸ درصد از واریانس / ناپذیری افکار، خودآگاهی شناختی و توصیف تجارب درونی به طورمعنی داری، ۸.(P<۰/ تغییرات باورهای وسواسی را تبیین می کنند( ۰۱

Authors

جلیل باباپور خیرالدین

دانشیارگروه روان شناسی، دانشگاه تبریز

حمید پورشریفی

استادیارگروه روان شناسی، دانشگاه تبریز

تورج هاشمی

دانشیارگروه روان شناسی ،دانشگاه تبریز

عزت اله احمدی

دانشجوی دکتری روان شناسی دانشگاه تبریز

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • ابوالقاسمی، عباس و نریمانی، محمد ( ۱۳۸۴ ).آزمون های روان ...
 • بیابانگرد،اسماعیل ( ۱۳۸۱ ). تحلیلی برفراشناخت و فراشناخت درمانی. فصلنام ...
 • Baer, R. A. (۲۰۰۳). Mindfulness training as a clinical intervention: ...
 • Baer, R.A., Smith, G.T., Hopkins, J., Krietemeyer, J. & Toney, ...
 • Belloch, A., Morillo, C., Luciano, J. V., Garcia-Soriano, G., Cabedo, ...
 • Dysfunctional Belief Domains Related to obsessive- Compulsive Disorder:A FurtherExamination of ...
 • Duncan, B. L., Miller, S. D., Wampold, B. E. Hubble, ...
 • Frewen, A. P., Evans, E. M., Maraj, N., Dozois , ...
 • Hasker, S. M. (۲۰۱۰). Evaluation of the mindfulness –acceptance commitment ...
 • Kabat-Zinn, J. (۲۰۰۳). Mindfulness-based interventions in context: Past, present, andfuture. ...
 • Leahy, R. L. (۲۰۰۲). A model of emotional schemas. Cognitive ...
 • Marcantonio, M., Spada, M. M., Mohiyeddini ,C. & Wells, A. ...
 • Moore, A. & Malinowski, p. (۲۰۰۹). Meditation, mindfulness and cognitive ...
 • Consciousness and Cognition, ۱۸, ۱۷۶–۱۸۶ ...
 • Moritz, S. Peters, M. Lari, F. Lincoln, T. (۲۰۱۰). Meta ...
 • Cognitive neuroscience psychiatry, ۱۵(۶), ۵۳۱-۵۴۸ ...
 • Moritz, S., Wahl, K., Zurovski, B., Jelinek, L., Fricke, S. ...
 • Morrison, A. p. & wells, A. (۲۰۰۳).A comparison of Meta ...
 • Myers, S.G. & Wells, A. (۲۰۰۵). Obsessive-compulsive symptoms: the contribution ...
 • Obsessive Compulsive Cognitions Working Group. (۲۰۰۵).Psychometric validation of theObsessive Belief ...
 • Purdon, C. & Clark, D. A.(۱۹۹۹). Meta cognition and Obsessions. ...
 • Spada, M. M, Nikcevic, A.V, Moneta ,G.B. & Wells A.(۲۰۰۸) ...
 • Toneatto, T. (۲۰۰۴). A Meta cognitive therapy for anxiety disorders: ...
 • Wells, A. Carter. (۲۰۰۱). Further tests of a cognitive model ...
 • Wells, A. & Papageorgiou, C. (۱۹۹۸) Relatioships between worry and ...
 • نمایش کامل مراجع