پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شاخص همبستگی یکسان صنعت

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 202

This Paper With 13 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IFACONF01_018

تاریخ نمایه سازی: 25 اردیبهشت 1401

Abstract:

پیش بینی رفتار بازار سهام و بازدهی شاخص کل برای سرمایه گذاران بسیار مهم است. طبق بررسی ولچ و گویال(۲۰۰۸)، بسیاری از پیش بینی کننده های موجود در بین سرمایه گذاران و تحلیل گران، مانند سود نقدی سهام، تورم و نرخ سود اوراق قرضه، عملکرد مناسبی را در پیش بینی بازدهی شاخص کل ارایه نداده اند. پس از آن، تحقیقاتی انجام شد که نشان می داد صنایع می توانند بازار را هدایت و رهبری کنند و با استفاده از این اصل که صنایع بازار را هدایت می کنند، در این پژوهش سعی شده است شاخص همبستگی یکسان صنعت(IEC ) ساخته شده و برای پیش بینی نوسانات شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران از آن استفاده شود. یافته ها نشان می دهند که شاخص همبستگی یکسان صنعت یک پیش بینی کننده دقیق بازده کل شاخص کل بورس تهران در مقایسه با سایر پیش بینی کننده های معروف بین سرمایه گذاران و تحلیلگران بازار است و قدرت توضیح دهندگی شاخص IEC از اکثر متغیرهایی است که استفاده می شود بیشتر می باشد. بنابراین طبق نتایج به دست آمده می توان این نتیجه گیری را کرد که از متغیر IEC می توان به عنوان یک متغیر قابل اطمینان در کنار دیگر متغیر ها برای پیش بینی رفتار های آینده بازار سهام استفاده کرد.

Keywords:

بازدهی شاخص کل , شاخص همبستگی یکسان صنعت , رگرسیون , ترکیب پیش بینی ها , بازدهی شاخص صنایع

Authors

مسلم پیمانی

استادیار گروه مالی و بانکداری، دانشگاه علامه طباطبائی، ایران

علی نمکی

استادیار گروه مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

امین صادقی

کارشناسی ارشد مالی گرایش بانکداری، دانشگاه علامه طباطبائی، ایران