کاربرد و مقایسه روش های بولتزمن شبکه ای مختلف با شبکه بندی غیریکنواخت در شبیه سازی جریان در داخل میکروحفره و میکروکانال

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 43

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JCME-34-1_007

تاریخ نمایه سازی: 19 اردیبهشت 1401

Abstract:

در این تحقیق برای اولین بار مقایسه ی روش های بولتزمن شبکه ا ی با ضریب تخفیف منفرد، چندتایی و انتروپی بر روی شبکه بندی غیریکنواخت انجام شده و کاربرد این روش ها در شبیه سازی میکروجریان های همدمای دو بعدی در یک حفره، یک کانال و یک کانال با انبساط ناگهانی در محدودهی رژیم لغزشی و تا حدودی رژیم گذار مورد مطالعه قرار گرفته است. در این کار به منظور استفاده از شبکه بندی غی ر یکنواخت از روش بولتزمن شبکه ای مبتنی بر حداقل مربعات و بسط سری تیلور استفاده شده است. همچنین برای در نظر گرفتن لغزش رو ی دیواره ها، از شرایط مرزی پخش مولکولی و روش ترکیبی کمانه کردن و آینه ای و برای محاسبه ی ضرایب تخفیف روش های بولتزمن شبکه ای، از مرتبط کردن آن به عدد نادسن استفاده گردیده است. سپس با تحلیل و بررسی نتایج شبیه سازیها، به مقایسه ی روشها ی بولتزمن شبکه ای مختلف در شبیه سازی میکروجریان ها پرداخته شده است. با مقایسه ی نتایج شبیه سازی های عددی به دست آمده در این کار با نتایج ارائه شده توسط سایر محققین، اعتبار و صحت برنامه های کامپیوتری و دقت جواب ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که روش ها ی بولتزمن شبکه ای با ضریب تخفیف چندتایی نسبت به سایر روش ها قابلیت شبیه سازی میکروجریان ها با عدد نادسن بالاتر را دارد.

Keywords:

Taylor series expansion and least squares based lattice Boltzmann method , Knudsen number , microcavity , microchannel , sudden expansion. , روش بولتزمن شبکهای مبتنی بر حداقل مربعات و بسط سری تیلور , عدد نادسن , میکروحفره , میکروکانال , انبساط ناگهانی.

Authors

احمدرضا رحمتی

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان

سینا نیازی

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Ho, C. M., and Tai, Y. C., “Micro-Electro-Mechanical Systems (MEMS) ...
 • Wolf-Gladrow, D. A., Lattice-Gas Cellular Automata and Lattice Boltzmann Models ...
 • ۱۳۸۸ ...
 • He, X., Chen, S., and Doolen, D. G., “A Novel ...
 • d’Humières, D., “Generalized Lattice Boltzmann Equations”, Rarefied Gas Dynamics: Theory ...
 • Ansumali, S., and Karlin, I. V., “Stabilization of the Lattice ...
 • Ansumali, S., and Karlin, I. V., “Single Relaxation Time Model ...
 • Rahmati, A. R., and Niazi, S., “Simulation of Microflows using ...
 • Nie, X., Doolen, G. D., and Chen, S. Y., “Lattice-Boltzmann ...
 • Lim, C. Y., Shu, C., Niu, X. D., and Chew, ...
 • Arkilic, E. B., Schmidt, M. A., and Breuer, K. S., ...
 • Niu, X. D., Shu, C., and Chew, Y. T., “A ...
 • Tang, G. H., Tao, W. Q., and He, Y. L., ...
 • Zhang, Y. H., Qin, R. S., Sun, Y. H., Barber, ...
 • Ansumali, S., Karlin, I. V., Frouzakis, C. E., and Boulouchos, ...
 • Shirani, E., and Jafari, S., “Application of LBM in Simulation ...
 • Perumal, D. A., Krishna, V., Sarvesh, G., and Dass, A.K., ...
 • Prasianakis, N., and Ansumali, S., “Microflow Simulations via the Lattice ...
 • He, X., Luo, L. S., and Dembo, M., “Some Progress ...
 • Chew, Y. T., Shu, C., and Niu, X. D., “A ...
 • Fillipova, O., and Hänel, D., “Grid Refinement for Lattice-BGK Models”, ...
 • Fillipova O., and Hänel D., “Acceleration of Lattice-BGK Schemes with ...
 • Shu C., Chew Y.T., and Niu X. D., “Least-Squares-Based Lattice ...
 • Niu, X. D., Chew, Y. T., and Shu, C., “Simulation ...
 • Bhatnagar, P. L., Gross, E. P., and Krook, M., “A ...
 • Mohamad, A. A., Lattice Boltzmann Method: Fundamentals and Engineering Applications ...
 • Ansumali, S., and Karlin, I. V., “Kinetic Boundary Condition for ...
 • Chikatamarla, S. S., Ansumali, S., and Karlin, I. V., “Entropic ...
 • Niu, X. D., Shu, C., and Chew Y. T., “Numerical ...
 • Mohammadzadeh, A., Roohi, E., and Niazmand, H., “A Parallel DSMC ...
 • Pong, K. C., Ho, C. M., Liu, J., and Tai, ...
 • Knudsen, M., “Die Gesetze der Molecular Stromung und Dieinneren Reibungstromung ...
 • رحمتی، ا.ر.، "بهبود پایداری روش شبکه بولتزمن در شبیه ...
 • شبیه سازی جریان های در ابعاد میکرو"، پایان نامه کارشناسی ...
 • نمایش کامل مراجع